Izolacja wodna fundamentów
DELTA

Izolacja wodna fundamentów to prawdziwe wyzwanie

Piwnica pełni ważną rolę niezależnie od tego, czy wykorzystywana jest jako pomieszczenie mieszkalne, do przechowywania przedmiotów czy np. systemu grzewczego. Dodatkowo musi spełniać liczne wymagania: wytrzymywać obciążenia na posadzkę, nacisk gruntu, a zwłaszcza obciążenia wodą na powierzchnię ścian. Mamy tutaj do czynienia z warstwami wodnymi, wodą stojącą i gruntową.

Dlaczego należy stosować izolację wodną fundamentów?

Lekki zapach stęchlizny, łuszczący się tynk lub rozwój pleśni to typowe oznaki obecności wilgoci w piwnicy. Główną jej przyczyną jest niedostateczna lub nieprawidłowo wykonana izolacja wodna. Woda przenika bowiem przez ściany murowane na wiele sposobów, a nawet „przechodzi” przez beton. Wilgoć pochodząca z fundamentów utrudnia korzystanie z kondygnacji podziemnych i może przechodzić do mieszkań znajdujących się na parterze. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest grzyb w piwnicy w tym rozwój pleśni i obecność zarodników w powietrzu pomieszczeń. Stwarzają one z kolei zagrożenie dla zdrowia, ponieważ mogą powodować liczne choroby i alergie. Wilgotne ściany oddają ponadto wilgoć do powietrza co powoduje powstawanie niezdrowego klimatu w pomieszczeniu. Woda obecna w ścianach skutkuje uszkodzeniami różnych warstw funkcyjnych wewnątrz struktury ściany czy tynku jak również pogorszeniem izolacji termicznej. Oprócz potencjalnych uszkodzeń muru, dochodzi także do strat znacznych ilości energii.

Właśnie dlatego kondygnacje podziemne powinny być odpowiednio uszczelnione, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzeń spowodowanych wilgocią, czyli rozwój pleśni, a nawet zaburzenia statyki budynku. Z tego powodu temat „zabezpieczenia fundamentów” ma kluczowe znaczenie zarówno dla właścicieli domów, jak i budowniczych.

Produkty do izolacji fundamentów DELTA® firmy DÖRKEN niezawodnie chronią ściany zewnętrzne i wewnętrzne przed penetracją wilgoci.

Drenaż fundamentów

Izolacja wodna - rozwiązania DELTA®

Produkty marki DELTA® oferują wszechstronne rozwiązania systemowe do ochrony i drenażu ścian fundamentowych. Stosujemy wyłącznie materiały wysokiej jakości, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w żywotności, jak i funkcjonalności naszych produktów. Pozioma izolacja muru DELTA® zapewnia skuteczną ochronę przed podciąganiem wilgoci, a jej uzupełnieniem jest uszczelnienie ścian budynku DELTA®-THENE, które może być również stosowane jako bariera radonowa. Dodatkową osłonę przed naporem wody zapewniają membrany ochronno-drenażowe firmy DELTA®, takie jak DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO i DELTA®-TERRAXX których trwałość, na podstawie testów, została określona na poziomie 100 lat!

Fundamentalny problem: zawilgocona piwnica i grzyb w piwnicy

Piwnice są całkowicie lub co najmniej częściowo posadowione na wilgotnym podłożu. Dlatego ich elementy powinny być uszczelnione przynajmniej przed oddziaływaniem wilgoci obecnej w gruncie. W zależności od rodzaju podłoża i ryzyka występowania przesiąkającej, stojącej wody, konieczne może być zastosowanie hydroizolacji o wyższej jakości oraz integracja w postaci drenażu powierzchniowego.

Piwnice są całkowicie lub co najmniej częściowo posadowione na wilgotnym podłożu. Dlatego ich elementy powinny być uszczelnione przynajmniej przed oddziaływaniem wilgoci obecnej w gruncie. W zależności od rodzaju podłoża i ryzyka występowania przesiąkającej, stojącej wody, konieczne może być zastosowanie hydroizolacji o wyższej jakości oraz integracja w postaci drenażu powierzchniowego.

Odpowiednia izolacja pomieszczeń podziemnych

Problemy dotyczące przeciekania wody lub rozwoju pleśni pojawiają się na ogół nagle i wymagają szybkiego działania. Dziś możemy tego uniknąć poprzez zaplanowanie z wyprzedzeniem, w ramach budowy nowego lub renowacji istniejącego budynku, uszczelnienie piwnicy. Niezależnie od tego w jakiej fazie jest budynek: Wysokiej jakości uszczelnienie zawsze odgrywa kluczową rolę.

grzyb w piwnicy

Uszczelnienie ścian fundamentowych jest głównym elementem zabezpieczenia piwnicy. Należy je zawsze dostosować do indywidualnych wymagań środowiska i starannie zaplanować. W tym celu trzeba przede wszystkim określić istniejące warunki gruntowe. W ramach badania podłoża, oprócz nośności gruntu bada się i kontroluje także jego zdolność do przesiąkania wody, obecność żył wodnych oraz poziom wód gruntowych.

Jeżeli piwnicę wykonano na bazie płyty posadzkowej wykonanej ze zwykłego żelbetonu, na której zbudowane są ściany, wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem należy uszczelnić stosownie do oddziaływania wody. W przypadku nacisku wody lub wód gruntowych można zastosować tzw. „czarny zbiornik”. Jest to zazwyczaj wielowarstwowe, bitumiczne uszczelnienie membranowe całkowicie otaczające od zewnątrz piwnicę, w tym płytę posadzki.

Jako alternatywne rozwiązanie można zaplanować tzw. „białą wannę”, gdzie piwnica jest wykonana w całości z wodoszczelnego betonu. W tej sytuacji oprócz specjalnej mieszanki betonowej, kluczowe znaczenie ma przede wszystkim zbrojenie. Powinno ono zapewniać ograniczenie szerokości pęknięć spowodowanych skurczem betonu do dopuszczalnego minimum. W obszarze połączeń poszczególnych elementów i/lub pomiędzy ścianami a płytą posadzkową uszczelnienie wykonuje się za pomocą taśm uszczelniających w betonie.

W przypadku warunków gruntowych, takich jak obecność wilgoci w gruncie czy przesiąkająca woda, wystarczające jest tradycyjne uszczelnienie. Ten rodzaj uszczelnienia obejmuje hydroizolację płyty posadzkowej, uszczelnienia przekrojowe (izolacja pozioma muru) wewnątrz ścian oraz uszczelnienie ścian zewnętrznych piwnicy.

Rodzaj hydroizolacji piwnicy określa również rodzaj jej konstrukcji.

Inne przyczyny problemów związanych z obecnością wilgoci w piwnicy to na przykład wysoki poziom wilgoci pochodzącej z pomieszczeń o wysokiej wilgotności powietrza (np. pralnia) lub szkody spowodowane przez wodę z uszkodzonych i nieszczelnych rur.

Wilgotne ściany piwnicy nie zawsze można zauważyć na podstawie obecności plam wody lub zapachu stęchlizny, a mimo to wilgoć w piwnicy może być obecna wewnątrz ściany. Z tego powodu wskazane jest uzyskanie ekspertyzy dotyczącej stanu ścian. Jeżeli podczas takiego badania stwierdzona zostanie wilgoć lub woda, oznacza to, że należy zająć się przyczynami ich obecności, zamiast podejmować powierzchowne środki zaradcze.

Pilnie potrzebna jest wówczas profesjonalna renowacja izolacji piwnicy.

smallRetina 09:15:34 mediumAlias 09:15:34 large 09:15:34 xlarge 09:15:34
Wilgoć w piwnicy