Stopka redakcyjna

Podmiotem odpowiedzialnym za treść stron internetowych jest   

Dörken GmbH & Co. KG 
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke
Telefon: +49 2330-63-0
Faks: +49 2330-63-355
E-mail: bvf@doerken.de
Strona internetowa: www.doerken.de/de 

Wspólnik ponoszący osobistą odpowiedzialność:
Dörken Beteiligungs GmbH, Sąd Rejonowy w Hagen, nr wpisu do rejestru: HRB 5015 

Uprawnieni do reprezentacji członkowie zarządu:
Thorsten Koch, Christian Harste, Ingo Quent 

Rejestr handlowy:
Sąd Rejonowy w Hagen, nr wpisu do rejestru: HRA 3951
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 a niemieckiej ustawy o podatku obrotowym:
DE 126882579 

Wyłączenie odpowiedzialności: Spółka Dörken GmbH & Co. KG nie gwarantuje aktualności, prawidłowości i kompletności informacji zamieszczonych na tych witrynach, ani wolnego od zakłóceń dostępu do nich w każdym czasie. Jeżeli na tej stronie internetowej znajdują się odesłania do witryn prowadzonych przez podmioty trzecie, spółka Dörken GmbH & Co. KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści tych witryn. 

Polityka prywatności Informacje o polityce prywatności dostępne są tutaj .

 
Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.