DELTA®-MS 20 im Tunnelgewölbe

DELTA®-MS 20 v klenbe tunela

Pri tunelových stavbách je DELTA®-MS 20 vďaka svojej vysokej drenážnej kapacite najlepším riešením pre riešenie všetkých problémov s presakujúcou vodou.

Vlastnosti

Vďaka 20 mm vysokým osemuholníkovým nopom a vysokej drenážnej kapacite tvorí fólia DELTA®-MS 20 mimoriadne spoľahlivú a výkonnú vsakovaciu a drenážnu vrstvu nielen v konštrukciách tunelov, ale aj pri iných dvojplášťových konštrukciách zvislých aj vodorovných.

Použitie

Pri použití v tunelových klenbách tvorí odvodňovaciu vrstvu. Odvádza presakujúcu vodu zo skalnatého podložia.

Technické dáta

Materiál

Profilovaná fólia zo špeciálného vysokohustotného polyetylénu.e

Výška nopov

ca. 20 mm

Rozmer rolky

2,0 x 20 m (pri špeciálnych objektových požiadavkach možno dodať 
aj v doskách)

Pevnosť

ca. 200 kN/m²

Objem vzduchu medzi profilovaním

ca. 14 l/m²

Tepelná odolnosť

-30°C až +80°C

Chemická odolnosť

odolná chemikáliám
v ploche neprerastavá
nehnijúca
bez vplyvu na kvalitu pitnej vody

Drenážna kapacita

ca. 10 l/s x m resp.
ca. 600 l/min x m resp.
ca. 36000 l/h x m

 
 

Kontakt

Máte ďalšie otázky?

 
 

Download

DELTA®-MS 20 v klenbe tunela zoom

DELTA®-MS 20 v klenbe tunela

 
Dörken GmbH & Co. KG

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: +421 2 45944917

E-mail: dorken@dorken.sk

Dörken vo svete

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG. Člen skupiny Dörken. DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG