delta

Hava ve Buhar Bariyerleri

İç mekan ile dış ortam sıcaklığının eşit olduğu durumlarda bir sorun yoktur. Asıl mesele, iç mekanın sıcaklığının artması durumunda ortaya çıkacak sorunlardır. Bu da, ısınan havanın genleşerek içeriğindeki su buharını çatı ve cephe konstrüksiyonuna taşımasıdır. Bu duruma difüzyon denir. Başka bir dış etki olmaksızın sıcak hava ile konstrüksiyona taşınan su buharı, çatı ve cephe katmanları arasında soğuk hava ile karşılaştığında içeriğindeki su buharını taşıyamayacak ve yoğuşma suyu açığa çıkacaktır. Ayrıca, hiç de ucuz olmayan ısı yalıtımının hava geçirimsizliği sağlayacak katmanlarla korunmaması durumunda performansının yüzde doksanını kaybedeceği de hesaplanmıştır.

Bu amaçla, ürün yelpazesinde her uygulamaya özel, doğru hava ve buhar bariyerini sunan DELTA®, ürün ve sistemleri ile ilgili her tür teknik sorusunda daima müşterilerinin yanındadır.

Buhar bariyerleri/ frenleyicileri neden önemlidir?

Isı yalıtımının performansını tam anlamıyla yerine getirebilmesi için konstrüksiyonun iç taraftan hava ve buhar difüzyonu direncine sahip şekilde tasarlanması gerekir. Konstrüksiyonda hava geçirimsizliği sağlayacak hava ve buhar bariyerlerinin en önemli fonksiyonu iç mekandaki sıcaklığın hava akımlarıyla kaybını önlemesidir. Eğer ısı yalıtımı difüzyon direnci olan böyle bir katman ile korunursa, iç mekandan gelen sıcak ve nemli hava çatı ve cephe strüktürüne nüfuz ederek nem ve yoğuşmaya bağlı hasarlara yol açamayacaktır. Hava geçirimsizlik, hava ve buhar bariyerlerinin birleşim yerlerinin düzgün bir şekilde yapıştırılmasıyla sağlanabilirken, buhar difüzyonu sadece uygun bir buhar bariyerinin kullanımıyla kontrol edilebilir.

Buhar bariyeri ile buhar frenleyici arasındaki fark nedir?

İsimleri birbirine benzer olması ve çoğunlukla da aynı anlamlarda kullanılmalarına rağmen buhar bariyer ile buhar frenleyici örtüler birbirlerinden farklı bir fonksiyona sahiptir. Su buharının difüzyonunu tamamen bloke eden örtü buhar bariyeridir. Buhar difüzyonunu belirgin şekilde azaltmakla birlikte su buharının kontrol altında tahliyesine izin vererek yapının nefes almasını sağlayan ise buhar frenleyicidir.

Dolayısıyla, bir buhar bariyeri ile buhar frenleyicinin difüzyon dirençleri farklıdır. Bı tipte malzemelerin difüzyon dirençlerini tanımlamada genel olarak Sd değeri kullanılır. Sd değeri, yapı malzemesinin metre cinsinden buhar geçirgenlik eşdeğerine işaret eder. Sonuç olarak, bir malzemenin Sd değeri ne kadar büyükse, buhar geçirgenliği o kadar azalır. Ayrıca, DELTA® ürün gamında  Sd değeri değişkenlik gösterebilen akıllı buhar frenleyici örtüler de yer almaktadır. Yüksek buhar çıkışı durumunda, bu örtülerin Sd değerleri düşerek buharın hızlı tahliyesine imkan verir.

Her ihtiyaca özel yüksek kalite

Eğimli çatılar ve giydirme cepheler için hava ve buhar bariyerlerimiz farklı konstrüksiyonlar ve projeye özel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Hava ve buhar kontrol tabakalarında ürün kalitesinin yanı sıra, doğru seçim ve uygulama son derece önemlidir. Bindirmeler, zemin ve duvar birleşimleri aydınlatma ve pencere detayları özellikle dikkat gerektirir. Dörken’in DELTA® hava ve buhar bariyerleri ürün yelpazesinde her ihtiyaca uygun, dayanıklı ve uzun ömürlü buhar frenleyici ve kesici örtülerle birlikte bu örtülere uygun yapıştırma programı ve aksesuarlar tam bir sistem olarak sunulmaktadır.

smallRetina 04:50:17 mediumAlias 04:50:17 large 04:50:17 xlarge 04:50:17
DELTA®-REFLEX in der Anwendung
smallRetina 04:50:17 mediumAlias 04:50:17 large 04:50:17 xlarge 04:50:17
Verarbeitung von DELTA®-NOVAFLEXX