DELTA

Maty ochronno - drenażowe

Elementy stykające się z gruntem, takie jak zewnętrzne ściany piwnic oraz inne konstrukcje, muszą być uszczelnione zgodnie z normą DIN 18533.

Standardowe folie kubełkowe nie mogą być jednak montowane na izolacjach, zgodnie z normą DIN 18533. W takiej sytuacji stosowane są maty ochronno - drenażowe, które w zależności od rodzaju hydroizolacji są dodatkowo wyposażone w zintegrowaną warstwę poślizgową umożliwiającą rozłożenie obciążenia. Zasadniczo rozróżnia się izolacje wodne w postaci mat zgodnie z normą DIN 18533-2 oraz nakładane w postaci płynnej zgodnie z DIN 18533-3.

Poznaj nasze produkty! 

Typ uszczelnienia ma kluczowe znaczenie

Na samoprzylepnych (stosowanych na zimno) izolacjach bitumicznych można np. bezpośrednio układać maty drenażowe, ponieważ folia nośna HDPE na wierzchu warstwy bitumicznej pełni funkcję ochronną i poślizgową.

Z drugiej strony uszczelnienia stosowane w postaci płynnej, takie jak np. grubościenne powłoki bitumiczne są wrażliwe na nacisk. W takiej sytuacji należy stosować maty drenażowe z warstwą poślizgową, ochronną i rozkładającą obciążenia, ponieważ zapobiegają one uszkodzeniu hydroizolacji i związanym z tym problemom. Maty te składają się zwykle z trzech warstw: geowłókniny stosowanej jako warstwa filtracyjna, folii kubełkowej stosowanej jako warstwa drenażowa oraz folii ślizgowej umieszczonej na gładkiej tylnej stronie maty kubełkowej.

Włóknina filtracyjna zapobiega przenikaniu drobnych składników gleby w strukturę profili i zatykaniu warstwy drenażowej. W ten sposób warstwa rozsączająca pozostaje wolna od osadów i będzie bezpiecznie odprowadzać wodę w długim okresie czasu.

Dzięki temu zastosowanie mat ochronno - drenażowych jest szczególnie skutecznym środkiem ochrony budynku przed wilgocią.