Rozwiązania systemowe dla dachów zielonych

Zieleń, która daje coś więcej.

Zazielenienie dachu nad garażem, wiatą lub domem mieszkalnym z możliwością wykorzystania go jako tarasu – taki wybór stwarzają nam zielone dachy.

Zalety:

  • Wysoka retencja wody - zatrzymanych zostaje do 80% rocznej ilości opadów. Woda wyparowuje, dostaje się w postaci pary wodnej do atmosfery, a tym samym z powrotem do obiegu wody. Wiele samorządów zmniejsza w ten sposób opłaty za odprowadzanie ścieków nawet o 50%, gdyż powoduje to odciążenie sieci kanalizacyjnej.
  • Większa wartość budynku – wizualną, funkcjonalną, majątkową – jako „ogród na dachu” w budownictwie mieszkalnym czy biurowym. Pięknie zagospodarowane zielone ciągi komunikacyjne (chodniki) podnoszą wartość budynku który otaczają.
  • Ochrona – dachy zielone stanowią naturalną warstwę ochronną dla hydroizolacji (zwiększenie długotrwałości izolacji), stanowią doskonałą barierę dla ognia.
  • Wpływ czynników atmosferycznych - obniżają działanie temperatur ekstremalnych i wpływu innych czynników atmosferycznych jak grad, deszcz, czy promieniowanie UV na hydroizolację
  • Oszczędność - poprzez ograniczenie działania czynników atmosferycznych zmniejszamy koszty wymaganych napraw, konserwacji czy wymiany pokrycia.
  • Dłuższa żywotność dachu: Uszczelnienie dachu otrzymuje ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Niewielkie wahania temperatur zwiększają okres eksploatacji dachu. Dobowe różnice temperatur bez ekologicznego dachu wynoszą nawet 60 °C, a w przypadku dachu zielonego – nie więcej niż 35 °C. Fachowo wykonane dachy zielone wytrzymują co najmniej 40 lat (wyniki badań Instytutu im. Fraunhofera) w przeciwieństwie do powierzchni dachowych bez żadnego dodatkowego pokrycia lub jedynie pokrytych żwirem, których okres eksploatacji wynosi 15 – 25 lat.
  • Zdrowe powietrze - nawilżanie powietrza – a co za tym idzie obniżanie temperatury i przyczynianie się do redukcji „miejskich wysp ciepła”.
  • Wiązanie pyłów i szkodliwych substancji: Rośliny przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Ekologiczne dachy wychwytują z powietrza w ciągu roku nawet 0,2 kg/m2 mikropyłu i szkodliwych  substancji. Naturalny filtr - filtrowanie powietrza z kurzu i innych zanieczyszczeń i przyczynianie się do poprawy jego jakości (obniżenia smogu)
  • Naturalna klimatyzacja- dachy zielone stanowią naturalną klimatyzację – w zimie pełnią funkcję dodatkowej izolacji termicznej a w lecie chronią pomieszczenia przed nagrzewaniem (wysokimi temperaturami) – w efekcie pozwalają zaoszczędzić koszty energii.
 
 
 
 
Mapa obrazu
DELTA®-TERRAXX DELTA®-FLORAXX TOP DELTA®-FLORAXX DELTA®-TERRAXX PF DELTA®-TERRAXX PF
 
 
Mapa obrazu
DELTA®-Pozioma izolacja muru DELTA®-PT DELTA®-MS DELTA®-THENE DELTA®-EQ DRAIN DELTA®-THENE / DELTA®-TERRAXX DELTA®-THENE / DELTA®-TERRAXX
 
 
 
 

Czy mają Państwo pytania?

 
 
Prosimy wpisać podaną treść
 
 
Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.