delta

Folia paroizolacyjna na dach i do poddaszy, bariery powietrzne - DÖRKEN

Pomieszczenia na poddaszu są nie tylko wyjątkowo wygodne. Dzięki rozbudowie przestrzeni bezpośrednio pod dachem można również sensownie wykorzystać dodatkowe rezerwy powierzchni. Z tego powodu dobrze zaizolowany dach jest niezbędny aby utrzymać zużycie energii w rozsądnych granicach. To nie tylko korzyść dla portfela, ale także ochrona środowiska. Podczas przebudowy dachu należy od samego początku zamontować wysokiej jakości izolację, ponieważ zapewnia ona minimalną ucieczkę energii cieplnej w zimie i lepszą izolację cieplną w lecie. Oczywiście, wysokowydajna izolacja termiczna ma swoją cenę. Dlatego, aby zachować jej funkcjonalność w długim okresie, należy ją zabezpieczyć za pomocą bariery paroszczelnej.

Folia paroizolacyjna do poddaszy

DELTA® oferuje odpowiednie paroizolacje i bariery powietrzne dla każdego wymagania. Po kliknięciu na poniższe produkty można znaleźć szczegółowe informacje i dane techniczne rozwiązań DELTA®. Odpowiednia folia paroizolacyjna do poddaszy jest niezbędna od wewnątrz.

Dlaczego folia paroizolacyjna na dach jest tak ważna?

Bariery i izolacje paroszczelne mają na celu ograniczenie ilości pary wodnej „migrującej” do wnętrza warstw dachowych. Termin techniczny opisujący to zjawisko to dyfuzja pary wodnej. Celem jest zapobieganie niedopuszczalnie wysokiemu poziomowi kondensacji wody zwłaszcza w izolacji cieplnej. Z jednej strony pogorszyłoby to jej skuteczność, a z drugiej zbyt wysoki poziom zawilgocenia może doprowadzić do poważnego uszkodzenia drewnianej konstrukcji dachu. Jako skuteczna ochrona, paroizolacja zapewnia, że wilgotne powietrze z pomieszczeń mieszkalnych nie przedostaje się do konstrukcji dachu, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń. Dlatego folia paroizolacyjna na dach zapobiega przedostaniu się wilgoci do izolacji termicznej.

Paroizolacje nie tylko zapobiegają przenikaniu wilgoci do izolacji termicznej, ale także przepływowi powietrza przez izolowane termicznie warstwy dachowej.

Jaka jest różnica między paroizolacją a opóźniaczem przepływu pary?

Chociaż te dwa terminy są używane zamiennie nie są dokładnie tym samym.

Paroizolacja różni się od opóźniacza przepływu pary pod względem odporności na dyfuzję. W tym kontekście decydującym czynnikiem jest wartość Sd, która jest podawana w metrach. Wartość oznacza „grubość warstwy powietrza równoważną dyfuzji pary wodnej” i opisuje przepuszczalność pary wodnej przez warstwę składową lub materiał budowlany (taki jak na przykład folia). W tej kwestii obowiązuje następująca zasada: im wyższa wartość Sd, tym mniejsza ilość pary wodnej jest przepuszczana przez materiał.

W normie DIN 4108-3 rozróżnia się następujące definicje:

  • Warstwy otwarte dyfuzyjnie ≤ 0,5 m.
  • Warstwy hamujące dyfuzję to materiały o wartości Sd  od 0,5 m do ≤ 10 m.
  • Warstwy hamujące dyfuzję to materiały o wartości Sd  od 10 m do ≤ 100 m.
  • Warstwy blokujące dyfuzję to materiały o wartości Sd  od 100 m do < 1500 m.
  • Warstwy szczelne dyfuzyjnie to materiały o wartości Sd  ≥ 1500.

Istnieją również paroizolacje o elastycznej, zmiennej wartości Sd. Na przykład DELTA®-NOVAFLEXX zmienia swoją wartość Sd w zależności od wilgotności powietrza w zakresie od 0,2 m w bardzo wilgotnym powietrzu do 5 m w suchym powietrzu.

Wysokiej jakości paroizolacje i bariery powietrzne spełniające wszelkie wymagania

Paroizolacje i bariery powietrzne DELTA® umożliwiają niezawodną i skuteczną ochronę od wewnątrz, pozwalając na wymierne zmniejszenie zużycia energii. W połączeniu z paroprzepuszczalnymi membranami dachowymi DELTA® oraz zastosowaniem akcesorii systemu klejenia DELTA®, oferują rozwiązanie dostosowane do potrzeb zatrzymania i zmniejszenia poziomu dyfuzji oraz uszczelnienia izolowanej konstrukcji w sposób hermetyczny.

Paroizolacje DELTA® charakteryzują się maksymalną wytrzymałością i długim okresem eksploatacji: Na przykład DELTA®-NOVAFLEXX jest szczególnie łatwa do układania dzięki laminowanej specjalnej włókninie, a DELTA®-REFLEX wyróżnia się wysoką wytrzymałością na rozerwanie. Dalsze informacje i dane techniczne dotyczące naszego asortymentu można znaleźć na stronach poszczególnych produktów. Po prostu kliknij na wybrany produkt powyżej!

smallRetina 12:36:38 mediumAlias 12:36:38 large 12:36:38 xlarge 12:36:38
folia paroizolacyjna do poddaszy
smallRetina 12:36:38 mediumAlias 12:36:38 large 12:36:38 xlarge 12:36:38
folia paroizolacyjna na dach Delta