DELTA®-AT 800 ve DELTA®-AT 1200 markalı yüksek dayanımlı drenaj levhaları olup Gotthard Yeraltı Tünelinde olduğu gibi ağır şartlar altında uzun ömürlü olacak şekilde özel olarak geliştirilmiştir.

Tünel inşası
Dağda yüksek disiplin!

Delme tipi tüneller

Delme tipi tüneller için yeraltı suları ile yüzey ve sızıntı suları, bütün diğer toprak veya zemin altında kalan yapı parçaları için olduğundan daha baskıcı bir sorundur.

Delme tipi tünellerde yeraltı ve sızıntı sularının yaratacağı sorunlar, hidrostatik basınç ve taşıyıcı strüktürde korozyon gibi nemlenmeye bağlı yapısal hasarlarla sınırlı kalmayıp özellikle demir yolu tünellerinde elektro-mekanik sistemleri de tehlikeye sokacaktır.

Ayrıca, mühendislik projeleri ve tünellerin inşasında son derece önemli olan beton kalitesine de olumsuz yönde etkileri olacaktır. Betonun sertleşme sürecinde sızıntı suyu ile temas etmemesi ve hidrostatik yüke maruz kalmaması gerekir. 

Son olarak, suyun delme tipi tüneller açısından sebep olduğu en önemli sorun ise Sinterleşme, yani kireç çökelmesiyle tıkanma sorunudur. ‘Kireç çökelmesiyle tıkanma’ (Sintering) terimi, kalsiyum karbonat (CaCO3) tortularının oluşumunu kastetmektedir. Kristalizedir ve metal oksit içerir.

Delta-Terraxx Tunnel
Tünel inşası
 

Püskürtme beton sistemi kullanılan delme tipi tünellerde yeraltı sularının etkilerine karşı, tüneller için özel tasarlanmış DELTA® tünel levhaları, etkin bir koruma ve yeraltı suyu transfer tabakaları olarak, su yalıtım katmanının emniyetini güvence altına almanın yanı sıra yalıtım işlemini de kolaylaştıracaktır.

Delta-Terraxx Tunnel
Delta-AT 1200
 

Birçok farklı malzemeye, 100 yıl hizmet ömrüne tekabül eden 24 aylık yaşlandırma testleri uygulanmıştır (Kaynak: FLÜELER, P., BÖHNI, H., 2001. The Sealing of Deep-seated Alpine Railway Tunnels – New Evaluation Procedure for Waterproofing Systems. 11th Symposium Techtextil). 

Bu süreçte, Polietilen, Polipropilen, Polyamid ve Polyesterden mamul pek çok ürün bu yaşlandırma testlerine tabi tutulmuştur. Bu ürünler arasında, standart kabarcıklı koruma ve drenaj levhalarından, geogridler, geonetler ve örgüsüz (non-woven) jeotekstillere kadar birçok ürün yer almıştır. Kapsamlı test programı sonuçları, yukarıda sayılan ürünlerin yanı sıra temel duvarları için üretilen standart HDPE kabarcıklı levhaların bile delme tipi tüneller gibi projelerin gereksinimlerini karşılamada yetersiz kalacağını göstermiştir.

Zorlu çevre faktörlerine dayanabilecek şekilde özel formüle ve stabilize edilmiş yüksek basınç dayanımına sahip yüksek yoğunluklu polietilen (ko-polimer) esaslı koruma ve su transfer tabakası numuneleri ise, bu ortam şartlarından önemli oranda etkilenmeden kalmışlar ve diğer malzemelerden çok daha uygun oldukları ispatlanmıştır (Kaynak: JABLONKA, M., BLOND, E. (2009) Long Term Performance Requirements for HDPE Drainboards. Geosynthetics 2009, Salt Lake City, USA).

DELTA-AT 1200 zoom

Delme tipi tünelde koruma ve drenaj

DELTA-MS 20 zoom

Tünel tabanından koruma ve drenaj

DELTA-TERRAXXzoom

Aç-kapa tipi tünelde koruma ve drenaj

 

Aç-kapa tipi tüneller

Aç-kapa metodu, tünelin toprakla örtülmesinin gerekli olduğu hallerde kullanılır. Tünelin inşa edileceği çukur alan inşaat operasyonu boyunca açık kalacaktır. Çoğu durumda, kazılan alanın güvenliği için temel çukuru iksa metodları kullanılır. Açık yapı metodu ile direkli galeri veya büyük geçitli yapı olarak inşa edilecek tünellerde su ve toprak yüklenimi söz konusudur. İnşaat alanında bulunan dolgu malzemelerinin çoğunlukla geçirgenliğinin düşük olması sebebiyle etkin bir drenaj sistemi gerekecektir. Ayrıca, noktasal yük riskini ortadan kaldırırken bitki köklerine ve toprakta çürümeye dayanıklı bir koruma sistemi tesis edilmelidir. Bu açıdan, jeokompozit drenaj levhalarının en ekonomik ve uzun ömürlü çözümü sunduğu görülmüştür.

Delta-Terraxx / aç-kapa tipi tünel
Delta-Terraxx / aç-kapa tipi tünel (2)
 

Tünel tadilatı

Birçok eski tünel, kagir yapı ya da yetersiz yalıtım veya sadece yaşlanma sebeplerle sızıntı yapmaktadır. Bunun sonucunda, kış aylarında tünel içinde tehlikeli buz sarkıtları oluşabilmektedir. Bu tünellerde, kemerler sadece ıslak değil, aynı zamanda harç derzlerinin sürüklenmesi nedeniyle taşıma kabiliyetlerini de yitirmiştir. Özellikle demir yolu tünelleri söz konusu olduğunda, tünelin takviyesi için hattın bloke edilmesi çoğunlukla mümkün olmaz. Bu durumda, tünel kısmi olarak sökülmeli ve püskürtme beton yöntemi ile yeniden inşa edilmelidir. Ancak, bu uygulama kemerin bütün yüzeyi kaplayacak şekilde izole edilmesine izin vermez. Ayrıca, tünel rehabilitasyonlarında tünelin kısmi olarak sökülememesi durumunda tünel kesitinin çapının daralması sorunu da bulunmaktadır. Bu bağlamda, tünel kesitinin çapını daraltmadan sızıntı ve katman sularının güvenli şekilde tahliyesini ve püskürtme beton, harç ya da sıva için tutunma zemini sağlayacak uzun ömürlü koruma ve drenaj sistemi gerekir.

Delta-PT Tünel Tadilatı
Delta-PT Tünel tadilatı (2)
 
Dörken Sistem
 
 

DÖRKEN SİSTEM A.Ş.

Sanayi Mh. D130 Yanyol Cad.

No: 179 41040 

İzmit / Kocaeli / Türkiye

Tel: (0) 262 - 335 61 16 
Faks: (0) 262 - 335 61 17 

info@doerken-sistem.com

 

Bu şirket Dörken ve Erdem Holding kuruluşudur.  · DELTA® Ewald Dörken AG, Herdecke’nin tescilli markasıdır.

Profi-ChatBaufragen.de