Ktorú strešnú konštrukciu zvoliť?

DELTA® systémové riešenia pre šikmé strechy pre novostavby a rekonštrukcie

Ktorú strešnú konštrukciu zvoliť?


Keď sa k streche dostanete z vonkajšej aj vnútornej strany Novostavba

Zateplenie medzi krokvami

Obvyklá metóda zateplenia medzi krokvami sa používa často tam, kde ide o funkčné využitie priestoru medzi krokvami. Výhoda: konštrukčná výška nie je tak vysoká, čo je vyžadované z architektonického alebo optického hladiska napríklad pri radových domoch.

Zateplenie medzi krokvami
 

Zateplenie nad a medzi krokvami

Ideálne v prípade, že požadovaná výška tepelnej izolácie nestačí pre splnenie požiadaviek na tepelnú ochranu budov – požadovaný tepelný odpor. Kombinácia zateplenia zlepší tepelné technické hodnoty a umožní využíť priestor medzi krokvami, pričom zateplenie nad krokvami príliš nezvýši skladbu celej košntrukcie.

Zateplenie nad a medzi krokvami
 

Nadkrokvové zateplenie

Používa sa v prípade, ak výška krokvy nie je dostatočná pre dosiahnutie požadovaného tepelného odporu pri zateplení medzi krokvami. Tu sa tepelná izolácia pokladá na krokvy. Výhoda takéhoto systému spočíva v umožnení dokonalej pokládky tepelnej izolácie - bez medzier.

Nadkrokvové zateplenie
 

Keď nie je možné inak, než z vonkajšej strany. Rekonštrukcia

Zateplenie medzi krokvami

Jasná voľba, pokiaľ je podkrovie vybudované a má zostať všetko zachované bez stavebných zásahov z interiéru.

Zateplenie medzi krokvami
 

Nadstavenie krokiev

Ak nie sú krokvy dosť vysoké na to, aby sa dala vložiť potrebná výška tepelnej izolácie, dajú sa nadstaviť tak, aby boli dosiahnuté správne teplo - technické hodnoty.

Nadstavenie krokiev
 

Zateplenie nad krokvami a medzi krokvami

Pri rekonštrukcii často nepostačuje existujúce zateplenie medzi krokvami. V takomto prípade sa zateplenie medzi krokvami môže kombinovať s nadkrokvovým zateplením.

Zateplenie nad krokvami a medzi krokvami
 

Zateplenie nad krokvami

Ideálne, keď z architektonického hľadiska alebo iných dôvodov majú byť krokvy viditeľné z interiéru. Tu sa použije hrúbka tepelnej izolácie podľa energetickej náročnosti a tak aby spĺňala normové požiadavky.

Zateplenie nad krokvami
 

Všetko, aby ste šikmú strechu dokázali perfektne zaizolovať.
Príslušenstvo

Tesniaci a lepiaci program

Pre každú funkčnú strešnú konštrukciu je mimoriadne dôležité premyslené riešenie detailov, správna pokládka a lepenie strešných fólií. Tesniaci a lepiaci program DELTA zabezpečuje maximálnu spoľahlivosť až do posledného detailu.

Tesniaci a lepiaci program
 

Vetracie pásy

Tu sa dostanete k optimálnemu vetraniu a izolácií na vrchole šikmej strechy. Ukážeme Vám, ako sa dá hrebeň a nárožie optimálne chrániť proti zafúkaniu snehom, odstrekujúcou vodou a hmyzom.

Zubehör Firstrollen
 

Napojovacie prvky

Tu nájdete prvky napojenia na komíny a steny, ktoré zabezpečujú kvalitné napojenia na komín, stenu a ďalšie prestupujúce prvky strechou.

Zubehör Anschlüsse
 

Kontakt

Máte ďalšie otázky?

 
 
Dörken GmbH & Co. KG

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: +421 2 45944917

E-mail: dorken@dorken.sk

Dörken vo svete

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG. Člen skupiny Dörken. DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG