DELTA

Yeşil çatılar için DELTA® çözümleri

Düz ve yeşil çatılar

Düz çatılar, farklı kullanım ve dolaysıyla tasarım seçenekleri sunan çatı tipleridir. Esas itibariyle, gezinilen ve gezinilmeyen olarak sınıflandırılabilir. Düz çatı inşasında hangi ürünün tercih edileceği de bu temel ayrıma göre belirlenir. Gezinilmeyen düz çatılar, sadece tamir ve tadilat için çıkılan çatılardır. Gezinilmeyen düz çatılar, taş veya çakıl kaplı olabileceği gibi yeşil çatı olarak da kullanılabilir. Gezinilen düz çatılar ise yaya ve araç trafiğine açık olacak şekilde tasarlanır ve bahçe teras olarak da kullanılabilir.

Gezinilen yeşil çatılar

Geniş düz çatılar ve kapalı otopark, alt geçit vb. yeraltı yapılarının tavanlarını oluşturan alanlar, yürüyüş yolları, çocuk parkları, sosyal tesisler, ilave otopark ve yeşillendirmeyi de içeren peyzaj alanları olarak değerlendirilmek için idealdir. Kısmen ya da tamamen bitki örtüsüyle örtüldüğünde bu tür alanlar, konut alanlarındaki mikro-iklimi de büyük ölçüde iyileştirir.

Bununla birlikte, bu tipte geniş alanların peyzaj uygulamalarında dikkat edilmesi gereken nokta, yağış sonucu ortaya çıkan yüzey sularının ve topraktan gelen sızıntı sularının hem çatı zemini hem de su yalıtımından güvenli şekilde doğru bir yüzey drenajı ile yönlendirilerek uzaklaştırılmasıdır. Dolayısıyla, yalıtımlı çatı yüzeyi ile üste gelecek kaplamalar arasında geniş yüzeyli koruma ve alan drenajı planlaması gerekir. Aksi takdirde, biriken sular, yaya ve araç trafiğinin olduğu alanların alt yapısının dengesini bozabilir, yürüme ve araç yollarında çökmelere ve yeşil örtünün çürümesine yol açar. Ayrıca, birikecek sular özellikle kışın don durumunda esas su yalıtımına zarar verir.

Bu açıdan, DELTA® sistemleri, yeraltı otoparkı üzeri peyzaj alanları gibi uygulamaların ihtiyaçlarına özel yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Gezinilmeyen yeşil çatılar

Yeşil çatılar sanıldığından daha eski bir tarihe sahiptir.  1900’lü yılların son çeyreğinden beri çevre sağlığının korunması, enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve sürdürülebilirlik konularının giderek artan bir önem kazanmasıyla, inşaat sektöründe de Sürdürülebilir Yapı konsepti, geleceğin yapılarını şekillendiriyor. Böylece, Yeşil Çatıların modasının asla geçmeyeceği de malum. Bugün İsviçre başta olmak üzere pek çok Avrupa kentinde ve Amerika’da, binaların düz çatılarında yeşil çatı uygulamaları tercih ediliyor.

Özellikle altında yaşam alanı bulunduğu göz önüne alındığında, bu tipte gezinilmeyen Yeşil Çatı uygulamalarında, yapıyı suyun etkilerinden korumak, çatı yüzeyi ve yalıtıma doğru inen suyun güvenli bir şekilde uzaklaştırılması ve üst tabakadaki bitkilerin kuraklık ya da aşırı su birikiminden zarar görmesinin engellenmesi için etkin ve güvenilir bir koruma ve drenaj katmanına ihtiyaç vardır. Bu katman, drenaj kapasitesinin yanı sıra sadece yeşil çatılara özel su depolama gereksinimini de yerine getirecek teknik özelliklere sahip olmalı.

Uzun ömürlü Yeşil Çatılar için DELTA® Yeşil Çatı ürünleri, drenaj, su tutma, filtrasyon, bitki kökü koruması ve neme karşı koruma için yenilikçi sistem çözümleri sunar. Örneğin, DELTA®-FLORAXX TOP Yeşil Çatı Drenaj Sistemi, drenaj, su depolama, filtrasyon, nem tutma ve bitki köklerine karşı koruma fonksiyonlarını 3 ürün ile sunan, nefes alan, dayanıklı ve hesaplı bir sistemdir.

İntensif ve ekstansif yeşillendirmeli çatılar

Yeşil Çatılar için kullanımları, yapı etmenleri ve çalışma yöntemine göre farklı bitkilendirme türleri seçilebilir. Bu türler, seçilecek bitki çeşitlerinin ve bitkilendirmenin nasıl gözükeceğinin belirlenmesinde önemli yer tutar.

  • intensif yeşillendirme
  • basit intensif yeşillendirme
  • ekstansif yeşillendirme

Her bir tür, sahaya özgü farklılıkları ve tasarım geçişleriyle kendine has yetiştirme şekli çeşitliliğine sahiptir. Bitki kullanımı ve bitkilendirme çalışmalarının sunduğu tüm bilgiler ışığında oluşturulan kriterler, bu üç farklı yeşil çatı türünün ayırt edilmesi için kullanılabilir.

Ekstansif yeşillendirmeli çatılarda çoğunlukla çim, yosun türleri, otsu bitkiler ve sukulent türleri kullanılır. Bu bitki türleri, ekonomik ve bakımı kolaydır çünkü mevsimsel koşullara dayanıklı, kendi kendilerine yetişebilen bitkilerdir. Bu türler, toprakta yayılarak büyüdüğünden, çok kısa sürede ekolojik açıdan etkin bir koruyucu katman oluştururlar. İntensif yeşillendirmeli çatı tipleri ise çoğunlukla bahçe çatılar olarak adlandırılır ve bir bahçe gibi, çalı tipleri, ağaçlar ve hatta çimenlik alan olarak farklı çeşitte bitki ile tasarlanabilirler. Bu yüzden, intensif yeşillendirmeli çatılar düzenli bakım ve sulama önlemleri gerektirir.

Taş / çakıl kaplı düz çatılar

Çakıl kaplı gezinilmeyen ve taş kaplı gezinilen düz çatılarda, üzerine alacağı yağış suyunun tahliyesi bilhassa önemlidir. Gün içerisinde bile gerçekleşen yüksek sıcaklık farklarından etkilenen taş ya da çakıl kaplı düz çatılarda ve özellikle ters çatılarda, yağış suyunun ısı yalıtımı altına ya da su yalıtımı yüzeyine geçmesi yoğuşma riski de yaratabilecektir. Dolayısıyla, düz çatı konstrüksiyonlarında etkin bir koruma ve alan drenajı tabakası, taş veya çakıl kaplama altında su yükü, noktasal yük, yoğuşma ve don olayına bağlı risklere karşı ekonomik ve uzun ömürlü bir çözüm olacaktır. Bu açıdan, DELTA® jeokompozit drenaj levhaları, yüksek drenaj kapasiteleri ve dayanıklılıkları sayesinde taş / çakıl kaplı düz çatıların ömrünü uzatan ideal çözümlerdir.