Rozwiązania systemowe dla dachów zielonych

Zieleń, która daje coś więcej.

Zazielenienie dachu nad garażem, wiatą lub domem mieszkalnym z możliwością wykorzystania go jako tarasu – taki wybór stwarzają nam zielone dachy.

Zalety:

 • Wysoka retencja wody - zatrzymanych zostaje do 80% rocznej ilości opadów. Woda wyparowuje, dostaje się w postaci pary wodnej do atmosfery, a tym samym z powrotem do obiegu wody. Wiele samorządów zmniejsza w ten sposób opłaty za odprowadzanie ścieków nawet o 50%, gdyż powoduje to odciążenie sieci kanalizacyjnej.
 • Większa wartość budynku – wizualną, funkcjonalną, majątkową – jako „ogród na dachu” w budownictwie mieszkalnym czy biurowym. Pięknie zagospodarowane zielone ciągi komunikacyjne (chodniki) podnoszą wartość budynku który otaczają.
 • Ochrona – dachy zielone stanowią naturalną warstwę ochronną dla hydroizolacji (zwiększenie długotrwałości izolacji), stanowią doskonałą barierę dla ognia.
 • Wpływ czynników atmosferycznych - obniżają działanie temperatur ekstremalnych i wpływu innych czynników atmosferycznych jak grad, deszcz, czy promieniowanie UV na hydroizolację
 • Oszczędność - poprzez ograniczenie działania czynników atmosferycznych zmniejszamy koszty wymaganych napraw, konserwacji czy wymiany pokrycia.
 • Dłuższa żywotność dachu: Uszczelnienie dachu otrzymuje ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Niewielkie wahania temperatur zwiększają okres eksploatacji dachu. Dobowe różnice temperatur bez ekologicznego dachu wynoszą nawet 60 °C, a w przypadku dachu zielonego – nie więcej niż 35 °C. Fachowo wykonane dachy zielone wytrzymują co najmniej 40 lat (wyniki badań Instytutu im. Fraunhofera) w przeciwieństwie do powierzchni dachowych bez żadnego dodatkowego pokrycia lub jedynie pokrytych żwirem, których okres eksploatacji wynosi 15 – 25 lat.
 • Zdrowe powietrze - nawilżanie powietrza – a co za tym idzie obniżanie temperatury i przyczynianie się do redukcji „miejskich wysp ciepła”.
 • Wiązanie pyłów i szkodliwych substancji: Rośliny przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Ekologiczne dachy wychwytują z powietrza w ciągu roku nawet 0,2 kg/m2 mikropyłu i szkodliwych  substancji. Naturalny filtr - filtrowanie powietrza z kurzu i innych zanieczyszczeń i przyczynianie się do poprawy jego jakości (obniżenia smogu)
 • Naturalna klimatyzacja- dachy zielone stanowią naturalną klimatyzację – w zimie pełnią funkcję dodatkowej izolacji termicznej a w lecie chronią pomieszczenia przed nagrzewaniem (wysokimi temperaturami) – w efekcie pozwalają zaoszczędzić koszty energii.
 
 

Sprawdź najpopularniejsze rozwiązania dla dachów intensywnych i ekstensywnych. Dachy zielone

Dach ekstensywny

składa się z roślinności sucholubnej, nie wymagającej specjalnej pielęgnacji. Rośliny to głównie rozchodniki, skalnice, trawy ozdobne, niektóre zioła, rojniki, smagliczki, macierzanki.

Dach ekstensywny
 

Dach intensywny

to taki, który wymaga większej pielęgnacji. Znajdują się na nim duże rośliny, gęsty trawnik, czyli wszystko to co może znajdować się w tradycyjnym ogrodzie. 

Dach intensywny
 
 
 
Mapa obrazu
DELTA®-TERRAXX DELTA®-FLORAXX TOP DELTA®-FLORAXX DELTA®-TERRAXX PF DELTA®-TERRAXX PF
 
 
Mapa obrazu
DELTA®-Pozioma izolacja muru DELTA®-PT DELTA®-MS DELTA®-THENE DELTA®-EQ DRAIN DELTA®-THENE / DELTA®-TERRAXX DELTA®-THENE / DELTA®-TERRAXX
 
 

Materiały do pobrania

 • Reference dachów zielonych(1341 KB)

  Reference dachów zielonych
 • DELTA Systemy akumulacyjno drenażowe(2668 KB)

  DELTA Systemy akumulacyjno drenażowe
 • DELTA Systemy dachów zielonych(989 KB)

  DELTA Systemy dachów zielonych
 • Wzornik dachy zielone(1989 KB)

  Wzornik dachy zielone
 
 

Czy mają Państwo pytania?

 
 
Prosimy wpisać podaną treść
 
 
Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.