Zastosowanie DELTA®-FLORAXX TOP
delta

Zarządzanie wodą na dachach płaskich

W budynkach administracyjnych, przemysłowych i handlowych dachy płaskie stanowią typową górną część budynku. Jednak ten rodzaj dachu jest obecnie często spotykany również w jedno i wielopiętrowych budynkach mieszkalnych.

Konstrukcja dachu płaskiego składa się z kilku warstw funkcjonalnych. Przede wszystkim wspomniana konstrukcja obejmuje paroizolację, izolację termiczną i hydroizolację. W zależności od sposobu użytkowania dachu płaskiego można dodać warstwy chroniące przed penetracją korzeni, warstwy rozdzielające i filtrujące, maty akumulacyjne i drenażowe, wysokowydajną ochronę powierzchni w postaci żwiru lub bruku, a także warstwy substratu i roślinności. Wszystkie one muszą być ze sobą sensownie skoordynowane w konstrukcji dachu płaskiego. W szczególności hydroizolacja jest silnie obciążona czynnikami pogodowymi i środowiskowymi. Z tego powodu wymaga szczególnej ochrony.
Przede wszystkim jednak w przypadku dachów płaskich ważną rolę odgrywa prawidłowe odprowadzanie wody. W przeciwieństwie do dachów spadzistych, na dachach płaskich może gromadzić się woda deszczowa, jeśli nie ma sprawnego systemu odwadniania. Stojąca woda zwiększa ryzyko przecieków. Ponadto osadzające się tam substancje organiczne, takie jak liście, mogą prowadzić do długotrwałego uszkodzenia hydroizolacji dachu.

Są to problemy, dla których firma DÖRKEN oferuje bezpieczne, wydajne i ekonomiczne rozwiązania. Możemy sprostać temu zadaniu, dzięki naszemu doświadczeniu w dziedzinie membran ochronnych i drenażowych.

Nieużytkowane dachy płaskie

Nieużytkowane powierzchnie dachów płaskich nie są przeznaczone do stałego przebywania na nich ludzi, czy też pojazdów. Obszary takie są zwykle wypełnione żwirem i wykorzystywane wyłącznie do prac konserwacyjnych i naprawczych. Do ochrony hydroizolacji wymagana jest stabilna włóknina filtracyjna między warstwą wierzchnią a hydroizolacją. Powinno to również zapewnić bezpieczne odprowadzanie wody powyżej poziomu uszczelnienia, a w konsekwencji niezawodnie zapobiegać zabrudzeniu lub zamuleniu żwiru.

smallRetina 11:28:40 mediumAlias 11:28:40 large 11:28:40 xlarge 11:28:40
DELTA®-TERRAXX w aplikacji poziomej pod powierzchniami

Użytkowane dachy płaskie

Duże płaskie powierzchnie dachów, stropów budynków oraz garaży podziemnych stwarzają idealne warunki do wykorzystania ich jako ciągi komunikacyjne, miejsca zabaw i wypoczynku lub dodatkowe miejsca parkingowe. Jednak wszelkie opady atmosferyczne lub woda z elewacji muszą być bezpiecznie odprowadzane na powierzchnię w warstwie uszczelniającej. W projekcie konstrukcyjnym tych obszarów wymagane jest także skuteczne odwodnienie powierzchni. W przeciwnym razie stojąca woda może spowodować destabilizację podbudowy w obszarach ruchu pojazdów, wpływając na nawierzchnię lub powodując uszkodzenia związane z mrozem.

smallRetina 11:28:40 mediumAlias 11:28:40 large 11:28:40 xlarge 11:28:40
DELTA®-TERRAXX ULTRA w zastosowaniach pod ruchliwymi powierzchniami

Dachy zielone

Na wielu dachach płaskich można również stworzyć atrakcyjne przestrzenie zielone. Jednak stawiają one dodatkowe wymagania, jeśli chodzi o konstrukcję dachu.

smallRetina 11:28:40 mediumAlias 11:28:40 large 11:28:40 xlarge 11:28:40
mata akumulacyjno-drenażowa zielone dachy

Membrana drenażowa zamiast nasypu

Tradycyjny drenaż mineralny ze żwiru lub zrębków może spełnić te wymagania tylko przy dużym nakładzie pracy. Już na etapie planowania trzeba zmierzyć się z wymaganą minimalną grubością takiej konstrukcji czy też ryzykiem zamulenia, powstawania osadów. Może to niestety spowodować stopniowe zmniejszenie wydajności drenażu. Ponadto większe obciążenie przekłada się na koszty budowy ze względu na większe wymiary elementów nośnych.

Dlatego polecamy matę drenażową DELTA®-TERRAXX, która może być układana jako pozioma warstwa drenażowa pod powierzchniami użytkowymi na dachach płaskich i powierzchniach drogowych. W tym przypadku dwuwarstwowy geokompozyt zapewnia szczególnie wysoką wydajność drenażu przy wysokości zaledwie kilku centymetrów. Przy niskim obciążeniu jest ona wyraźnie wyższa niż dla klasycznego podłoża żwirowego.