Herschikking

Wat bij elkaar hoort, groeit naar elkaar.

DÖRKEN biedt een schat aan expertise op het gebied van fysische membranen en chemische coatingoplossingen, en de samenwerking schept ruimte voor grotere synergie-effecten, innovaties en verdere expansie.

De thema's hoogwaardige membranen, kleurtechnologieën, microlaag corrosiebescherming en coatings, glazuren en dispersies zijn de stokpaardjes van het wereldwijd actieve familiebedrijf - en dat al meer dan 125 jaar. Maar alleen door samen te werken kan voor klanten en partners maximale expertise worden gecreëerd en kunnen in de toekomst nieuwe projecten en innovaties tot stand komen.

"We zijn allemaal DÖRKEN. Met een nieuwe merkarchitectuur, een uniform design en de sterke gemeenschappelijke claim 'Discover Expertise' kunnen wij deze eenheid nu ook naar buiten toe duidelijk en uitnodigend presenteren", verklaart Dörken-directielid Thorsten Koch. "Wat bij elkaar hoort, groeit zo samen."

Discover Expertise – Expertise om te ontdekken

Antonie de Saint-Exupéry was zich hier goed van bewust: "Wat essentieel is, is onzichtbaar voor het oog." Dat geldt ook voor de ultramoderne membranen die op platte en hellende daken water opslaan of afvoeren en de gebouwen beschermen tegen condensatie of andere invloeden. Daartoe behoren ook de schijnbaar oppervlakkige kleuringen van een pas geschilderd huis. Tenslotte gaat het ook om corrosiebescherming voor bijvoorbeeld de kleinste onderdelen van een auto.

"Eén ding dat bij ons zichtbaar is, zijn onze experts. Onze experts met een passie voor het ongeziene", zegt Thorsten Koch. trots. "Met het nieuwe motto 'Discover Expertise' nodigen we iedereen uit om deze expertise te ontdekken in al onze producten, diensten en over alle communicatiekanalen, of ze nu digitaal of klassiek zijn."

Herschikking bij DÖRKEN

In het kader van de herstructurering werd ook de onderneming in Herdecke geherstructureerd: sinds 1 augustus 2020 zijn Dörken MKS-Systeme, CD-Color en Protec Systempasten gefuseerd tot één onderneming onder de naam Dörken Coatings GmbH & Co. KG. Tegelijkertijd heeft Dörken GmbH & Co. KG haar onderdak- en gevelfolies, funderingsmuurbescherming en drainagesystemen met onmiddellijke ingang onder de naam Dörken Membranes op de markt zal brengen. Het overkoepelende merk "Dörken" blijft voor het hele concern bestaan.

Voor meer informatie, zie het persbericht.

Ontdek meer over DÖRKEN!

Er zijn nog vele andere aspecten aan ons die u kunt ontdekken. De uitnodiging blijft: Discover Expertise!