DELTA®-FLORAXX TOP uygulaması
DELTA

Düz çatılarda koruma ve drenaj

DELTA® jeokompozit drenaj levhaları, yaya ve araç trafiğine açık, üzeri kum/çakıl ile örtülü veya taş, parke kaplı yeraltı yapılarının tavanları, teraslar, bahçe teras, kat bahçeleri ve düz çatılarda su biriktirmenin gerekmediği ekstansif ve intensif her tür yeşillendirmeli çatı uygulamaları ile ters çatılar gibi gezinilen alanlarda zemin yüzeylerinin biriken sudan korunması için idealdir.

Çakılla örtülü terasların korunması ve drenajı

Üst koruma kaplamaları bir çakıl katmanından oluşan geleneksel teraslarda, su yalıtımının üst tarafı genellikle PE ya da Polyester örtüyle kaplanır. Ancak bu ince örtüler, su yalıtımı katmanını çakılların sivri köşelerinden, bakım faaliyetleri veya diğer harici etkilerden kaynaklanabilecek mekanik hasarlardan koruyamaz. Bu durum ise, DELTA® drenaj levhalarının rahatlıkla çözebileceği bir sorundur. Çakılların altına döşendiğinde, dayanıklı ve uygun maliyette bir koruyucu katman oluşturur. Çakıl kaplamadan zaman içerisinde alt zemine geçecek kuşlar ve çevresel etkilerden kaynaklı toz ve pisliklerden de yalıtımları etkin bir şekilde koruyacaktır. Drenaj levhaları, çatı yüzeyi için ideal bir koruma sunmanın yanında, etkin bir yüzey drenajı da sağlar. DELTA®-TERRAXX tipindeki jeokompozit drenaj levhaları yapının ömrü süresince suyu uzaklaştırma görevini yerine getirerek yalıtımları su yüklenimi ve mekanik hasarlardan korur.

smallRetina 04:48:12 mediumAlias 04:48:12 large 04:48:12 xlarge 04:48:12
DELTA®-TERRAXX in horizontaler Anwendung unter begehbaren Flächen

Taş kaplı terasların ve araç geçişine açık alanların korunması ve drenajı

Taş, kilit parke ve çim taşı gibi kaldırım kaplamaları altında, bütün yüzeyi kaplayan bir drenaj katmanı, yapıya sızan her türlü yağmur suyunu güvenli bir şekilde ve gecikmeksizin uzaklaştıracaktır. Taşların derzlerinden aşağı geçen su orada birikebilir, donduğunda genişleyebilir ve taşları yukarı doğru itebilir. Su yalıtımı bile bu durumda dondan zarar görebilir. DELTA® jeokompozit drenaj levhaları kullanıldığında, bu tür hasarlar önlenir. Ayrıca, örneğin teras çatılarda, su yalıtımını etkileyebilecek tüm suların etkin bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak için, bir drenaj katmanının kullanılması son derece önemlidir. Bu drenaj katmanı, su yalıtımının üstüne döşendikten sonra kum, çakıl ya da harç doğrudan üzerine dökülebilir ve üstüne kaldırım taşı veya parke döşenebilir.

smallRetina 04:48:12 mediumAlias 04:48:12 large 04:48:12 xlarge 04:48:12
DELTA®-TERRAXX ULTRA in der Anwendung unter befahrbaren Flächen

Yeşil çatılar

Geniş düz çatılar ve kapalı otopark, alt geçit vb. yeraltı yapılarının tavanlarını oluşturan alanlar, yürüyüş yolları, çocuk parkları, sosyal tesisler, ilave otopark ve yeşillendirmeyi de içeren peyzaj alanları olarak değerlendirilmek için idealdir. Kısmen ya da tamamen bitki örtüsüyle örtüldüğünde bu tür alanlar, konut alanlarındaki mikro-iklimi de büyük ölçüde iyileştirir.

Bununla birlikte, bu tipte geniş alanların peyzaj uygulamalarında dikkat edilmesi gereken nokta, yağış sonucu ortaya çıkan yüzey sularının ve topraktan gelen sızıntı sularının hem çatı zemini hem de su yalıtımından güvenli şekilde doğru bir yüzey drenajı ile yönlendirilerek uzaklaştırılmasıdır. Dolayısıyla, yalıtımlı çatı yüzeyi ile üste gelecek kaplamalar arasında geniş yüzeyli koruma ve alan drenajı planlaması gerekir. Aksi takdirde, biriken sular, yaya ve araç trafiğinin olduğu alanların alt yapısının dengesini bozabilir, yürüme ve araç yollarında çökmelere ve yeşil örtünün çürümesine yol açar. Ayrıca, birikecek sular özellikle kışın don durumunda esas su yalıtımına zarar verir.

Bu açıdan, DELTA® sistemleri, yeraltı otoparkı üzeri peyzaj alanları gibi uygulamaların ihtiyaçlarına özel yenilikçi çözümler sunmaktadır.

smallRetina 04:48:12 mediumAlias 04:48:13 large 04:48:13 xlarge 04:48:13

Düz çatı koruması ve drenajında neden drenaj levhaları kullanılmalı?

Yapıların düz çatılarında kaplama olarak taş ya da çakıl tercih edilebilir.  Taş ve çakıl kaplı düz çatılar atmosferik etkilere (sıcaklık değişimi, UV ışınımı vb) oldukça açık çatı tipleri olarak daha kısa sürede bakım ve onarıma ihtiyaç duyabilmektedir.  Bu tipte geleneksel teras çatılarda, yağış sularının hem çatı zemini hem de su yalıtımından güvenli şekilde uzaklaştırılması gerekir.  Aksi takdirde, taş kaplamanın derzlerinden ya da çakıl tabakadan süzülerek girecek yağmur veya kar suları yalıtım katmanına inecek, kaplama altında birikebilecek ve hem çatı yüzeyi ve yalıtım hem de kaplama için soğuk mevsimlerde don olayına bağlı hasar riski yaratacaktır. Bu durumda, zemin altyapısının dengesi bozulabilir ve bunların tamamı su yalıtım sisteminin kendisi için ek bir yük teşkil edebilir. Ayrıca, yağış suları su yalıtımı yüzeyini soğutarak yoğuşma riskini de artıracaktır.

DELTA® jeokompozit drenaj levhaları

  • Yatay alan drenajının gerekli olduğu farklı uygulamalarda alt zemin için güvenilir bir koruma ve tüm yüzeyi kaplayan bir drenaj tabakası oluşturur.
  • Sürekli etkili toprak basıncı dağıtılır ve toprak tabakaya doğru yöneltilen filtrasyon jeotekstil tabakasından giren nem, kabarcık yapısı içerisinde uzaklaştırılır.
  • Kabarcıklı levhaya kaynaklanmış sabit filtrasyon jeotekstili, bir çakıl, kum veya toprak örtüsü altında levhanın kabarcıklı kısmının çamurla tıkanmasını önleyerek, gelen suların tamamen ve serbest bir şekilde tahliyesini sağlar.
  • Entegre kendinden yapışkanlı kenarları sayesinde kabarcıklı levhanın kolayca döşenmesini ve anında sızdırmazlık sağlar.
  • Drenaj levhasının yalıtıma bakan kabarcıklı tarafı, her türlü yükün su yalıtımlı yüzey üzerinde orantılı bir şekilde dağılmasını sağlar. Dolayısıyla, DELTA® jeokompozit drenaj levhaları basınca dayanıklı ve güç aktarımlı alt zeminler ve yalıtımlar üzerinde yapım aşamasında gezinmeyi ve çalışmayı güvenli hale getirerek, su yalıtımını mekanik hasara karşı korurken yalıtımı zarar görebileceği derecede ısıya maruz kalmaktan da korur.