Informacje o polityce prywatności

Sprawy ogólne

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo strony internetowe spółki Dörken GmbH & Co. KG (zwana dalej „Dörken“). Dane osobowe gromadzone są na tych stronach tylko w zakresie wymaganym względami technicznymi. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o rodzaju, zakresie i celach gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie w sprawie polityki prywatności dotyczy całości obecności spółki Dörken w Internecie, ale nie dotyczy witryn innych oferentów, do których znajdą Państwo odesłania na naszych stronach.  

Dane osobowe

Dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych to szczegółowe informacje o sytuacji osobistej lub materialnej określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych), czyli na przykład Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub data urodzenia.  

(Anonimowe) gromadzenie danych / wyrażenie zgody / celowość

(Anonimowe) gromadzenie danych / wyrażenie zgody / celowość  W niektórych miejscach na naszej stronie internetowej proponujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami (np. przez formularz kontaktowy). Jeżeli zwracamy się tam do Państwa z prośbą o wprowadzenie swoich danych osobowych (np. nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, dane telekomunikacyjne), to przekazanie tych danych następuje jednoznacznie na zasadzie dobrowolności i za Państwa zgodą. Przekazane dane osobowe wykorzystywać będziemy wyłącznie do celu, w jakim dane te zostały nam udostępnione, a mianowicie np. w celu prowadzenia korespondencji w związku z Państwa zapytaniem lub wykonaniem umowy. Bez Państwa wyraźnej zgody dane te nie będą wykorzystywane do żadnego innego celu. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać wobec nas w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt na adres: bvf@doerken.de.

Ciasteczka (cookies)

Do celów statystycznej oceny oraz w ramach procesu logowania się stosujemy ciasteczka (cookies). Cookies to pliki, które mogą być zapisywane na dysku twardym Państwa komputera i służą do ułatwienia nawigacji. Dzięki nim unika się konieczności każdorazowego wprowadzania przy logowaniu na nowo wszystkich wymaganych danych. Cookies pomagają nam dostosować naszą stronę internetową dokładnie do Państwa potrzeb, jak np. wybór języka lub preferowane przez Państwa obszary zainteresowań. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, wystarczy dezaktywować w przeglądarce funkcję akceptowania plików cookies. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookies automatycznie, ale oferuje możliwość ich odrzucania lub przekazywania ostrzeżenia przed ich zapisaniem. Szczegóły znajdą Państwo w instrukcji producenta przeglądarki.  

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi do analizy usług internetowych oferowanej przez Google Inc. („Google“). Google Analytics używa „cookies“, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa komputerze w celu analizowania korzystania z odwiedzanej witryny internetowej. Informacje generowane przez cookie dotyczące korzystania z tej witryny wysyłane są z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywowania na tej stronie funkcji anonimizowania adresów IP Państwa adres IP będzie jednak uprzednio skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, będących sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i dopiero tam skrócony. Działając z ramienia operatora tej witryny , Google wykorzysta te dane do oceny sposobu korzystania przez Państwo z tej strony internetowej, do sporządzenia raportów o aktywnościach na witrynie oraz do świadczenia na rzecz operatora tej witryny innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Google nie będzie łączyć przekazanego przez Państwa przeglądarkę adresu IP z żadnymi innymi danymi. Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania cookies, dokonując w tym celu odpowiednich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać w pełnym zakresie z wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie. Ponadto mogą Państwo zrezygnować z przekazywania do Google wygenerowanych przez cookie danych dotyczących sposobu użytkowania witryny przez Państwo (wraz z Państwa adresem IP) oraz z przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną pod poniższym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) wtyczkę w przeglądarce. Więcej szczegółów dostępnych jest na stronach tools.google.com/dlpage/gaoptout lub www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje dotyczące Google Analytics i polityki prywatności). Zwracamy uwagę na fakt, że Google Analytics wykorzystuje niniejszą witrynę wraz z rozszerzeniem „gat._anonymizeIp();“, co zapewnia rejestrowanie adresów IP w formie zanonimizowanej (tzw. IP-Masking). 

Przekazywanie danych

Zapewniliśmy w drodze podjęcia stosownych środków prawnych, technicznych i organizacyjnych oraz w drodze przeprowadzania regularnych kontroli, aby nasi kontrahenci zewnętrzni, którzy będą mieli kontakt z Państwa danymi osobowymi, przestrzegali przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. W takich przypadkach zakres przekazywanych danych będzie ograniczony jedynie do niezbędnego minimum. Ujawnianie danych osobowych podmiotom trzecim wymaga Państwa wyraźnej zgody, zwłaszcza w przypadku, kiedy siedziba tych podmiotów mieści się poza obszarem obowiązywania prawa Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ewentualnie udzieloną zgodę można w każdym czasie odwołać ze skutkiem na przyszłość.  

Rekrutacja

W odniesieniu do ewentualnych ofert pracy odsyłamy do strony internetowej spółki „Ewald Dörken AG“. W tym zakresie obowiązuje również deklaracja w sprawie polityki prywatności umieszczona na stronie „Ewald Dörken AG“.  

Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony zgromadzonych przez nas danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz wykorzystaniem niezgodnym z przeznaczeniem wprowadziliśmy szeroko zakrojone techniczne i wewnątrzzakładowe środki ostrożności. Nasze procedury bezpieczeństwa są poddawane regularnej weryfikacji i aktualizowane stosownie do postępu technicznego. Nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia i zostają zobligowani do zachowania tajemnicy danych.  

Państwa uprawnienia

Wielką wagę przywiązujemy do przejrzystości działania. Na pisemne zapytanie z przyjemnością odpowiemy Państwu zgodnie ze spoczywającym na nas ustawowym obowiązkiem, czy i które Państwa dane osobowe są przez nas gromadzone. Na warunkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych mogą Państwo ewentualnie domagać się sprostowania, zablokowania i usunięcia tych danych, chyba że na przeszkodzie stałyby przepisy o obowiązkowych okresach przechowywania danych. 

Kontakt Datenschutzbeauftragter

Bei Anfragen wenden Sie sich bitte an:
Persönlich/Vertraulich Tim Becker
intersoft consulting services AG
Frankenstraße 18a
20097 Hamburg
E-Mail: tbecker@intersoft-consulting.de
Web: www.intersoft-consulting.de

Zmiany informacji o polityce prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w informacji o polityce prywatności oraz rozszerzania tych informacji. Aktualny stan informacji o polityce prywatności: marzec 2013 r.  

 
Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.