Otázky a odpovede pre remeselníkov

Máte špeciálne otázky k našim systémovým riešeniam pre strechy alebo spodnú stavbu? Potom sa obráťte   na FAQ a tu dostanete odpovede na najčastejšie otázky ku všetkým témam týkajúcich sa našich produktov.

Strecha
Fasáda
Vzduchotesnosť
Spodná stavba
Zakrývacie plachty

Čo je poistná hydroizolácia / podstrešná fólia?

Poistná hydroizolácia, tiež nazývaná podstrešná fólia je doplnkové opatrenie ktoré má za úlohu chrániť strešnú konštrukciu pod krytinou pred prachom, naviatym snehom a dažďom a tým zabrániť vnikaniu vlhkosti do strechy.

Aký je rozdiel medzi funkciou vystavenia poistnej hydroizolácie voľným poveternostným podmienkam a funkciou dočasného zastrešenia?

V pravidlách nemeckého pokrývačského remesla je dočasné zastrešenie definované takto:

Pod dočasným zastrešením sa rozumie dočasná ochrana konštrukcie alebo stavebného prvku, ktorá má chrániť budovu pred vlhkosťou a umožniť napr. prácu v interiéri počas zimných období. Dočasné zastrešenie môže byť použité len na obmedzený čas. Použité materiály a spôsob vyhotovenia musia byť nato vhodné. Podľa použitých materiálov a prípadného zabezpečenia proti vetru môže na účel dočasného zastrešenia slúžiť aj poistná hydroizolácia.  

Vystavenie poistnej hydroizolácie voľným poveternostným podmienkam je obdobie, počas ktorého je poistná hydroizolácia vystavená voľným poveternostným podmienkam bez zakrytia krytinou. Funkcia dočasného zastrešenia a vystavenie poistnej hydroizolácie podliehajú časovému ohraničeniu ktoré je závislé od jednotlivých typoch poistných hydroizolácií. Tieto údaje si netreba zamieňať s údajom UV odolnosti poistnej hydroizolácie nakoľko tento v sebe nezohľadňuje okrem zaťaženia UV žiarením ostatné poveternostné vplyvy ktoré pôsobia na fóliu.

Pre presné údaje kontaktujte prosím nášho technického poradcu.

Čo znamená bezpečný sklon krytiny?

Bezpečný sklon krytiny označuje najnižší sklon strechy, pri ktorom je krytina ešte dostatočne tesná voči dažďu. Každý výrobca krytiny udáva bezpečný sklon krytiny – t.z. BSS ku každému druhu krytiny. Taktiež sú tieto bezpečné sklon krytín popísané v norme STN 73 1901. Napr. bobrovka 30°, betónová krytina s vodnou drážkou 22°, razená keramická krytina so spojitou vodnou drážkou 22° atď.

Aký typ poistnej hydroizolácie je vhodný pod skladanú krytinu?

Výber správnej poistnej hydroizolácie pri strechách s betónovou alebo keramickou krytinou závisí od:

  1. bezpečného sklonu použitej krytiny - BSS
  2. reálneho sklonu strechy
  3. súčtu zvýšených požiadaviek tvorených z:
  • využitia podkrovia na obytné účely
  • konštrukcie strechy
  • klimatických podmienok
  • miestnych podmienok a ustanovení

Jednotlivé triedy tesnosti s prislúchajúci fóliami DELTA, nájdete v tejto brožúre:

Táto brožúra vychádza z Pravidiel pre pokrývanie striech nemeckého Cechu strechárov - ZVDH.

Čo znamená minimálny sklon strechy?

Minimálny sklon strechy označuje najnižší sklon strechy, pri ktorom môže byť ešte dažďová voda odvádzaná z krytiny – t.z. tento sklon zabraňuje vytvorenia stojatej vody na krytine.

Kedy musí byť použitá štruktúrovaná rohož?

V zásade ak je podklad tvorený z OSB dosák, pri sklone strechy pod 15° a krytine z titán – zinku na podklade z dreveného debnenia, pri jednoplášťových (nevetraných) strechách a falcovanej krytine z plechu.

Aký je rozdiel medzi „dažďu- tesné“ a „vodotesné“ ?

Strešné krytiny oproti hydroizoláciám na plochých strechách nie sú absolútne tesné voči vode. Požiadavka „dažďu – tesné“ hovorí o tom, že strešná krytina musí chrániť budovu pred obvyklými dažďovými vplyvmi.

Ktorá fasádna fólia je kompatibilná s obkladom s otvorenými škárami?

DELTA®-FASSADE / PLUS a DELTA®-FASSADE S / PLUS

Môže byť DELTA®-FASSADE použitá za obkladom zo zvislými škárami?

Fasádne pásy DELTA® môžu byť použité pri odvetranom obklade s horizontálnymi alebo vertikálnymi škárami.

Je potrebné lepenie fasádnych fólií za obkladom s otvorenou škárou?

Zlepovanie fasádnych fólií je z pohľadu ochrany dreva nutné. Z pohľadu vlastností tepelných izolácií (vetrotesnosť) sa zlepovanie odporúča.

Ako dôležitá je ktorou stranou bude zabudovaná fasádna fólia?

Viditeľná potlač musí smerovať do exteriéru. Difúzne schopnosti fólie sú nezávislé na smere. Pri fasádnych pásoch z rodiny DELTA®-FASSADE je hladká, UV stabilizovane povrstvená strana smerovaná do exteriéru.

Môže byť DELTA®-LIQUIXX použitý aj na iných fóliách?

DELTA®-LIQUIXX môže byť použitý na všetkých na trhu bežne používaných parozábranách a parobrzdách.

Prečo vzniká kondenz v nezateplenom podkroví?

Občas vysoká relatívna vzdušná vlhkosť kondenzuje na studených častiach konštrukcie. Táto vlhkosť sa do nezatepleného podkrovia dostáva najčastejšie cez výlezové schody. Preto nezateplené podkrovia majú byť v zásade vždy vetrané.

Môže byť DELTA®-NOVAFLEXX použitý aj z vnútornej strany?

V zásade áno (po dohode s technickým oddelením)

Aký je rozdiel medzi nopovou fóliou a drenážnym pásom?

Jednovrstvová nopová fólia slúži výlučne len na ochranu stavebných konštrukcii. Drenážne pásy sú viacvrstvové fólie, ktoré pozostávajú z nopovej fólie a minimálne jedného filtračného flísu a slúžia na ochranu a drenáž stavebných konštrukcii.

Ktorou stranou sa nopová fólia / drenážny pás aplikuje na stenu?

Keď nie je potrebná žiadna drenáž:
pri jednoduchej nopovej fólií (s ochrannou funkciou) smeruje nopová štruktúra k tlakovo zaťažiteľnému podkladu / stene.

Keď je potrebná drenáž:
pri nopových fóliách s integrovanou textíliou (ochranná a drenážna funkcia) smeruje nopová štruktúra prípadne textília k zásypu.

Ktorým smerom smerujú nopy pri pokládke na extrudovaný polystyrén?

Štandardné nopové fólie ako aj drenážne pásy s integrovanou textíliou sa môžu pokladať na perimetrickú tepelnú izoláciu (extrudovaný polystyrén):

  • pri jednoduchej nopovej fólií (s ochrannou funkciou) smeruje nopová štruktúra k extrudovanému polystyrénu.
  • pri nopových fóliách s integrovanou textíliou (ochranná a drenážna funkcia) smeruje nopová štruktúra prípadne textília k zásypu.

Je nutné opačne otočenú nopovú fóliu DELTA®-MS vymeniť?

Pokládka našej nopovej fólie DELTA®-MS sa v zásade odporúča tak, aby nopy smerovali k izolovanej pivničnej stene. Takýmto spôsobom je ochranný účinok optimálny, pretože tak je najlepšie využitý účinok deformačnej zóny a tým zabraňuje poškodeniu hydroizolácie.

Považujeme však za neodôvodnené otvárať stavebnú jamu druhý krát, len z dôvodu otočenia DELTA®-MS, ktorá bola štruktúrou nopov opačne aplikovaná.

Ako / s čím môžem soklové izolačne platne nalepiť na DELTA®-THENE?

Instastick (DOW), Perimeterkleber (Soudal), bitúmenové lepidlo bez rozpúšťadiel, živičná emulzia

Môže byť DELTA®-MS použitá ako ochrana fólie DELTA®-THENE?

Nie, tu sa odporúčajú len drenážne fólie s hladkou rubovou stranou ako DELTA®-TERRAXX

Môže sa DELTA®-THENE aplikovať na asfaltovú izolačnú stierku?

Áno. Povrch musí suchý, bez prachu a rovnomerný.

Prečo sa pri hydroizolácií z asfaltovej stierky musí používať roznášacia hladká vrstva (DELTA®-GEO DRAIN Quattro)?

Keď hydroizolácia pozostáva z polymérového modifikovaného živičného povrstvenia (KMB), ktoré je síce trvalo pružné a dokáže prekonávať jemné trhliny, ale je citlivé voči tlaku. Preto sa musí  sa zabrániť bodovému a líniovému zaťaženiu.   

DELTA®-GEO DRAIN Quattro: Voda je spoľahlivo odvedená. Štvorvrstvový pás disponuje vďaka špeciálnej nopovej štruktúre vysokou pevnosťou v tlaku a spoľahlivo chráni asfaltovú stierku pred poškodením. Má vysokú drenážnu kapacitu a môže byť preto použitá aj pri prívaloch dažďa. Vďaka mikroperforovanej hladkej fólií je voda ktorá zatečie medzi hydroizoláciu a hladkú fóliu bezpečne odvedená pomocou nakašírovaného drenážneho flísu. Tento flís odvádza vodu bezpečne aj v prípade, ak horne zakončenie fólie nie je perfektne realizované. Okrem toho hladká fólia zabraňuje prenášaniu pohybov na hydroizoláciu ktoré vznikájú sadaním zásypu.

Drží DELTA®-THENE na hydroizoláciách a náteroch na báze asfaltu?

DELTA®-THENE nedrží ako ostatné bitúmenové produkty na hydroizoláciách a náteroch na báze asfaltu

Sú zábrany proti vzlínajúcej vlhkosti DELTA® znášanlivé s asfaltom?

Väčšina zábran proti vzlínajúcej vlhkosti je znášanlivá s asfaltom, jediná výnimka je DELTA®-PVC Protivlhkostná zábrana.

Ako sa kotví fólia tvaru Z pri stenách s prímurovkou?

Zábrana tvaru Z sa vloží do najbližšej hornej ložnej škáry za predsadenou stenou. Alternatívne je možné použiť aj zábranu tvaru L. Tu sa fólia zabuduje počas murovania predsadenej steny. Kotvenie sa realizuje pomocou lepidla DELTA®-THAN alebo mechanicky pomocou DELTA®-MWSP Clip.   

S čím sa dá zlepiť fólia DELTA®-FOL SUV?

DELTA®-FOL SUV sa môže spájať len mechanicky. Na základe optimalizovaného povrchu nefunguje lepidlo na fólií spoľahlivo. Výnimku tvoria len takzvané sekundové lepidlá, ktoré sa dajú použiť len na malé opravy.

Dörken GmbH & Co. KG

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: +421 2 45944917

E-mail: dorken@dorken.sk

Dörken vo svete

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG. Člen skupiny Dörken. DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG

 

Informácie o ochrane údajov

Na našej webovej stránke používame súbory cookie a externé médiá. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné alebo funkčné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú pre vás túto webovú stránku a jej používanie vylepšiť. Viac informácií

Zvoľte, aké súbory cookie chcete povoliť.

Individuálne nastavenia súborov cookie

Tu nájdete prehľad všetkých používaných súborov cookies. Môžete udeliť súhlas pre jednotlivé kategórie a zobraziť si ďalšie informácie.

 

Funkčné

Funkčné súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby boli webové stránky použiteľné. Umožňujú základné funkcie a sú nevyhnutné pre bezchybné fungovanie webovej stránky.

Essenzielle Cookies
Diese Cookies sind für den Betrieb der Webseite notwendig und können deshalb auch nicht abgewählt werden.
WSESSIONID
Čas uloženia relácie
Nevyhnutné štandardné súbory cookie na použitie dát relácie PHP.
hideCookieNotice
Čas uloženia podľa voľby do 30 dní
Uložia sa, aby sa pri každom vyvolaní nemuseli znovu zobrazovať informácie o súboroch cookie a o ochrane údajov.
allowLoadExternRessources
Čas uloženia podľa voľby do 30 dní
Zapamätá si rozhodnutie používateľa, či sa smú automaticky načítať externé komponenty.
allowTracking
Čas uloženia podľa voľby do 30 dní
Zapamätá si rozhodnutie používateľa, že sa smie sledovať správanie návštevníka.

Štatistické

Štatistické súbory cookies zhromažďujú informácie anonymne. Tieto informácie nám pomáhajú pochopiť, ako naši návštevníci používajú webovú stránku a interagujú s ňou.

Statistik Cookies
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher die Website nutzen und mit ihr interagieren.
_ga
Čas uloženia 2 roky
Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických dát o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
_gat
Čas uloženia 1 deň
Používa ich služba Google Analytics na obmedzenie počtu žiadostí
_gid
Čas uloženia 1 deň
Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických dát o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
_gat_UA-143296718-16
Čas uloženia 1 deň
Používa ich služba Google Analytics na obmedzenie počtu žiadostí
_gali
Čas uloženia 30 sekúnd
Tieto súbory cookies používa služba Google Analytics. Slúžia na anonymné zaznamenávanie prvkov stránky, na ktoré používateľ klikol.
_dc_gtm_UA-41883568-5
Čas uloženia 1 minúta
Používa ich služba Google Tag Manager na riadenie načítania značky skriptu služby Google Analytics.

Externé médiá

Obsahy z video platforiem a platforiem sociálnych médií sú vo východiskovom nastavení zablokované. Pokiaľ prijmete súbory cookies externých médií, nevyžaduje už prístup k týmto obsahom manuálny súhlas.

Cookies von externen Medien
Inhalte von Videoplattformen und Social Media Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Zustimmung mehr.
NID
Čas uloženia 6 mesiacov
Využitie prostredníctvom .google.com
Používajú sa na odblokovanie obsahov spoločnosti Google.
1P_JAR
Čas uloženia 1 mesiac
Využitie prostredníctvom .google.com
Tieto súbory cookies sa používajú na podporu reklamných služieb spoločnosti Google.
ANID
Čas uloženia 2 roky
Využitie prostredníctvom .google.com
Tieto súbory cookies sa používajú na podporu reklamných služieb spoločnosti Google.
CONSENT
Čas uloženia Trvalé uloženie
Využitie prostredníctvom .google.com
Tieto súbory cookies sa používajú na podporu reklamných služieb spoločnosti Google.
DV
Čas uloženia minút
Využitie prostredníctvom .google.com
Tieto súbory cookies sa používajú na podporu reklamných služieb spoločnosti Google.
YSC
Čas uloženia relácie
Využitie prostredníctvom .youtube.com
Registruje jedinečné ID pre zachovanie štatistík videí z YouTube, ktoré návštevník pozrel.
VISITOR_INFO1_LIVE
Čas uloženia 179 dní
Využitie prostredníctvom .youtube.com
Pokúša sa odhadnúť šírku pásma používateľa na stránkach s integrovanými videami YouTube.
IDE
Čas uloženia 1 rok
Využitie prostredníctvom .doubleclick.net
Používa ich služba Google DoubleClick na registráciu a hlásenie akcií používateľa na webovej stránke po zobrazení alebo kliknutí na jedno zo zobrazení vydavateľa s cieľom merania účinnosti reklamy a zobrazovanie cielených reklám používateľovi.