DELTA®-MAUERWERKSSPERRE

DELTA®-DPC 500

Chráni murivo pred vzlínajúcou vlhkosťou. Vhodná aj ako zábrana proti vlhkosti pod betónove potery. Ideálna zábrana proti vlhkosti pri drevostavbách.

Vlastnosti

Dlhodobo odolná vlhkosti a proti prehnitiu. Vysoko pružná, obidve strany sú opatrené protišmykovým profilovaním. Použiteľná celoplošne. Oproti klasickým asfaltovým pásom nie je nutná penetrácia podkladu a tiež žiadna manipulácia s otvoreným ohňom! Pôsobí ako protiradónová bariéra (Testované v Akreditovanom laboratóriu Českého učení technického v Prahe)

Použitie

Vodorovná deliaca vrstva brániaca vzlínaniu vlhkosti.

Pri murovaných stavbách sa DELTA®-DPC 500 ukladá v mieste pod murivo do jednej vrstvy malty, ktorá by mala byť v takej hrúbke aby vytvorila vodorovnú ložnú plochu bez nerovností. DELTA®-DPC 500 sa pevne vtlačí do maltového lôžka. V napojeniach sa pásy ukladajú s presahom min. 10 cm a navzájom sa zlepia lepidlom DELTA®-THAN. Následne, pred finalizáciou podlahy sa aplikuje DELTA®-DPC 500 v ploche ktorá sa s existujúcimi pásmi pod vystavanými obvodovými múrmi a stenami navzájom preloží min. 10 cm a zlepí lepidlom DELTA®-THAN. Tým sa zabezpečí v celej ploche optimálna ochrana proti vlhkosti. (Použiteľné v ploche len pri stavbách nad úrovňou terénu) Pri drevostavbách sa DELTA®-DPC 500 najskôr pokladá pod obvodovými stenami a priečkami. Pred dokončením podlahy nasleduje pokládka DELTA®-DPC 500 v ploche. Jednotlivé presahy pásov sa preložia min. 10 cm a všetky presahy sa navzájom zlepia lepidlom DELTA®-THAN.

Technické dáta

Materiál

polyolefín čiernej farby s protišmykovým profilovaním. Znášanlivý s asfaltmi.

Farba

Čierna

Povrch

zdrsnený, károvaný

Hrúbka

ca. 0,7 mm

Plošná hmotnosť

ca. 470 g/m²

Šírka v cm

30 / 50 / 60 / 120

Dĺžka

50 bm

Pevnosť v ťahu

350 / 200 N / 5 cm

Správanie sa v chlade pri ohybe

podľa DIN 16726:
bez lomov a trhlín

Pevnosť v strihu

Podľa DIN 16726:
bez netesností

Príslušenstvo

 
 

Kontakt

Máte ďalšie otázky?

 
 

Download

  • Argumentačná karta DELTA-DPC 500 (188 KB)

    Argumentačná karta DELTA-DPC 500 zobrazuje výhody a úsporu pri použití fólie DELTA-DPC 500. okrem toho funguje ako radónová ochrana.

DELTA-DPC 500 - murované stavby

 
Dörken GmbH & Co. KG

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: +421 2 45944917

E-mail: dorken@dorken.sk

Dörken vo svete

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG. Člen skupiny Dörken. DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG