Ochranný a drenážní fólie pro vodorovné použití na stavbách

DELTA®-TERRAXX

DELTA-TERRAXX - vodorovně

DELTA-TERRAXX – ochranný a drenážní systém, s kterým se pracuje nejlépe.

Vysoce zatížitelný ochranná a drenážní systéme DELTA-TERRAXX je optimalizován pro nejrůznější použití ve vodorovném směru.

Vegetační střechy:
Dvouvrstvý materiál přebírá u extenzivního ozlenění s vyšší vrstvou substrátu roli ochrannou, filtrační a vsakovací: zajišťuje, aby se na střeše nehromadila voda.

Pochozí a pojízdné střechy:
Zde tvoří DELTA-TERRAXX vysoce zatížitelnou ochrannou a drenážní vrstvu a tím předchází případným škodám hydroizolace a dlažby způsobených mrazem.

Terasy s dlažbou nebo dřevěnými podlahami:
DELTA-TERRAXX přebírá funkci drenážní vrstvy a zabezpečuje rychlé odvodnění skladby. Tím se brání poškození dlažby nebo exotického dřeva na podlahách teras.

Ploché střechy s násypem kačírku:
DELTA-TERRAXX pod násypem z kačírku optimálně chrání pod ním uloženou hydroizolaci.


Vlastnosti:

Vysoce zatížitelný ochranný a drenážní systém DELTA-TERRAXX je optimalizován i pro nejrůznější druhy použití jako vodorovná drenáž. Pás složen ze speciálně tvarované profilované fólie s navařenou filtrační geotextilií tvoří vysoce účinnou drenáž. Geotextilie směřující nahoru pak funguje jako filtrační vrstva a spolu s fólií spoluvytváří volný prostor pro odtok vody. 

Použití:

DELTA-TERRAXX se rychle, spolehlivě, bezchybně a cenově výhodně pokládá. Pás se jednoduše na izolované ploše rozroluje tak, aby filtrační geotextilie směřovala nahoru. I v místech detailů je pokládka velmi rychlá a jde dobře od ruky. V místě přesahu je pás bez profilace a je opatřen samolepicím okrajem. Pásy tedy leží pevně, neposouvají se a jsou pevným podkladem pro další práce (násyp substrátu, kačírku, dlaždičské práce, betonování vozovky apod.).

Technická data:

Materiál

Vysokohustotní polyetylén s navařenu fitlrační geotextilií. S integrovaným samolepicím okrajem.

Výška nopů

ca. 9 mm

Pevnost v tlaku

ca. 400 kN/m²

Objem vzduchu mezi profilováním

ca. 7,9 l/m²

Teplotní odolnost

-30°C až +80°C

Rozměr role

12,5 m x 2,4 m

Geokompozit pro drenážní opatření

D + F (drenáž + filtrace)

Pevnost v tahu

(EN 10319)
podélně 6kN/m
příčně 6kN/m

Pevnost v proražení

(EN 918) 40 mm

Charakteristická velikost pórů geotextilie

(EN ISO 12956) 150 µm

Propustnost vody

8 · 10-² m/s (EN ISO 11058)

Drenážní kapacita

3,1 · 10-³ m²/s (EN ISO 12958) při 20 kN/m²

Odolnost

V průběhu 2 týdnů po položení zakrýt. Odolnost min. 25 let v přirozené půdě s hodnotou pH-Wert mezi  4 a 9 a teplotou podloží < 25 °C.

Příslušenství:

 
 

Kontakt

Máte další otázky?

 
 
 
Dörken GmbH & Co. KG

Dörken s.r.o
Nad Vinným potokem 2
101 11 Praha 10 - Vršovice
Česká republika

Tel          261221576 / 261005200
Fax         261223725
E-Mail    dorken@dorken.cz

Dörken ve světě

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Člen skupiny Dörken · DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG, Herdecke.