DELTA

Kabarcıklı koruma levhaları

3 boyutlu kabarcıklı yapıya sahip yarı-sert polimerik levha şeklinde üretilen DELTA® kabarcıklı koruma levhaları, esas itibariyle, zemin ve toprak altında kalan yapı ve yapı parçalarının, mekanik yüklenim, toprak, su ve nem dolayısıyla oluşacak muhtemel hasarlardan korunması ve suyun yapı içine sızmasını engellemek amacıyla kullanılır.

HDPE kabarcıklı koruma levhaları, basınca dayanıklı yüzeylerin korunması ve güç aktarım özellikli zeminleri suya ve zedelenmeye karşı koruma amaçlı uygulanmaktadır.

DELTA® koruma levhaları kullanım alanları

  • Temel duvarlarında yalıtımı koruma amaçlı
  • Artezyen, yüzey ve sızıntı sularını karşılayıp yönlendirmek için tüneller gibi çift kabuklu mühendislik yapılarında, araya kayıp kabuk olarak tespit edilip sızdırma tabakası olarak
  • Temelde grobeton yerine yatay temizlik tabakası olarak  
  • Temel altında yatay uygulama amaçlı

Temel duvarlarında yalıtım üzerinde koruma amaçlı

Temel duvarı ve yalıtım koruma amaçlı kullanılan HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) kabarcıklı levhalarda, drenaj kapasitesiyle birlikte aranması gereken en önemli özellikler, basınç dayanımı ve kabarcık/zemin temas yüzeyi. Basınç dayanımı, sadece toprak ve topraktan gelecek suyun basıncına dayanım olarak düşünülmemeli. Bu dayanım, levhaların uzun süreli sabit yük altında yaşlanma ve ezilme katsayılarını etkileyen en önemli faktör.

DELTA®-MS vb HDPE kabarcıklı koruma levhalarının işlevlerini tam anlamıyla yerine getirmeleri açısından bu levhaların döşeme şekli, dikkat edilmesi gereken son derece önemli bir unsur. Binaların temel duvarı ve yalıtımı koruma amaçlı kullanımda, bu levhaların tümü kabarcıkları yalıtıma bakacak şekilde döşenmeli. Uygulamanın bu şekilde yapılmasının en önemli sebebi, kabarcıklı levhanın yalıtım ile geri dolgu arasında boşluk yaratarak yastık görevi görmesini sağlamak. Böylece her bir kabarcık, "ek örselenme bölgesi" gibi davranır ve levha üzerine gelen yükün dağılmasını sağlar.

Delme tipi tüneller gibi çift kabuklu sistemlerde koruma ve sızdırma tabakası amaçlı

Tünellere özel tasarlanmış DELTA® tünel levhaları, yüksek su girişi öngörülen delme tipi tünellerin inşasında, geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha uzun ömürlü ve güvenilir koruma ve drenaj çözümüdür.

DELTA® tünel levhaları, delme tipi tünellerde yeraltı sularının etkilerine karşı, etkin bir koruma ve yeraltı suyu transfer tabakası oluşturur.

Temelde grobeton yerine yatay temizlik tabakası olarak

Grobetona alternatif temizlik tabakası olarak kullanımda ise, HDPE kabarcıklı koruma levhaları zemin döşemesi (şapı) ile temel dolgusu arasına yerleştirilir. Böylece, şapı zeminden kapiler yükselen neme karşı korur ve zemin suyunun yükselmesi durumunda, bu suyu karşılayarak drenaj borularına iletir. Sağlayacağı diğer avantajlar ise, basınca karşı yüksek dayanıklılık, mümkün olan en kısa döşeme süresi, cihaz masrafının ortadan kalkması, bekleme süresinin olmaması, zemine yükselen neme karşı ek koruma sağlaması ve çimento tutkalının aşağıya akmasına engel olmasıdır. Ayrıca, temel çukurunda temizlik tabakası olarak grobeton (düşük dozajlı beton) kullanımında en azından 10 cm'lik ek bir boşluk gerekir. Oysa, DELTA® kabarcıklı koruma levhaları ile bu mesafe de kazanılmış oluyor.

Temel altında yatay uygulama amaçlı

  • DELTA® kabarcıklı koruma levhaları, temel altında zemin betonu altına yerleştirildiğinde, yükselen yer altı suyunu karşılar ve drenaj borusuna iletir. Böylece, yeraltı su seviyesi tüm bina çevresinde aynı düzeye getirilir. Bu sayede, hidrostatik yüklenim dağıtılarak yalıtımlar üzerinde noktasal su basıncı oluşumu engellenir.
  • Endüstriyel beton zeminler, fabrika, otopark, depo ve lojistik merkezleri, benzin istasyonları gibi ağır yük ve trafiğe maruz kalacak alanlarda uygulanan özel sistemlerdir. Endüstriyel beton zeminlerin uygulamasında alt zemin ile beton zemin arasına uygulama öncesi ayırıcı tabaka kullanılmasının önemli faydaları vardır. Bunlardan en önemlisi, dökülen zemin betonunun su ve şerbetini kaybetmeden sağlıklı priz almasının sağlanmasıdır. Bu da betonun mukavemeti açısından son derece önemlidir. Aynı durum, betonun alt zeminden kapiler yükselen neme maruz kalmaması için de geçerlidir.
  • DELTA® kabarcıklı koruma levhaları, bodrum, otopark, tünel tabanı vb zemininden su yükselen yer altı yapılarının tadilatında da etkin bir çözümdür.