DÖRKEN spotkanie zespołu

Nasze wspólne wartości

„DÖRKEN twój komfort” - nasze motto od ponad 125 lat. Z jednej strony twierdzenie to odnosi się w szczególności do membran i chemicznych rozwiązań powłokowych, które chronią i zachowują wartość konstrukcji. Z drugiej strony w sensie przenośnym: ponieważ jako firma rodzinna zatrudniająca ponad 1000 pracowników ponosimy odpowiedzialność za ludzi, firmę jako całość i za środowisko. Potwierdzają to nasze środki ochrony jakości i bezpieczeństwa na wszystkich poziomach. Codziennie.

Zaufanie

Nasz sukces opiera się na relacjach i zaufaniu. Zostawiamy sobie wzajemną przestrzeń do odpowiedzialnego działania i zawsze możemy na sobie polegać. Nasi pracownicy mogą i mają kompetencje aby prowadzić i odpowiadać za projekty 

Po pierwsze ludzie

Szacunek, tolerancja i uczciwość są podstawą sukcesu, harmonii i przyjemności w miejscu pracy. W naszej rodzinnej firmie cieszymy się bliskimi relacjami i jesteśmy dla siebie nawzajem zawsze kiedy tego potrzebujemy.

Skupiamy się na ludziach, a pełne szacunku zachowanie jest dla nas oczywiste. Również w czasach kryzysu dbamy o to, aby nasi pracownicy czuli się dobrze.

Firma jest tak dobra, jak jej pracownicy. Mamy pracowników, którzy są entuzjastycznie nastawieni do naszej branży i chcą pójść o krok dalej. Najważniejsza jest pozytywna współpraca oparta na szacunku, uznaniu i tolerancji.

Dr. Gerhard Reusmann Dörken Coatings GmbH & Co. KG, CEO

Innowacje

Innowacje to nasza przyszłość. Ciągła praca nad nowymi osiągnięciami zapewnia nasz sukces komercyjny i często zabezpiecza naszą pozycję lidera na rynku.

Od ponad 125 lat DÖRKEN tworzy produkty i usługi, które nieustannie wyznaczają nowe standardy. Podstawą ciągłego sukcesu i rozwoju naszych obszarów biznesowych jest kultura innowacji, którą żyjemy i pielęgnujemy na wszystkich poziomach.

Zrównoważony rozwój

Jako firma chemiczna czujemy się szczególnie zobowiązani do  ochrony środowiska. Mamy ambitne cele środowiskowe, nad którymi nieustannie pracujemy w ramach zorganizowanego zarządzania środowiskowego. Zobowiązaliśmy się do dalszego rozwoju naszej ochrony środowiska - poza ustawowymi wymogami - zgodnie z wyznaczonymi celami środowiskowymi. Jako innowatorzy dajemy przykład: wiele naszych produktów spełnia już wymagania, które nie zostały jeszcze wprowadzone do prawodawstwa.

Zakotwiczenie zrównoważonego rozwoju w kulturze firmy oraz wspólne zaangażowanie pracowników i partnerów sprawia, że ​​DÖRKEN jest bardziej konkurencyjny, rentowny, innowacyjny i interesujący dla nowych pracowników i partnerów do współpracy.

Thorsten Koch CEO

Rzetelność i autentyczność

Pracowitość - odpowiedzialność - uczciwość: to cechy pracowników DÖRKEN, które stanowią podstawę udanej współpracy - także z naszymi klientami i partnerami na rynku. Jesteśmy świadomi swoich mocnych i słabych stron w naszych działaniach, co daje nam wiarygodność.

Lojalność

Lojalność to podstawa współpracy opartej na zaufaniu oraz pomyślnej realizacji naszych projektów i strategii. Wieloletnia współpraca z naszymi pracownikami - we wszystkich obszarach - jest widocznym przejawem tego poczucia przynależności do firmy.

David Wawrzynczok & Eva Wolf
Eva Wolf (pracownik labolatorium) & David Wawrzyncok (Kierownik Działu sprzedaż)  w DÖRKEN od 1989 i 2010

Różnorodność

Promujemy różnorodność w firmie i jesteśmy otwarci na zatrudnianie pracowników z różnych środowisk - niezależnie od pochodzenia etnicznego, religii, kultury czy orientacji seksualnej. Jesteśmy przekonani, że z tej różnorodności możemy skorzystać tylko - jako firma i jako zespół. Różne perspektywy i doświadczenia, nowe podejścia i rozwiązania - wszystko to pomaga nam rozwijać się i wzmacniać naszą pozycję jako firmy działającej na arenie międzynarodowej.

Dowiedz się więcej o DÖRKEN!

There are many other sides to us for you to discover. The invitation is: Discover Expertise!