DELTA

Folie kubełkowe

Elementy stykające się z gruntem, takie jak ściany fundamentowe i zewnętrzne ściany piwnic oraz podobne konstrukcje wbudowane w grunt, muszą być uszczelnione zgodnie z normą DIN 18533. Aby uszczelnienie zachowało swoją funkcjonalność w długim okresie czasu, powinno być skutecznie chronione przed mechanicznym, termicznym i chemicznym oddziaływaniem. Na powierzchniach odpornych na nacisk, takich jak np. beton wodoszczelny, można stosować zwykłe folie kubełkowe, jeśli nie ma potrzeby stosowania drenażu powierzchniowego.

Folia kubełkowa jako jedyna ochrona ściany fundamentowej

Standardowe folie kubełkowe nie mają żadnych innych warstw funkcjonalnych. Dlatego stosuje się je tylko jako ochronę przed wypełnieniem, a w razie potrzeby warstwę oddzielającą między konstrukcją a wilgotnym gruntem. Folię kubełkową jako rozwiązanie ochrony ściany fundamentowej układa się stroną z profilami skierowaną w stronę budynku. Dlatego też działa optymalnie jako „strefa zgniotu”, która odbija materiał zasypowy uderzający o ścianę podczas wypełniania wykopu.

Folie kubełkowe stosowane jako warstwa podbudowy

Folie kubełkowe można również stosować jako warstwę podbudowy. W tym przypadku są one umieszczane pod zbrojonymi płytami poprzez zastąpienie chudego betonu. Pozwala to na zaoszczędzenie dodatkowych kosztów wykopów, obróbki, sprzętu i czasu oczekiwania.