Inženýrské stavby / speciální použití

Welche DELTA®-Bahnen kommen zum Einsatz?

Inženýrské stavby / speciální použití

Řešení střižená na míru – tunely, stavební jámy nebo speciální použití?

Právě zde jsou vyždavána speciální řešení, která dlouhodobě přebírají úkol odvodnění. Tunely

Tunely

Pro dlouhodobou ochranu tunelu je rozhodující, aby pronikající srážková a puklinová voda byla spolehlivě odvedena. Proto je mezi vnějším a vnitřním ostěním tunelu, ale i v horním a spodním tunelovém oblouku voda plošně jímána a kontrolovaně odváděna vhodnými drenážními a vsakovacími  vrstvami.

Tunely
 

Zde se dostanete k výkonným plošným drenážím, na které se nesmí zapomínat při nejrůznějších způsobech jištění stavební jámy. Stavební jáma

Berlínské pažení

Berlínským pažením nazýváme jištění stěn stavební jámy, které brání padání a sesouvání zeminy. Zde je nutná výkonná plošná drenáž, jak  předepisuje DIN 4095 pro přímý kontakt se zeminou.

Berlínské pažení
 

Podzemní stěny

Podzemní stěny bývají vodotěsné.   Jako   u všechn monoliticky betonovaných stěn, může se i zde v místech pracovních spár, nebo u malých trhlinek, bodově objevit výron pronikající vody. Voda musí být spolehlivě odvedena.

Podzemní stěny
 

Zde najdete vysoce účinné plošné drenáže, které se používají např. u mostních podpěr nebo jsou součástí „zelených dálničních mostů“ – pro přechod zvěře. Speciální použití

Mostní podpěry 

Mostní podpěra sestává ze základu a opěrných stěn a z dosedací plochy pro mostní ložiska. Ta musí být uložena tak, aby přenášela všechny pohyby způsobené dopravou, rozdíly teplot, sedání zeminy apod. Drenážní vrstva na rubu mostních podpěr je bezpodmínečně potřebná, protože jinak může tlak vody způsobit statické problémy.

Mostní podpěry
 

„Zelené“ mosty pro přechod zvěře

I u těchto zelených mostů přebírají výkonné ochranné a drenážní pásy svoji odvodňující funkci.

„Zelené“ mosty pro přechod zvěře
 


Kontakt

Máte další otázky?

 
 
 
Dörken GmbH & Co. KG

Dörken s.r.o
Nad Vinným potokem 2
101 11 Praha 10 - Vršovice
Česká republika

Tel          261221576 / 261005200
Fax         261223725
E-Mail    dorken@dorken.cz

Dörken ve světě

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Člen skupiny Dörken · DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG, Herdecke.