Stopka redakcyjna

Podmiotem odpowiedzialnym za treść stron internetowych jest   

Dörken GmbH & Co. KG 
Wetterstraße 58 
D-58313 Herdecke 
Telefon: +49 2330-63-0 
Faks: +49 2330-63-355 
E-mail: info@doerken.de 
Strona internetowa: www.doerken.de  

Wspólnik ponoszący osobistą odpowiedzialność: 
Dörken Beteiligungs GmbH, Sąd Rejonowy w Hagen, nr wpisu do rejestru: HRB 5015 

Uprawnieni do reprezentacji członkowie zarządu: 
Thorsten Koch, Christian Harste, Ingo Quent 
 

Rejestr handlowy: 
Sąd Rejonowy w Hagen, nr wpisu do rejestru: HRA 3951 
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 a niemieckiej ustawy o podatku obrotowym: 
DE 126882579  

Wyłączenie odpowiedzialności: Spółka Dörken GmbH & Co. KG nie gwarantuje aktualności, prawidłowości i kompletności informacji zamieszczonych na tych witrynach, ani wolnego od zakłóceń dostępu do nich w każdym czasie. Jeżeli na tej stronie internetowej znajdują się odesłania do witryn prowadzonych przez podmioty trzecie, spółka Dörken GmbH & Co. KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści tych witryn.  

Polityka prywatności Informacje o polityce prywatności dostępne są tutaj.