11.08.2020 Reorganizacja w DÖRKEN

Firma DÖRKEN przeprowadziła restrukturyzację. Od 1 sierpnia 2020 roku istnieją dwie główne jednostki operacyjne. Dlatego Dörken MKS-Systeme, CD-Color i Protec Systempasten łączą się w jedną firmę pod nazwą Dörken Coatings GmbH & Co. KG. Poszczególne marki produktów z działu farb, powłok i past zostają zachowane. Dörken GmbH & Co. KG będzie nadal działać pod tą nazwą. Jednak pokrycia dachów spadzistych i powłoki elewacyjne, zabezpieczania ścian fundamentowych i systemy drenażowe będą w przyszłości dystrybuowane  pod nazwą „DÖRKEN Membranes”. Nowa marka parasolowa „DÖRKEN” obejmuje zatem całą grupę przedsiębiorstw. „Wszyscy stanowimy firmę Dörken. Dzięki nowej architekturze marki, jednolitej stylistyce i pod silnym wspólnym hasłem „Discover Expertise!”, możemy to teraz zaprezentować całemu światu w jasny i atrakcyjny sposób”, mówi CEO firmy DÖRKEN, Thorsten Koch.  „Współpracując, wspólnie się rozwijamy“.

Discover Expertise - zaproszenie do poznawania

„Jesteśmy dumni z wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej w naszych szeregach. „Zgodnie z nowym mottem, zapraszamy wszystkich do odkrywania tej wiedzy we wszystkich naszych produktach, usługach i we wszystkich kanałach komunikacji, cyfrowych lub klasycznych”. W ten sposób firma oferuje zarówno klientom, partnerom, jak i pracownikom nowe spojrzenie i potencjał identyfikacji, prezentując większą część swojego DNA.

W związku z tym unowocześniany jest również nasz wygląd zewnętrzny. Znajduje to odzwierciedlenie w identyfikacji wizualnej i adaptacji logo. Pierwsze wrażenia dotyczące nowej szaty graficznej można uzyskać odwiedzając nową stronę firmową www.doerken.com, która została udostępniona na początku sierpnia.

Zaproszenie do odkrywania nie ogranicza się wyłącznie do nowych stron internetowych, ulotek czy broszur. Kolejnym przykładem jest nowo opracowany mały domek (Tiny House), który prezentuje poszczególne obszary kompetencji i wiedzy specjalistycznej w zakresie  membran fizycznych, a także powłok chemicznych i ich wzajemnych oddziaływań. „Dzięki temu nasze stwierdzenie, że „DÖRKEN chroni wartość” po raz pierwszy jest naprawdę widoczne i namacalne” - mówi Thorsten Koch.

Nowo opracowany mały domek, który prezentuje poszczególne obszary kompetencji i wiedzy specjalistycznej w zakresie  membran fizycznych, a także powłok chemicznych i ich wzajemnych oddziaływań. Więcej informacji pod adresem www.doerken.de/tinyhouse, dostępne za pośrednictwem smartfona i tabletu.

Zdjęcie/grafika: DÖRKEN

smallRetina 11:34:59 mediumAlias 11:34:59 large 11:34:59 xlarge 11:34:59
DÖRKEN Tiny House

Razem gotowi do podróży w przyszłość

Nowa struktura, nowy branding i silne pozycjonowanie marki parasolowej stwarzają również nowe możliwości w zakresie oferty produktów i usług. Dr Martin Welp i dr Gerhard Reusmann, dyrektorzy zarządzający nowej spółki  DÖRKEN Coatings,  chcą jako silny zespół stale podnosić wydajność i jakość usług w zakresie powłok.
„Nowa struktura korporacyjna pozwala nam wpływać na kształtowanie przyszłości naszej branży ze skoncentrowaną siłą i energią. Teraz będzie nam jeszcze łatwiej korzystnie pozycjonować na rynku różne obszary naszych kompetencji oraz wiedzy i być dostępnym dla naszych partnerów w najlepszej możliwej formie” mówi dr. Martin Welp. Ingo Quent, dyrektor zarządzający Dörken GmbH & Co. KG, widzi również nowy potencjał dla DÖRKEN Membranes: „W zakresie przegród budowlanych możemy znacząco poszerzyć naszą ofertę wychodząc poza naszą kluczową działalność - ochronę przed kondensacją lub wpływami zewnętrznymi. Ten kompleksowy asortyment będzie teraz dostępny dla wszystkich pod marką parasolową DÖRKEN”.

Reorganizacja w DÖRKEN
W nowym logo litera „D” jest bardziej podkreślona, tworząc najważniejszy element wizualny obok znaku słownego „Dörken”. Ten element nie pozostanie statyczny. Zmienia się w zależności od obszaru firmy i rodzaju użytkowania. Na przykład, jak pokazano tutaj, można go wypełnić arkuszem z wgłębieniami lub wiadrem z farbą. Lub z osobą, jeśli dotyczy zagadnień HR. Litera „D” działa jak szkło powiększające, umożliwiając wgląd w wnętrze firmy.

Kontakt

Więcej informacji na temat tego komunikatu prasowego można uzyskać od Magdaleny Iwańskiej.

Magdalena Iwańska Marketing Manager kontakt@ddf.pl
smallRetina 11:34:59 mediumAlias 11:34:59 mediumRetina 11:34:59 large 11:34:59 largeRetina 11:34:59 xlarge 11:34:59 xlargerRetina 11:34:59
Ansprechpartner-weiblich