Inžinierske stavby / špeciálne použitie

Riešenia strihané na mieru – tunely, stavebné jamy alebo špeciálne použitie?

Inžinierske stavby / špeciálne použitie

Riešenia strihané na mieru – tunely, stavebné jamy alebo špeciálne použitie?

Práve tu sú vyžadované špeciálne riešenia, ktoré dlhodobo preberajú úlohu odvodnenia. Tunely

Tunely

Pre dlhodobú ochranu tunela je rozhodujúce, aby prenikajúca zrážková a puklinová voda bola spoľahlivo odvedená. Preto je medzi vonkajším a vnútorným ostením tunela, ale aj vo vrchnom a spodnom tunelovom oblúku voda plošne pojímaná a kontrolovane odvádzaná do vhodnej drenážnej a vsakovacej vrstvy.

Tunely
 

Tu sa dostanete k výkonným plošným drenážam, na ktoré sa nesmie zabúdať pri najrôznejších spôsoboch istenia stavebnej jamy. Stavebná jama

Berlínske paženie

Berlínskym pažením nazývame istenie stien stavebnej jamy, ktoré bráni padaniu a zosúvaniu zeminy. Nutnosťou tu je výkonná plošná drenáž, ako   predepisuje DIN 4095 pre priamy kontakt so zeminou.

Berlínske paženie
 

Podzemné steny

Podzemné steny bývajú vodotesné. Ako pri všetkých monoliticky betónovaných stenách môže sa i tu, v miestach pracovných škár alebo pri malých trhlinkách, bodovo objaviť výron prenikajúcej vody. Voda musí byť  spoľahlivo odvedená.

Podzemné steny
 

Tu nájdete vysoko účinné plošné drenáže, ktoré sa používajú napr. pri mostových podperách alebo sú súčasťou „zelených diaľničných mostov“ – pre prechod zveri. Špeciálne použitie

Mostové podpery

Mostová podpera sa stavia zo základu a oporných stien a z dosadajúcej plochy pre mostnové ložiská.Tá musí byť uložená tak, aby prenášala všetky pohyby spôsobené dopravou, rozdielmi teplôt, sadaním zeminy apod. Drenážna vrstva na rube mostových podpier je bezpodmienečne potrebná, pretože inak môže tlak vody spôsobiť statické problémy.

Mostové podpery
 

„Zelené“ mosty pre prechod zveri

I pri týchto zelených mostoch preberajú výkonné ochranné a drenážne pásy svoju odvodňujúcu funkciu

„Zelené“ mosty pre prechod zveri
 


Kontakt

Máte ďalšie otázky?

 
 
Dörken GmbH & Co. KG

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: +421 2 45944917

E-mail: dorken@dorken.sk

Dörken vo svete

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG. Člen skupiny Dörken. DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG