Miasto Architektura Ludzie

06.08.2020

Pełna ochrona dachu z Delta Maxx Plus


Delta Maxx Plus
Delta Maxx Plus
 
Delta Maxx Plus
Delta Maxx Plus
 

Membrana dachowa DELTA MAXX PLUS na dachu Bramy Głównej, skrzydła południowego i w skrzydła wschodniego. Trójskrzydłowa Brama Główna Cmentarza Centralnego powstała w latach 1901-04. Zaprojektował ją Wilhelm Meyer, który był autorem całej koncepcji przestrzennej szczecińskiej nekropolii. Brama uległa zniszczeniu w czasie drugiej wojny światowej. Odbudowano ją w kilku etapach w pierwszej połowie lat 60. XX wieku. Gruntowną renowację przeszła w latach 2008-09. Przed rokiem wyremontowano skrzydło zachodnie.


Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.