Prehlásenie o vlastnostiach

DELTA®-Systém pre šikmú strechu

Podstrešné fólie

Deliace vrstvy

Parotesné a vzduchotesné vrstvy

Nadkrokvové zateplenie

DELTA®-Systém plochú strechu

Ochranné / drenážne fólie

Hydroakumulácia

DELTA®-Systém pre steny / fasádu

Otvorené fasády

Uzavreté fasády

Murované stavby / Drevostavby

Parotesné zábrany

DELTA®-Systém pre pivnicu

Zvislé použitie

Vodorovné použitie

Ostatné

DELTA®-Systém pre podzemné a inžinierske staviteľstvo

Hlbinné / inžinierske stavby

DELTA®-Systém pre tunely

Tunely

DELTA®-Systémy pre zakrytie

Plachty a Zakrytie

DELTA®-Systém pre záhradu a krajinu

Záhrada a krajina

 
Dörken GmbH & Co. KG

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: +421 2 45944917

E-mail: dorken@dorken.sk

Dörken vo svete

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG. Člen skupiny Dörken. DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG