Informácie o ochrane osobných údajov

Všeobecne

Spoločnosti Dörken GmbH & Co.KG a Dörken SK, s.r.o. (ďalej len Dörken) teší návšteva týchto internetových stránok. Osobné údaje na týchto internetových stránkach budú použité len v technicky nevyhnutom rozsahu. Nasledovne Vás informujeme o spôsobe, rozsahu, spracovaní a účele použitia Vašich osobných údajov v súvislosti s používaním našich internetových stránok. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov platí pre celý internetový obsah Dörken, ale nie pre stránky ostaných poskytovateľov, ktorých odkazy internetových stránok nájdete na našich stránkach.   

Osobné údaje

Osobné údaje v zmysle spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG) a zákona o ochrane osobných údajov SR sú údaje, týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takouto osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo pomocou napr. občianskeho mena, adresy, telefónneho čísla, alebo dátumu narodenia.

(Anonymný) zber údajov, súhlas, účelové použitie

(Anonymný) zber údajov, súhlas, účelové použitie. Na niektorých miestach našich internetových stránok Vám ponúkame možnosť kontaktovať sa s nami (napr. kontaktný formulár). Pokiaľ tu budete požiadaný o zadanie Vašich osobných údajov (napr. meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo), nasleduje poskytnutie týchto údajov na základe Vášho výslovného a dobrovoľného súhlasu. Takto zadané osobné údaje budú výlučne použité len na účel, pre ktorý ste tieto údaje zadali, totiž napr. na účel korešpondencie týkajúcej sa Vašej otázky alebo uzatvorenia zmluvy. Bez Vášho výslovného súhlasu nebudú údaje používané na iný účel. Váš súhlas môžete u nás kedykoľvek odvolať. V takomto prípade nás kontaktujte na dorken@dorken.sk

Cookies

Pre štatistické vyhodnotenie a v rámci prihlasovaní používame cookies. Cookies sú údaje, ktoré sú ukladané na pevnom disku Vášho počítača a ktoré slúžia na uľahčenie navigácie. Cookies zabraňujú nutnosti zadávania potrebných údajov pri každom použití. Cookies nám pomáhajú prispôsobovať našu internetovú stránku presne podľa Vašich potrieb ako je napr. jazyk a uprednostňovaná oblasť záujmov. Keď si používanie cookies neželáte, je potrebné súhlas používania vypnúť vo Vašom prehliadači. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky, ponúkajú ale možnosť cookies odmietnuť, alebo pred uložením zobraziť upozornenie. Ako to v jednotlivých prípadoch funguje, sa dozviete v používateľskom návode Vášho prehliadača. 

Google Analytics

Táto internetová stránka používa Google Analytics, internetovú analyzačnú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané cookies, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači, a to na vyhotovenie analýzy používania internetových stránok. Pomocou cookies zostavené informácie o používaní internetových stránok   sa prenášajú a ukladajú spravidla na serveri Google v USA. V prípade aktivácie anonymnej IP adresy na tejto internetovej stránke, bude najskôr Vaša IP adresa Googlom skrátená v rámci EÚ a v ostatných zmluvných štátoch tejto dohody Európskeho hospodárskeho priestoru. Len vo výnimočných prípadoch bude prenesená celá IP adresa na server Google v USA a tam skrátená. V zmysle zmluvy prevádzkovateľa tejto internetovej stránky bude Google tieto informácie využívať na vyhodnotenie Vášho používania, vytvorenie hlásení o aktivite internetovej stránky a podaní informácií o používaní internetovej stránky a spojených služieb používania internetu prevádzkovateľovi internetovej stránky. V rámci poskytnutej IP adresy z Vášho prehliadača nebude táto spájaná s ostatnými údajmi z Google Analytics. Ukladaniu cookies môžete zabrániť pomocou nastavenia prehliadača; upozorňujeme Vás, že v takomto prípade nemusia jednotlivé časti tejto internetovej stránky plnohodnotne fungovať. Spracovaniu záznamov spoločnosťou Google, ktoré vznikajú pomocou cookies a údajov vzťahujúcich sa na používanie internetovej stránky (vrátane IP adresy) môžete zabrániť kliknutím na nasledovný odkaz ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) stiahnutím a inštalovaním ovládačov. Podrobné informácie nájdete na tools.google.com/dlpage/gaoptout   alebo na https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=sk (Ochrana osobných údajov Google Analytics). Upozorňujeme Vás na to, že na tejto stránke Google Analytics na zabezpečenie anonymného zberu IP adries (t.z. IP-Masking) došlo k rozšíreniu kódu „gat._anonymizeIp();“ .    

Zdieľanie dát

Pokiaľ náš externý poskytovateľ príde do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi, zabezpečili sme pomocou právnych technických a organizačných opatrení a taktiež pravidelnou kontrolou, aby boli dodržané predpisy zákona o ochrane osobných údajov. V takomto prípade sa obmedzuje množstvo zdieľaných údajov na potrebné minimum. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám so sídlom mimo európskeho hospodárskeho priestoru alebo platnosti práva EÚ je možné len s Vašim výslovným súhlasom. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Zaobchádzanie so žiadosťami o prácu

Odkazujeme následne na pracovné ponuky na internetovej stránke „Ewald Dörken AG”. V tomto prípade platia príslušné ustanovenia ochrany osobných údajov internetovej stránky „Ewald Dörken AG”.

Zabezpečenie dát

Na ochranu u nás uložených osobných údajov pred neoprávneným prístupom a zneužitím sme urobili rozsiahle technické a podnikové bezpečnostné opatrenia. Naše bezpečnostné procesy sú pravidelne preskúšané a prispôsobené technologickému pokroku. Naši spolupracovníci sú pravidelne školení zaviazaní tajomstvom osobných údajov.

Vaše práva

Transparentnosť je pre nás veľmi dôležitá. Na základe písomnej žiadosti Vám radi poskytneme naše príslušné zákonné povinnosti, či a ktoré Vaše osobné údaje sú u nás uložené.  Za podmienky predpisov spolkového zákona o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane osobných údajov SR môžete prípadne žiadať o opravu, uzamknutie alebo zmazanie týchto údajov, pokiaľ tomu neprekáža zákonná lehota úschovy.

Radi Vám poskytneme aj náš verejný adresár postupov, ktorý obsahuje požadované informácie § 4g Abs. 2 i.V.m. § 4e BDSG. V takomto prípade sa prosím obráťte na: dorken@dorken.sk

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na našu  poverenú osobu ochrany údajov, ktorá je Vám k dispozícii aj v prípade žiadosti o informácie, návrhov a sťažnosti.

Kontakt na poverenú osobu ochrany údajov

V prípade otázok sa, prosím, obráťte na:  

Osobné / dôveryhodné Tim Becker
intersoft consulting services AG 
Frankenstraße 18a 
20097 Hamburg 

E-Mail: tbecker@intersoft-consulting.de
Web: www.intersoft-consulting.de

Zmeny upozornení ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo „upozornenia ochrany osobných údajov“ meniť a dopĺňať. Existujúci stav upozornenia ochrany osobných údajov je marec 2013.

 
Dörken GmbH & Co. KG

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: +421 2 45944917

E-mail: dorken@dorken.sk

Dörken vo svete

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG. Člen skupiny Dörken. DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG