Rozwiązania na miarę, takie jak tunele, wykopy pod budowę czy zastosowania specjalne?

Budownictwo/ Zastosowania specjalne

Rozwiązania na miarę, takie jak tunele, wykopy pod budowę czy zastosowania specjalne?

Właśnie w tym miejscu przedstawiamy rozwiązania spełniające przez dłuższy czas ważną funkcję odwodnienia. Tunele

Tunele

W celu zapewnienia długotrwałej ochrony tunelu, decydującą kwestią jest skuteczne odprowadzanie wody z powierzchni i warstw. Dlatego też pomiędzy wewnętrzną warstwą tunelu a warstwą zewnętrzną, zarówno w górnym obszarze, jak i w obszarze podstawy tunelu (podeszwy), na całej powierzchni znajdują się warstwy drenujące i filtrujące.

Tunele
 

Poniżej przedstawiamy wydajne systemy drenażu powierzchniowego, z których nie sposób zrezygnować w przypadku wykonywania drenażu okólnego wykopów budowlanych. Wykopy budowlane

Deskowanie ażurowe wykopu (Berliner Verbau)

Terminem Berliner Verbau określa się zabezpieczenie ścian wykopu budowlanego, które zapobiega obsuwaniu się i zapadaniu ziemi. W tym przypadku wymagane jest zastosowanie folii drenażowych, które mogą być używane w bezpośrednim obszarze styku z ziemią, zgodnie z normą DIN 4095.

Deskowanie ażurowe wykopu (Berliner Verbau)
 

Ściany szczelinowe 

Ściany szczelinowe są w dużej mierze wodoszczelne. Jak w przypadku wszystkich ścian betonowych, w miejscach szczelin przerw roboczych czy małych rys może dochodzić do punktowego wycieku wody, która powinna być stale odprowadzana.  


Ściany szczelinowe
 

Znajdą Państwo tutaj wysoce wydajne rozwiązania drenażu powierzchniowego, które są wymagane w przypadku mostów stwarzających możliwość migracji dzikich zwierząt oraz podpór mostowych. Zastosowania specjalne

Podpory mostowe

Podpory mostu składają się z fundamentu i ścian podporowych, jak również powierzchni przylegania do podpory mostu. Elementy te muszą być tak skonstruowane, aby możliwy był ruch komunikacyjny, muszą być wytrzymałe na różnice temperatury, trzęsienia ziemi, itp. Tylna warstwa drenażu przy podporach mostowych jest warunkiem koniecznym, gdyż w przeciwnym razie występujący napór wody może zaburzyć stateczność podpór.

Podpory mostowe
 

Zielony most

Również w przypadku mostów stwarzających możliwość migracji dzikich zwierząt, tzw. mostów zielonych, niezawodne folie ochronno-drenażowe przejmują ważną funkcję odwadniającą.

Zielony most
 

Czy mają Państwo pytania?

 
 
Bitte geben Sie den Wert, den Sie auf dem Bild sehen, in das Feld ein.
 
 
Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.