Veri koruma beyanı

Şirketimiz, kişiye özel verilerin korunmasına çok büyük bir önem vermektedir ve mahremiyete ilişkin arzunuza saygı duymaktadır. Aşağıda sizleri, internet sayfamızı kullanmanız durumunda kişiye özel verilerinizin toplanmaları konusunda bilgilendiriyoruz. Kişiye özel verilerinizin kullanımına ilişkin daha fazla sorularınız var ise lütfen veri koruma görevlimiz ile iletişime geçiniz.

1. Sorumlu kişi

Madde 4 fıkra 7 AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) uyarınca sorumlu kişi Ewald Dörken AG'dir, Wetterstr. 58, 58313 Herdecke (bakınız  Künyemiz).

 

2. Veri koruma görevlisi

Veri korumaya ilişkin sorularınız için lütfen veri koruma görevlimiz ile iletişime geçiniz: 

Kişisel/gizli 
Ewald Dörken AG'nin veri koruma görevlisinin dikkatine 
intersoft consulting services AG 
Beim Strohhause 17 
20097 Hamburg 
E-posta: datenschutzbeauftragter@doerken.de

 

3. Bilgi işlememize ilişkin hukuki dayanaklar

Kişiye özel verilerin işlenmeleri, farklı hukuki dayanaklar tarafından desteklenmektedir. Sizinle yaptığımız bir sözleşme veya taleplerinize cevap vermek için verilerinize ihtiyaç duyduğumuzda bu veri işlemenin hukuki dayanağı madde 6 fıkra 1 cümle 1b DSGVO'dur (Genel Veri Koruma Yönetmeliği). Belli bir veri işleme için muvafakatinizi almamız durumunda bunun hukuki dayanağı madde 6 fıkra 1 cümle 1a DSGVO'dur. Bazı veri işlemelerini, haklı menfaatimize dayanarak yapmaktayız. Ancak burada daima sizin korunmaya değer menfaatleriniz ile bizim haklı menfaatlerimizi karşılıklı olarak tartmaktayız. Bunun hukuki dayanağı madde 6 fıkra f DSGVO'dur. İşlemenin, tabi olduğumuz hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması durumunda bunun hukuki dayanağı madde 6 fıkra 1c DSGVO'dur. 

Aşağıda, internet sayfamız üzerinden kişiye özel verileri nasıl işlediğimizi izah ediyoruz.

 

4. İnternet sayfamızı kullanmanız durumunda kişiye özel verilerin toplanmaları

İnternet sayfasının sadece bilgi amaçlı kullanılması durumunda, yani kayıt olmamanız veya bize (örn. bir iletişim formu olmak üzere) farklı bir şekilde bilgiler göndermediğiniz durumda aşağıdaki teknik bilgileri topluyoruz (Logfile verileri): 

IP adresi, talebin tarihi ve saati, Greenwich Mean Time (GMT) ile zaman dilimi farkı, talebin içeriği (net sayfa), erişim durumu/HTTP durum kodu, her birinde aktarılan veri miktarı, talebin geldiği internet sayfası, tarayıcı, işletim sistemi ve onun yüzeyi, dili ve tarayıcı yazılımın sürümü. 

Bu verilerin toplanmaları, sizlere internet sayfamızı gösterebilmemiz ve sağlamlık ile güvenliği sağlayabilmemiz için teknik olarak gereklidir. Biz (ve bizim hizmet sağlayıcımız) düzenli olarak IP adresinin arkasında kimin bulunduğunu bilmiyoruz. Yukarıda belirtilen verileri başka veriler ile birleştirmiyoruz. 

Toplanan verileri; işlenmek, internet sayfasını göstermek, içerikleri oluşturmak için yetklili dâhili bölümlere veya harici hizmet sağlayıcılarına, yüklenicilere (örn. Hosting) veya teknik desteğe iletiyoruz. 

Hukuki dayanak madde 6 fıkra 1 cümle 1a DSGVO'dur. Verilerin toplanmaları, internet sayfasının tahsis edilmesi ve internet sayfasının işletilmesi için logfile olarak kaydedilmeleri ve istismara karşı koruma için kesinlikle gerekli olduğu için burada verileri işlemeye ilişkin haklı menfaatimiz önceliklidir.

 

5. Veri güvenliği

Verilerinizi tesadüfi veya kasıtlı manipülasyonlara, kayba, tahribata veya yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak için kapsamlı teknik ve işletmeye ilişkin koruyucu önlemler aldık. Güvenlik yöntemlerimiz düzenli olarak denetlenir ve teknolojik gelişime göre uyarlanır.

 

6. Veri aktarımı

Yasal olarak yükümlü olmadığımız veya sözleşme ilişkisini yerine getirmek için gerekli olmadığı veya öncesinde verilerinizin aktarılmalarına açıkça muvafakatinizi vermediğiniz süre kişiye özel verilerinizin üçüncü şahıslara aktarımı esas itibariyle gerçekleşmemektedir. 

Görevlendirmemiz üzerine hizmet sağlayıcılarımızın kişiye özel verilerinizi işlemeleri durumunda görev işlemesi çerçevesinde   madde 28 DSGVO uyarınca bunların veri koruma kanunlarının şartlarını aynı şekilde yerine getirdiklerini sağlamaktayız. 

Verilerinizi AB / AEA içerisinde işlemeye önem vermekteyiz. Ancak AB / AEA dışında veri işleyen hizmet sağlayıcılarını da görevlendirmemiz söz konusu olabilir. Bu tür durumlarda kişiye özel verilerinizi aktarmadan önce AB içerisindeki standartlar ile kıyaslanabilir olan uygun bir veri koruma seviyesinin oluşturulacağını sağlamaktayız.

 

7. E-posta veya iletişim formu üzerinden iletişime geçme

Bizimle e-posta veya iletişim formu ile iletişime geçtiğinizde, tarafınızca bildirilen veriler, sorularınızı cevaplamak ve taleplerinizi işlemek için   tarafımızca kaydedilir. Hukuki dayanak madde 6 fıkra 1 cümle 1a DSGVO'dur. İletişim formumuz ile iletişime geçme için gerekli olmayan bilgileri sorduğumuzda, bunları daima isteğe bağlı olarak işaretliyoruz. Bu bilgileri, talebinizi netleştirmek ve talebinizi daha bir şekilde işlememiz için kullanıyoruz. Bu ilave bilgiler sadece açıkça isteğe bağlı olarak ve muvafakatiniz ile bildirilir, madde 6 fıkra 1a DSGVO. İletişime geçmeniz ile aldığımız verileriniz, toplanma amaçlarına ulaşılması için artık gerekli olmadıklarında, talebiniz tamamıyla işlenmiş olduğunda ve sizinle daha fazla bir iletişimin gerekli olmadığı veya tarafınızca istenilmediği durumda silinir.

 

7.1 Facebook Messenger üzerinden iletişim

Bu hizmet ilave iletişim medyası olarak  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") şirketine ait Facebook Messenger'i kullanıyor. İletişimin verileri ve içerikleri, ABD'deki sunucular üzerinden işlenmektedir. Facebook bunun dışında reklam amaçlı olarak iletişimin meta verilerini de değerlendiriyor ancak mesajların içeriğini değerlendirmiyor. 

Daha fazla ayrıntı için lütfen bakınız  Facebook veri koruma yönetmeliği.
 

8. İşe adaylık başvurusu

Bilgileriniz, başvurunuzu işleme koymak ve değerlendirme sürecinde istihdam konusunda karar vermek için kullanılacaktır. Bunun yasal dayanağı BDSG s.2 parag. 8 ile birleşik §26 parag. 1’dir. Ayrıca, kişisel verileriniz, söz konusu işlem kaynaklı aleyhimizde ileri sürülebilecek yasal iddialara karşı savunma için gerekli görüldüğü takdirde işlenebilecektir. Bunun yasal dayanağı ise, DSGVO s. 1, 6. Madde, parag. 1, f bendidir. Burada belirtilen amaçlar aynı zamanda veri işlemedeki meşru menfaati teşkil eder.

Sizinle aramızda bir istihdam ilişkisi kurulması durumunda, başvuru formu ile aldığımız kişisel verilerinizi, BDSG §26 para. 1 uyarınca iş ilişkisinin tesisi amacıyla ve gerektiğinde işe alım veya işten çıkarma ya da çalışanların menfaatlerinin temsil edilmesine ilişkin bir yasa veya toplu sözleşme, şirket veya hizmet sözleşmesinden (toplu sözleşme) kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin kullanılması veya yerine getirilmesi için işleyebiliriz.

Başvurunuzdaki kişisel verileriniz açıklanan kullanımlar dışında işlenmeyecektir.

Kişisel verileriniz, bizim tarafımızda bunu engelleyici hiçbir meşru menfaat olmaması veya sizin verilerinizi daha uzun süre saklamamıza izin vermemeniz koşullarında, başvuru işleminin tamamlanmasını takiben en geç 6 ay içerisinde tamamen silinir. Bu kapsamda, diğer bir meşru menfaat de Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki yargılamalarda kanıt sağlama vazifesidir.
 

9. Çerezler ve üçüncü şahısların tekliflerinin internet sayfamıza entegre edilmeleri

Çerezler, ziyaret ettiğiniz bir internet sayfası tarafından bilgisayarınızda kaydedilen ve tarayıcınızın tekrar tahsis edilmesini mümkün kılman verilerdir. Çerezler vasıtasıyla çerezleri kullanan yere bilgiler aktarılmaktadır. Çerezler, örneğin dil ayarları, internet sayfamızdaki ziyaret süresi veya orada girdiğiniz bilgiler gibi çeşitli bilgileri kaydedebilir. Böylece örn. her bir kullanımda gerekli form verilerinin tekrardan girilmeleri önlenir. Kaydedilen bilgilerdeki çerezler ayrıca önceliklerin fark edilmeleri ve içerikleri menfaat alanlarına göre hizalamak için de kullanılabilir. 

Farklı türde çerezler bulunmaktadır: Oturum çerezleri, tarayıcınızı kapattığınızda sadece geçici olarak ana bellekte saklanan ve silinen veri miktarlarıdır. Devamlı veya kalıcı çerezler, çereze göre değişiklik gösterebilen ve belirlenen bir süre sonrası otomatik olarak silinir. Bilgiler bu tür çerezlerde ayrıca bilgisayarınızda metin dosyaları halinde de kaydedilebilir. Bu çerezleri ayrıca istediğiniz zaman tarayıcı ayarlarınız üzerinden de silebilirsiniz. 

İlk sunucu çerezleri, o anda ziyaret ettiğiniz internet sayfası tarafından yerleştirilir. Sadece bu internet sayfası, bu çerezlerdeki bilgileri okuyabilir. Üçüncü şahıs çerezleri, internet sayfasının işleticileri olmayan organizasyonlar tarafından yerleştirilir. B çerezler örneğin pazarlama şirketleri tarafından kullanılmaktadır. 

Çerez vasıtasıyla kişiye özel verilerin olası işlenmelerine ve kayıt sürelerine ilişkin hukuki dayanaklar değişiklik gösterebilir. Bize muvafakat verdiyseniz hukuki dayanak madde 6 fıkra 1 cümle 1a DSGVO'dur. Veri işleme, ağırlıklı haklı menfaatlerimiz temelinde gerçekleştiği süre hukuki dayanak madde 6 fıkra 1 cümle 1f DSGVO'dur. Belirtilen amaç bu durumda haklı menfaatlerimiz ile uyumludur. 

Çerezleri; internet sayfasının uygun şekilde işletilmesini sağlamak, temel işlevleri tahsis etmek ve kapsam ölçümünü sağlamak ve - muvafakatiniz ile - hizmetlerimizi tercih edilen menfaat alanlarına göre uyarlamak için kullanıyoruz. Bu internet sayfasında kullanılan çerezleri burada bulabilirsiniz:

Cihazınızda hâlihazırda kaydedilen çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz. Çerezlerin kaydedilmelerini önlemek istiyorsanız bunu internet tarayıcınızın ayarları üzerinden yapabilirsiniz. Lütfen internet sayfamızın münferit fonksiyonlarının, çerez kullanımını etkinsizleştirdiğinizde bir ihtimal çalışmayacağını dikkate alınız. 

İnternet sayfamız açıldığında, internet sayfamızın tüm kullanıcıları ayrıca bir bilgi şeridi ile çerezler kullandığımız hakkında bilgilendirilir ve bu veri koruma notlarına değinilir. Bu esnada kullanıcı olarak özellikle de hizmetlerin kişiselleştirilmelerine ilişkin çerezlere ve pazarlama önlemleri için gerekli olan çerezlere muvafakatinizi vermeniz rica edilir. Burada bir defaya mahsus vereceğiniz muvafakatinizi istediğiniz zaman gelecekte geçerli olmak üzere aşağıdaki link üzerinden çerez yönetimini açarak ve muvafakatinizi verdiğiniz işlemenin arkasındaki tik işaretini kaldırarak geri alabilirsiniz.

 

9.1 Youtube videoları

İnternet sayfamızda YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, ABD hizmetlerini kullanıyoruz. Bu şirket Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'ye aittir. Burada, kişiye özel verilerinizi korumak için YouTube tarafından tahsis edilen genişletilmiş veri koruma seçeneğini kullanıyoruz. İçine bir YouTube videosu entegre edilmiş bir sayfayı açtığınızda YouTube sunucuları ile bir bağlantı oluşturulur ve içerik de tarayıcınıza bir bildirim vasıtasıyla internet sayfasında gösterilir. Ancak YouTube'un verdiği bilgilere göre "genişletilmiş veri koruma modunda" sadece videoyu etkin bir şekilde başlattığınızda YouTube sunucularına veriler aktarılır. O esnada YouTube'a halihazırda giriş yaptıysanız, izlediğiniz videolara ilişkin bilgiler, YouTube'daki üye hesabınıza sayılır. İnternet sayfamızı ziyaret etmeden önce üye hesabınızdan çıkış yaparak bunu engelleyebilirsiniz. 

Bir YouTube videosu başlatıldıktan sonra icabında daha fazla veri işleme işlemleri tetiklenebilir, bunların bizimle alakası yoktur. 

YouTube kullanımı, online sunduklarımızın uygun bir şekilde gösterilmeleri menfaatindedir. Bu, madde 6 fıkra 1f DSGVO bağlamında haklı bir menfaattir. İlgili muvafakat sorgulandıktan sonra işleme sadece madde 6 fıkra 1a DSGVO temelinde gerçekleşir; muvafakatinizi istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. 

YouTube veri korumasına ilişkin daha fazla bilgi Google tarafından şu link üzerinden tahsis edilmektedir: https://www.google.de/intl/tr/policies/privacy/

 

9.2 Google Analytics

Bu internet sayfası, muvafakatiniz ile Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) şirketinin bir internet analizi hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. AB / AEA ve İsviçre'deki kullanıcılardan sorumlu olan yer Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda. Kullanım, Universal Analytics işletme türünü kapsamaktadır. Böylece birden fazla cihaz üzerinden verileri, oturumları ve etkileşimleri gizli bir kullanıcı ID ile bağdaştırmak ve böylece bir kullanıcının cihazlar aşırı aktivitelerini analiz etmek mümkündür. 

Google Analytics, sizin internet sayfası kullanımınızın analizini sağlayan çerezleri kullanılmaktadır. Çerez ile bu internet sayfasının kullanımınıza ilişkin oluşturulan bilgiler genelde Google'in ABD'de bulunan bir sunucusuna aktarılır ve orada kaydedilir. Bu internet sayfasında IP anonimleştirme etkinleştirildiğinde, IP adresiniz ancak Google tarafından Avrupa Birliği ülkeleri veya Avrupa Ekonomi Bölgesi Anlaşmasının diğer sözleşmeli üye ülkeleri içerisinde öncesinden kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda IP adresinin tamamı Google'ın ABD'de bulunan bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. 

Üçüncü ülkedeki alıcıda uygun bir veri koruma seviyesini sağlayabilmek için madde 44 ve devamları DSGVO uyarınca gerekli önlemleri aldık. 

Google Analytics çerçevesince tarayıcınız tarafından aktarılan IP adresi, Google'in diğer verileri ile birleştirilmez. Google, operatörün verdiği görev çerçevesinde bu bilgileri sizin internet sayfası kullanımınızı değerlendirmek, internet sayfası aktiviteleri hakkında raporlar düzenlemek ve internet sayfası ve internet sayfası operatörleri için internet kullanımına ilişkin diğer bağlı hizmetleri sunmak için kullanmaktadır. 

Tarafımızca gönderilen ve çerezler veya kullanıcı tanımı (örn. Kullanıcı-ID) ile bağlantılı olan veriler, 14 ay sonra otomatik olarak silinir. Saklama süreleri dolan verilerin silinmeleri ayda bir defa otomatik olarak gerçekleşmektedir. 

Google Analytics kullanım şartları ve Google'da veri korumaya ilişkin daha fazla bilgi için bakınız  https://www.google.com/analytics/terms/tr.html ya da https://www.google.com/analytics/terms/tr.html

Tarif edilen veri işlemenin hukuki dayanağını muvafakatinize göre madde 6 fıkra 1 cümle 1a DSGVO oluşturmaktadır. Muvafakatinizi gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Çerezlerin kaydedilmelerini, tarayıcı yazılımınızın ayarları üzerinden önleyebilirsiniz; ancak bu durumda icabında internet sayfasının tüm işlevlerini icabında eksiksiz kullanamayacağınızı bilmenizi isteriz. Ayrıca çerez ile oluşturulan ve internet sayfası kullanımınızla ilgili olan verilerin (IP adresiniz dâhil olmak üzere) Google'da kaydedilmelerini ve bu verilerin Google tarafından işlenmelerini önleyebilirsiniz, bunun için  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr indirip kurmanız gerekir. 

Opt-out çerezler, gelecekte bu internet sayfasındaki ziyaretinizde verilerinizin kaydını önler. Universal Analytics tarafından kaydın çeşitli cihazlar üzerinden önlemek için Opt-Out'ı tüm kullanılan sistemlerde yapmanız gerekir. 

Burayı tıkladığınızda Opt-Out çerezi yerleştirilir:

 

 

9.3 Google Tag Manager

Şeffaflık nedeniyle Google Tag Manager'i kullandığımızı belirtmek isteriz. Google Tag Manager'in kendisi kişiye özel verileri kaydetmez. Tag Manager, etiketlerimizi entegre etmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırmaktadır. Etiketler, diğerlerin yanı sıra Traffic ve ziyaretçi davranışlarını ölçmek, online reklam ile sosyal kanalların etkisini kaydetmek, tekrardan pazarlamayı ve hedef gruplara yönelmeyi yöneltme ve internet sayfalarını test etme ve optimize etme için kullanılan kod elemanlarıdır. Bir etkinsizleştirme yaptıysanız, Google Tag Manager bu etkinsizleştirmeyi dikkate alır. Google Tag Manager hakkında daha fazla bilgi için bakınız: 
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

 

9.4 Double Click

Bu internet sayfası DoubleClick by Google pazarlama aracını kullanıyor. DoubleClick; kullanıcı için ilgili ilanlarda bulunmak, kampanya hizmetine ilişkin raporları iyileştirmek veya bir kullanıcının aynı ilanları birden fazla görmesini engellemek için çerezleri kullanmaktadır. Google, bir çerez ID üzerinden hangi ilanların hangi tarayıcıda gösterildiğini kaydeder ve böylece bunların birden fazla gösterilmelerini önleyebilir. DoubleClick bunun dışında çerez-ID'leri yardımıyla ilan talepleri ile ilişkili olan Conversion'ları kaydedebilir. Bu mesela bir kullanıcının bir DoubleClick ilanını görmesi ve daha sonra aynı tarayıcı ile reklamı sunanın internet sayfasını açması ve oradan bir şey alması durumunda söz konusudur. Google'e göre DoubleClick çerezlerine kişiye özel bilgiler verilmez. 

Google tarafından kullanılan bu araç ile toplanan verilerin kapsamını ve devamında kullanımlarını etkileyemiyoruz ve sizleri dolayısıyla sahip olduğumuz güncel bilgiler doğrultusunda bilgilendiriyoruz: Google, DoubleClick'i dahil ederek bizim internet mevcudiyetimizin ilgili bir parçasını açtığınız veya bizim bir ilanımızı tıkladığınız bilgisine sahip olur. Google'in bir hizmetinde kayıtlı olmanız durumunda Google, ziyaretinizi hesabınız ile bağdaştırabilir. Google'da kayıtlı olmasanız ya da giriş yapmadıysanız dahi sunucunun IP adresinizi öğrenmesi ve kaydetmesi mümkündür. 

Kullanılan çerezler bunun dışında bize Google'daki veya diğer farklı bir platformdaki ilanlarımızdan birini DoubleClick üzerinden açtıktan ve bunları tıkladıktan (Conversion-Tracking) sonra internet sayfamızda belli eylemlerde bulunduğunuzu anlamamızı mümkün kılıyor. DoubleClick bu çerezi, daha sonra sizlere hedefli bir şekilde reklamlar göndermek için internet sayfalarımızda etkileşimde bulunduğunuz içeriği anlamak için kullanmaktadır. 

Kişiye özel verilerin bir üçüncü ülkeye (ABD) aktarılmalarından dolayı madde 44 ve devamları DSGVO uyarınca üçüncü ülkedeki alıcıda uygun bir veri koruma seviyesini en büyük oranda sağlayabilmek için gerekli önlemleri aldık. 

DoubleClick by Google hakkında daha fazla bilgi için bakınız  www.google.de/doubleclick ve support.google.com/adsense/answer/2839090 , ve Google'de genel olarak veri koruma için:  www.google.de/intl/tr/policies/privacy

Hukuki dayanak, muvafakatiniz uyarınca madde 6 fıkra 1 cümle 1a DSGVO'dur.

 

10. Haklarınız

Kişiye özel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmeyeceklerine ve hangi kişiye özel verilerinizin tarafımızca işleneceklerine ve hangi amaçla işleneceklerine dair size bilgi vermekten memnuniyet duyarız (madde 15 DSGVO). Bunun dışında ilgili yasal şart altında düzelttirme (Madde 16 DSGVO), işlemeyi kısıtlama (Madde 18 DSGVO), sildirme (Madde 17 DSGVO) ve veri aktarılabilirliği (Madde 20 DSGVO) hakkına sahipsiniz. 

Yasal şartlar gereği işlemeye itiraz etme hakkına sahipsiniz (madde 21 DSGVO). 

Yukarıda belirtilen haklarınızdan faydalanmak için lütfen e-posta üzerinden datenschutzbeauftragter@doerken.de adresi veya posta yolu üzerinden Ewald Dörken AG, Wetterstr. 58, 58313 Herdecke ile iletişime geçiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızdan faydalanmanız ücretsizdir. 

Sizinle ilgili kişiye özel verilerin işlenmeleri, veri koruma hukukuna ilişkin şartları ihlal ettiği kanaatinde olmanız durumunda bu haklarınız etkilenmeden ve diğer bir idare hukukuna ilişkin veya mahkemeye ilişkin hukuki yola baş vurma imkânına sahip olarak her zaman özellikle de ikamet ettiğiniz yerin, iş yerinizin veya söz konusu ihlalin bulunduğu yerin üye ülkesinde olmak üzere bir denetim makamında itirazda bulunma hakkına sahipsiniz (Madde 77 DSGVO). 

Bizden sorumlu denetim makamı:  
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Kuzey Ren-Vestfalya Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Eyalet Görevlisi) 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
E-posta: poststelle@ldi.nrw.de

 

Veri koruma notlarında değişiklikler

Veri koruma notlarını değiştirme ve genişlettirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Veri koruma notlarının güncel versiyonu Haziran 2020.