Wskazówki odnośnie ochrony danych

Firma Dorken Delta Folie sp. z.o.o. (zwana dalej „Dorken“) cieszy się z Państwa odwiedzin na tej stronie internetowej. Dane osobowe są gromadzone na tej stronie internetowej tylko w zakresie wymaganym z powodów technicznych. Poniżej informujemy Państwa odnośnie rodzaju, zakresu i celów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych w związku z użytkowaniem naszych stron internetowych. Niniejsza deklaracja odnośnie ochrony danych dotyczy całej prezentacji internetowej firmy Dorken, jednak nie dotyczy stron innych oferentów, do których odnośniki znajdą Państwo na naszych stronach. Nasza procedura bezpieczeństwa jest regularnie kontrolowana i dostosowywana do postępu technicznego.

1. Jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Jednostką odpowiedzialną zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenie podstawowe UE odnośnie ochrony danych (DSGVO) jest Dorken Delta Folie sp. z.o.o., ul. Ostródzka 88, PL-03-289 Warszawa.

2. Możliwość kontaktu z pełnomocnikiem ds. ochrony danych

W razie pytań odnośnie ochrony danych proszę wysłać e-mail na adres datenschutz-doeco@doerken.de

3. Państwa prawa

Posiadają Państwo względem nas następujące prawa odnośnie danych osobowych:

3.1 Prawa ogólne

Mają Państwo prawo do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, odmowy zgody na rozpowszechnianie oraz przesyłania danych. Jeżeli przetwarzanie bazuje na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo do jej odwołania ze skutkiem przyszłym.

3.2 Prawa podczas przetwarzania danych zgodnie z uprawnionym interesem

Zgodnie z art. 21 ust.1 DSGVO mają Państwo prawo z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji do złożenia w każdej chwili sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 e DSGVO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub na podstawie artykułu 6 ust.1 f DSGVO (przetwarzanie danych celem zapewnienia uprawnionego interesu), dotyczy to również profilowania w oparciu o ten przepis. W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić zasługujące na ochronę powody przetwarzania, które są ważniejsze, niż Państwa interesy, prawa i swobody lub których przetwarzanie służy dochodzeniu roszczeń, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

3.3 Prawa w przypadku reklamy bezpośredniej

W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów reklamy bezpośredniej, zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO są Państwo upoważnieni do złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych dla celów tego rodzaju reklamy, dotyczy to również profilowania, jeżeli jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. 

 W razie sprzeciwu wobec przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do tych celów.

3.4 Prawo do złożenia zażalenia w instytucji nadzorującej

Ponadto mają Państwo prawo do złożenia zażalenia w odpowiedniej jednostce nadzoru ochrony danych odnośnie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

4. Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

Podczas informacyjnego korzystania ze strony internetowej, a więc jeżeli się Państwo nie zarejestrują lub w inny sposób przekazują nam Państwo informacje, pobieramy wyłącznie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje do naszego serwera. Gdy chcą Państwo przeglądać nasze dane, gromadzimy następujące dane, które są dla nas technicznie wymagane, aby wyświetlić Państwu naszą stronę i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 f DSGVO; uprawniony interes polega na utrzymaniu i bezpiecznej realizacji naszych usług: 

adres IP, data i godzina zapytania, różnica stref czasowych względem Greenwich Mean Time (GMT), treść zapytania (konkretna strona), status dostępu / kod statusu http, przesyłana aktualnie ilość danych, strona internetowa, z której nadchodzi zapytanie, przeglądarka, system operacyjny, jego płaszczyzna, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

5. Nawiązywanie kontaktu za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego

Podczas kontaktu z nami za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego zostaną zapisane przekazane przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, ewent. Państwa nazwisko i numer telefonu), aby umożliwić nam udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego prosimy o podanie informacji, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu, zawsze oznaczamy je jako opcjonalne. Dane te służą nam do skonkretyzowania Państwa zapytania oraz do lepszej realizacji Państwa sprawy. Przekazanie takich danych odbywa się wyłącznie dobrowolnie i za Państwa zgodą, art. 6 ust.1 a DSGVO. Jeżeli w tym przypadku chodzi o dane odnośnie kanałów komunikacji (na przykład adres e-mail, numer telefonu), zezwalają Państwo oprócz tego na to, abyśmy skontaktowali się z Państwem również poprzez ten kanał komunikacji celem udzielenia odpowiedzi w związku z Państwa sprawą. Zgodę taką mogą Państwo oczywiście w każdej chwili odwołać ze skutkiem przyszłym.

Związane z tym dane zostaną usunięte, gdy ich gromadzenie nie będzie już wymagane, lub nastąpi ograniczenie przetwarzania, w przypadku ustawowego obowiązku ich przechowywania.

5.1 Komunikacja poprzez Facebook Messenger

Ta oferta wykorzystuje jako dodatkowe medium komunikacji Facebook Messenger firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Dane oraz treści komunikacji są przetwarzane poprzez serwery w USA. Facebook analizuje ponadto metadane dla celów reklamowych, jednakże nie treść wiadomości. 

Pozostałe szczegóły zostały opisane w dyrektywie odnośnie ochrony danych Facebook.

6. Ubieganie się o pracę

Na stronie „Ewald Dörken AG“ zamieszczamy ewentualne oferty pracy. W związku z takimi ofertami obowiązuje deklaracja odnośnie ochrony danych strony internetowej „Ewald Dörken AG“.

7. Użycie cookies

Podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym, przypisane do używanej przeglądarki i które dostarczają określonych informacji do jednostki, która ustawia plik cookie. Cookies nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywniejsza. 

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje cookies, których zakres i sposób działania zostanie objaśniony poniżej:

7.1 Tymczasowe pliki cookies

Tego rodzaju cookies są automatycznie usuwane w momencie zamykania przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne cookies. Zapisują one tzw. ID sesji, za którego pomocą różne zapytania Państwa przeglądarki można dopasować do wspólnej sesji. W ten sposób Państwa komputem jest w stanie ponownie rozpoznać powrót na naszą stronę internetową. Sesyjne cookies zostaną usunięte po wylogowaniu się lub po zamknięciu przeglądarki.

7.2 Stałe pliki cookies

Tego rodzaju cookies są w sposób zautomatyzowany usuwane po określonym czasie, który różni się w zależności od cookies. Cookies można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

7.3 Wyłączenie cookies

Ustawienia swojej przeglądarki mogą Państwo skonfigurować odpowiednio do swoich życzeń i np. wyłączyć odbiór cookies stron trzecich lub wszystkich cookies. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli ewentualnie korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

7.4 Podstawy prawne i okres przechowywania

Podstawa prawną dla ewentualnego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 f DSGVO, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika oraz aby umożliwić analizę zachowania podczas surfowania przez użytkownika. Cookies są zapisywane na komputerze użytkownika i z niego są przesyłane na naszą stronę. W związku z tym jako użytkownik mają Państwo również pełną kontrolę nad stosowaniem cookies. Wraz ze zmianami ustawień w przeglądarce można dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie cookies. Już zapisane cookies można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie.

8. Analiza strony internetowej

Do celów analizy i optymalizacji naszych stron internetowych wykorzystujemy różne usługi, które zostaną przedstawione poniżej. Możemy np. analizować, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę internetową, jakie informacje są najpopularniejsze lub też w jaki sposób użytkownicy odnajdują ofertę. Rejestrujemy miedzy innymi dane odnośnie tego, z jakiej strony internetowej dana osoba trafiła na naszą stronę internetową (tzw. Referrer), jakie podstrony strony internetowej są odwiedzane lub też jak często i jak długo przeglądana była podstrona. Pomaga nam to sporządzić oferty w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika oraz je poprawić. Pozyskiwane wówczas dane nie służą do osobistej identyfikacji poszczególnych użytkowników. Pozyskiwane są anonimowe lub ewent. pseudonimowe dane. Podstawę prawną tego stanowi art. 6 ust. 1 f DSGVO.

8.1 Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę do analizy sieciowej formy Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Wykorzystywanie obejmuje tryb pracy Universal Analytics. W ten sposób możliwe jest przyporządkowanie danych, sesji i interakcji poprzez wiele urządzeń do pseudonimowego ID użytkownika, analizując w ten sposób aktywności naszych użytkowników z uwzględnieniem urządzeń. Google Analytics wykorzystuje cookies, które umożliwiają analizę użytkowania przez Państwa strony internetowej. Informacje tworzone przez plik cookie na temat wchodzenia przez Państwa na tę stronę są przesyłane z reguły na serwer firmy Google w USA i tam są zapisywane. W przypadku uaktywnienia anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP w obrębie krajów członkowskich Unii Europeskiej lub w innych krajach objętych umową Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie uprzednio skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam jest skracany. Przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. Na zlecenie użytkownika tej strony internetowej, Google będzie wykorzystywać Google te informacje do analizy korzystania ze strony internetowej, celem zestawienia raportów odnośnie aktywności na stronie internetowej oraz celem realizacji innych usług związanych z korzystaniem z internetu przez użytkownika strony internetowej. Dla tych celów występuje również nasz uprawniony interes w zakresie przetwarzania danych. Podstawę prawną dla stosowania Google Analytics stanowi § 15 ust. 3 TMG lub art. 6 ust. 1 f DSGVO. Uprawniony interes polega przy tym na gromadzeniu informacji odnośnie wykorzystywania naszej strony internetowej. 

Dokładniejsze informacje odnośnie warunków wykorzystywania i ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod adresem https://policies.google.com/?hl=de 

Można wyłączyć zapisywanie cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie wykorzystywać w pełnym zakresie wszystkich funkcji tej strony internetowej. Oprócz tego mogą Państwo uniemożliwić rejestrację wytwarzanych przez cookies i odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej danych (łącznie z adresem IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Opt-Out-Cookies zapobiega rejestracji Państwa danych w przyszłości podczas odwiedzin na tej stronie internetowej. Aby zapobiec rejestracji poprzez Universal Analytics za pomocą różnych urządzeń, należy przeprowadzić opt-out na wszystkich wykorzystywanych systemach. 

Po kliknięciu tutaj nastąpi ustawienie Opt-Out-Cookie: 

Dezaktywacja Google Analytics dla tej strony

The tracking of Google Analytics is deactivated in this browser for this website.

8.2 Google Tag Manager

Ze względów przejrzystości informujemy, że stosujemy Google Tag Manager. Google Tag Manager nie rejestruje sam żadnych danych osobowych. Tag Manager ułatwia nam włączenie i zarządzanie naszymi tagami. Tagi są to małe elementy kodu, które służą między innymi do pomiaru ruchu oraz zachowania użytkowników, rejestracji skuteczności reklamy online i kanałów społecznościowych, ustawieniu remarketingu oraz ukierunkowania na grupy docelowe oraz testowaniu i optymalizacji stron internetowych. Po przeprowadzeniu dezaktywacji, ta dezaktywacja zostanie uwzględniona przez Google Tag Manager. Dodatkowe informacje odnośnie Google Tag Manager patrz: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

8.3 Double Click

Wykorzystujemy DoubleClick, usługę firmy Google Inc. DoubleClick wykorzystuje cookies do włączenia bazujących na użytkowniku ogłoszeń reklamowych. Cookies rozpoznają, jakie ogłoszenia zostały włączone w Państwa przeglądarce i czy poprzez włączone ogłoszenie została przywołana strona internetowa. Cookies nie zapisują przy tym żadnych informacji osobowych i nie mogą również z nimi zostać połączone. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać żadnych reklam bazujących na użytkowniku, można dezaktywować włączanie ogłoszeń reklamowych za pomocą ustawienia wyświetlania Google.

Dodatkowe informacje odnośnie sposobu wykorzystywania Google Cookies można uzyskać w deklaracji odnośnie ochrony danych Google.

Podstawę prawną dla stosowania Google Analytics stanowi § 15 ust. 3 TMG lub art. 6 ust. 1 f DSGVO. Uprawniony interes polega przy tym na analizie, optymalizacji i wykorzystaniu gospodarczym naszej oferty online.

8.4 Pomiar konwersji za pomocą akcji Pixel firmy Facebook

Za Państwa zgodą stosujemy na naszej stronie internetowej „akcje odwiedzających Pixel“ firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Za jej pomocą możemy śledzić akcje użytkowników, w jaki sposób przeglądali oni lub klikali ogłoszenia reklamowe Facebook. W ten sposób możemy rejestrować skuteczność ogłoszeń reklamowych Facebooka dla celów statystyki i badania rynku. Zarejestrowane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, to znaczy nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, o czym Państwa informujemy. Facebook może połączyć te dane z Państwa kontem Facebook i wykorzystywać również do własnych celów reklamowych, zgodnie z dyrektywą dotyczącą korzystania z danych Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. W ten sposób Facebook oraz jego partnerzy mogą umożliwić włączanie ogłoszeń reklamowych na i poza Facebookiem. Ponadto do tych celów mogą również być zapisywane cookies na Państwa komputerze.

Zgoda na to może zostać wyrażona wyłącznie przez użytkowników starszych, niż 13 lat. Jeżeli są Państwo młodsi, prosimy zapytać o radę swoich opiekunów.

Proszę kliknąć tutaj, jeżeli chcą Państwo odwołać zgodę.

9. Reklama

Wykorzystujemy cookies do celów marketingowych, aby kierować do naszych użytkowników reklamy dostosowane do ich zainteresowań. Dodatkowo wykorzystujemy cookies, aby ograniczyć prawdopodobieństwo losowania ogłoszenia reklamowego oraz do pomiaru efektywności naszych działań reklamowych. Te informacje można również dzielić ze stronami trzecimi, np. z sieciami reklamowymi. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 a i f DSGVO. Dla celu związanego z przetwarzaniem danych występuje uprawniony interes marketingu   bezpośredniego. Mają Państwo prawo w każdej chwili do złożenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych do celów tego rodzaju reklamy. W tym celu udostępniamy Państwu poniżej możliwości opt-out dla danej usługi. Alternatywnie w ustawieniach swojej przeglądarki mogą Państwo wyłączyć zapisywanie cookies.

10. Treści stron trzecich

W obrębie niniejszej oferty internetowej włączone zostały treści Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), jak na przykład YouTube lub Google Maps. Wymaga to zawsze, aby oferent tych treści (zwany w dalszej części „oferentem trzecim”) zapisał adres IP użytkownika. Ponieważ bez adresu IP nie jesteśmy w stanie wysłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest niezbędny do wyświetlenia tych treści. Staramy się wykorzystywać tylko takie treści, których dany oferent wykorzystuje adres IP jedynie do wysyłania treści. Nie mamy jednakże żadnego wpływu na to, jeżeli oferent trzeci zapisuje adres IP np. dla celów statystycznych. Jeżeli fakt ten jest nam znany, informujemy o tym użytkownika. Podstawę prawna tego stanowi art. 6 ust. 1 f DSGVO. Uprawniony interes polega przy tym analizie, optymalizacji i wykorzystaniu gospodarczym naszej oferty online.

11. Przesył danych

Przekazywanie Państwa danych stronom trzecim nie ma zasadniczo miejsca, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami lub gdy przekazywanie danych jest wymagane dla celów realizacji stosunków umownych lub gdy wyrazili Państwo wyraźnie zgodę na przekazywanie swoich danych.

12. Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy obszerne techniczne i organizacyjne środki zapobiegawcze, aby ochronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasza procedura bezpieczeństwa jest regularnie kontrolowana i dostosowywana do postępu technicznego.

13. Okres przechowywania

Jeżeli nie podano inaczej, dane osobowe określonej osoby zostaną usunięte lub zablokowane po ustaniu celu przechowywania. Przechowywanie może być kontynuowane wówczas, gdy zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach prawa unijnego, przepisach lub innych regulacjach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Blokada lub usuwanie danych następuje również wówczas, gdy upłynie termin określony w wymienionych normach. Zmiany wskazówek odnośnie ochrony danych 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oraz do rozszerzenia wskazówek odnośnie ochrony danych. Obecny stan wskazówki odnośnie ochrony danych to czerwiec 2018.

 
Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.