DELTA

Izolacja pozioma muru

Izolacja pozioma muru chroni wznoszące się ściany budynku przed wilgocią, która może być podciągana kapilarnie z gruntu przez fundamenty lub płytę posadzkową. Izolacja jest układana poziomo i stanowi nieodłączny element konstrukcji budynku. Zapobiega nie tylko wilgoci podciąganej, ale także przenikaniu do wewnętrznej części muru potencjalnie szkodliwych minerałów i soli, pochodzących z gleby.

Gdzie stosuje się izolacje poziome muru?

Standardowym zastosowaniem jest tzw. bariera pozioma, umieszczana u podstawy ściany, aby zapobiec pionowemu podciąganiu wilgoci z fundamentu do ścian.

Na poziomie gruntu lub nad ziemią mogą być również potrzebne izolacje ścienne przylegające do budynku. W przypadku konstrukcji ścian dwupowłokowych stosowane są do izolacji ściany wewnętrznej od wilgoci pochodzącej z deszczu ulewnego i wody rozbryzgowej. Okładzina ściany frontowej – właściwa fasada – chroniąca budynek przed zacinającym deszczem jest zwykle wykonana z lekkiego muru. Przeniesienie obciążenia statycznego jest realizowane przez tylną ścianę. Pomiędzy nimi znajduje się izolacja termiczna. Często występuje też dodatkowa szczelina powietrzna służąca do cyrkulacji powietrza oraz do osuszania.

Izolacje poziome

Izolacje poziome podczas wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych umieszcza się między płytą posadzkową a pierwszą warstwą cegły. Do tego celu nadają się odporne mechanicznie i trwałe izolacje uszczelniające wykonane z tworzyw sztucznych lub bitumu. Podczas układania należy wyrównać zaprawą murarską powierzchnie nośne do grubości zapewniającej gładką i równą płaszczyznę.

Dzięki wytrzymałemu i kompatybilnemu z bitumem materiałowi, produkty DELTA®-IZOLACJA POZIOMA MURU są idealne do wykonywania uszczelnień poziomych u podstawy domu. Folia musi mieć minimalnie szerokość muru wraz z tynkiem. Zaleca się jednak dobranie szerokości w taki sposób, aby ułatwić wykonanie połączenia zakładkowego z poziomym i, jeśli to możliwe, pionowym uszczelnieniem powierzchniowym.

Izolacje L i Z

Izolacja pozioma muru może być układana jako bariera L lub Z w dwuwarstwowych ścianach zewnętrznych. Oznaczenia „L” i „Z” odnoszą się do kształtu izolacji w przekroju poprzecznym ściany.

Górny koniec izolacji Z jest osadzony poziomo w ścianie tylnej, a dolny przedniej. Oznacza to, że bariera w kształcie Z służy jako izolacja pozioma muru tylnego i przedniego. Bariera L jest mocowana pionowo do tylnego muru, w dół ściany i dalej poziomo.

Aby spełnić powyższe wymagania, folie uszczelniające muszą być szczególnie elastyczne i charakteryzować się wysoką wytrzymałością. Ze względu na specjalną strukturę materiału, właściwości te są spełnione przez DELTA®-THENE lub DELTA®-PCV IZOLACJA POZIOMA MURU.