DELTA

Drenaj sistemleri

Temel duvarları ve bodrumlarda su yalıtımı ve drenaj

Yapıların temel ya da zemin altında kalan bölümlerinde taşıyıcı betonarme ve donatı strüktürün dayanıklılığını muhafaza edebilmesi için su ve neme karşı korunması amacıyla su yalıtımı uygulanmaktadır. Esas itibariyle, neme karşı koruma sağlayan su yalıtımlarının seçimi de su yükleniminin derecesine göre yapılır. Su yalıtımı ve drenaj sisteminin planlamasında, beklenen su yüklenimi ve arazi şekli gibi zemin özelliklerinin kontrol ve tayininin yanı sıra etkin bir koruma ve drenaj katmanının kullanılması, su yalıtım katmanının emniyetini güvence altına almak ve yalıtımın işlevini kolaylaştırmak açısından son derece önemlidir.

DELTA® jeokompozit drenaj levhaları

Özellikle, DIN 4095 normu drenaj boruları ile donatılan tüm temellerin bir yüzey drenaj sistemi ile korunması gerektiğine hükmeder. DIN 4095 normuna uygun şekilde yapılmış bir drenaj, hidrostatik basıncı önler ve hesaplı bir yalıtım sunar. Drenaj sistemi iki düzlemden oluşmaktadır: 

  1. Dikey ya da yatay alan drenajı suyu topraktan alarak aşağıya ileten bir sızdırma tabakası oluşturur. 
  2. Dikey uygulamalarda, temel alanındaki drenaj borusu, yatay uygulamalarda ise tesis edilecek gider borusu suyu alır ve dışarı tahliye eder.

DELTA® jeokompozit drenaj levhaları, her temel perde tipinde, yapısal veya yüzeysel tüm yalıtım çeşitleri için toprak, dolgu ve kalıp basıncına dayanıklı koruma ve yüksek alan drenajı kapasitesi sunar.  DELTA® jeokompozit drenaj levhaları, hem temel perdeleri gibi dikey hem de taş-çakıl kaplı ters çatı ve peyzaj alanları gibi yatay uygulamalarda, yalıtımlar üzerinde ikinci bir su geçirimsiz tabaka oluşturarak sızıntı, katman ve yüzey sularının tüm yük durumları için koruma sağlar. DELTA® jeokompozit drenaj levhaları;

  1. Yalıtımları noktasal yük ve toprak yerleşimlerine karşı korur
  2. Her tür su yalıtım tipi ile uyumludur
  3. Üzerlerine kaynaklı filtrasyon jeotekstili basınca dayanıklı kalıcı filtrasyon sağlar
  4. Entegre kendinden yapışkanlı kenarı olan versiyonları uygulama kolaylığı ve anında sızdırmazlık sağlar, işçilik hatalarını minimize eder
  5. Su geçirimsiz betondan inşa edilmiş binalardaki yapı fiziği sorunlarını önler

DELTA® ile yatay su yalıtım uygulamaları

Giydirme cephe sistemleri duvar köşelerinde, doğramaların tespit edildiği ankraj çerçevesinde, pencere-kasa bitişlerinde, ahşap dikme kafesli konstrüksiyon ve prefabrike evlerde, temel altında kapiler yükselen neme karşı dayanıklı yalıtım sunan DELTA®-THENE, iç zemin kaplamalarının altında buhar bariyeri olarak da kullanılabilir. DELTA®-THENE'nin döşenmesinde şaloma gibi ateş kaynağına gerek olmadığından tüm bu detaylarda güvenli uygulama imkanı sunar.