Viadukt-Herdecke

Wij dragen verantwoordelijkheid voor mens en natuur

DÖRKEN beschermt waarden. Wij passen onze principes niet alleen toe op onze hoogwaardige oplossingen. Als familiebedrijf met meer dan 1.000 werknemers nemen wij ook onze verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en milieu. Met gerichte kwaliteits- en veiligheidsmaatregelen op alle niveaus - elke dag.

Duurzaamheid Ons milieu is ons waardevolste bezit

DÖRKEN ontwikkelt producten en diensten die onze moderne wereld verrijken met duurzame voordelen. Onze producten en diensten stellen steeds nieuwe normen op het hoogste technologische niveau en voldoen tot in het kleinste detail aan de wensen van de klant.

Wat tegenwoordig telt, is echter niet alleen industriële vooruitgang. Er moet ook rekening gehouden worden met aspecten van duurzaamheid zoals milieubescherming en behoud van hulpbronnen. De ondernemingen van DÖRKEN behoren hier tot de pioniers en zetten zich al lang in om alle wettelijke voorschriften bij de productie, opslag en verwijdering na te leven en te overtreffen.

The requested webpage could not be found

The requested webpage could not be found.
We are sorry, but the page you are looking for doesn’t exist – or no longer exists. Please check the address and try again or use the following link:

Geavanceerde ontwikkelingen

DÖRKEN-ondernemingen bieden producten en diensten aan die het verschil maken.

Om dit te bereiken, doorlopen alle nieuwe ontwikkelingen gesofisticeerde processen, gevolgd door uitgebreide tests Wij stellen de effecten van elke nieuwe activiteit, elk nieuw product en elk nieuw proces op de proef.

Pas wanneer wij volledig overtuigd zijn van de voordelen en de milieuvriendelijkheid van een product, zal het zijn weg naar de klant vinden. Voor ons moeten toekomstbestendige producten zowel nuttig als duurzaam zijn.

smallRetina 09:54:13 mediumAlias 09:54:13 large 09:54:13 xlarge 09:54:13
Mitarbeiterin-in-Labor
smallRetina 09:54:13 mediumAlias 09:54:13 large 09:54:13 xlarge 09:54:13

Gecertificeerd volgens EMAS

De DÖRKEN-ondernemingen nemen vrijwillig deel aan de EMAS-eco audit en worden regelmatig volgens de strenge criteria gecertificeerd. Het kwaliteitskeurmerk van de Europese Unie is wereldwijd het meest veeleisende systeem voor duurzaam milieumanagement en daagt ondernemingen uit om hun milieuprestaties continu te verbeteren.

De bedrijféénheden  van DÖRKEN stellen zichzelf in het kader van EMAS consequent ambitieuze doelen en rapporteren over hun prestaties in de jaarlijkse EMAS-milieuverklaring, die wordt gevalideerd door een door de overheid gecontroleerde, onafhankelijke milieubeoordelaar.

Het gebruik van bouwfolies is onmisbaar geworden in de professionele bouw van gebouwen. Moderne, technisch geavanceerde folies beschermen gebouwen, laten ze "ademen" en verminderen hun energieverbruik.

Ingo Quent Dörken GmbH & Co. KG, CEO

Veiligheid Hoge normen en de strengste naleving

"Veiligheid eerst! - dit motto is van toepassing op elk van onze productievestigingen. Wij beschermen onze productiefaciliteiten en ons milieu proactief met hoge technische normen. We gebruiken onder andere: gaswaarschuwingsapparaten, temperatuur- en drukwaarschuwingsapparaten, vlamdovers, brandalarmapparaten en een kanalisatiesysteem dat in geval van een incident van het openbare net kan worden losgekoppeld.

Naast de zuiver technische maatregelen denken wij echter verder: wij investeren voortdurend in veilige en milieuvriendelijke verdere ontwikkelingen en leiden onze medewerkers regelmatig op in alle veiligheidsaspecten. Naleving van alle voorschriften inzake arbeidsveiligheid en brandbeveiliging is dan ook een vanzelfsprekendheid voor elke collega. Alle externe bedrijven die wij opdrachten geven, moeten zich ook aan onze hoge normen houden en wij zien nauwlettend toe op de naleving ervan.

smallRetina 09:54:13 mediumAlias 09:54:13 large 09:54:13 xlarge 09:54:13
Sicherheitspersonal

Wij zijn voorbereid

Dankzij onze veiligheidsmaatregelen en ons intern kwaliteits- en veiligheidsbeheer is de kans dat zich een incident voordoet met gevolgen voor het milieu zeer klein. Als bedrijf dat met chemische stoffen werkt, kunnen wij echter geen honderd procent veiligheid garanderen.

Daarom hebben wij zowel intern als extern een systeem voor het beheer van noodsituaties opgezet dat, in nauwe coördinatie met de plaatselijke brandweer, passende maatregelen vaststelt om incidenten te bestrijden en ervoor zorgt dat de gevolgen in geval van een incident beperkt blijven. Met onze parate dienst voor installaties en het crisisteam voor installaties kunnen wij eventuele incidenten in samenwerking met de autoriteiten op zeer professionele wijze aanpakken en de gevolgen voor mens en milieu zo goed mogelijk voorkomen.

Certificering Wij hebben ambitieuze doelstellingen

Het gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem is goed voor ons bedrijf, voor onze werknemers en voor ons milieu. Om op al deze niveaus aan de deels wettelijk voorgeschreven en deels door onszelf vastgestelde doelstellingen te voldoen, werken wij bij DÖRKEN met een systeem dat voorschriften op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieubescherming en brandbeveiliging combineert en verenigt.

Door ons aan strenge voorschriften te houden en voortdurend nieuwe ambitieuze doelen te stellen, zijn wij al decennialang consequent gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001 en 14001. Bovendien nemen alle DÖRKEN-ondernemingen vrijwillig deel aan de EMAS-eco audit en verplichten zich daarmee tot de voortdurende verdere ontwikkeling van de bedrijfsmatige milieubescherming, ook buiten de wettelijke voorschriften om.

Compliance Schoon, eerlijk, transparant

Meer dan alleen naleving van de wet

Compliance speelt een grote rol bij DÖRKEN en betekent veel meer dan zich aan de wet houden. Wij leven onze waarden na in ons dagelijks werk, en dit houdt niet op bij een geschreven gedragscode. Omdat Compliance in theorie voor niemand van nut is - het is de praktijk die telt!

Naleving is vanzelfsprekend  

In de DÖRKEN bedrijven belichamen wij onze waarden. Wij zien er niet alleen op toe dat onze werknemers zich aan de richtlijnen houden, maar wij betrekken hen ook bij de ontwikkeling en de uitbreiding daarvan. En bieden aangewezen contactpersonen voor alle kwesties betreffende een eerlijke en vriendelijke omgang.

Ontdek meer over DÖRKEN!

Er zijn nog vele andere kanten aan ons voor u om te ontdekken. De uitnodiging blijft: Discovoer expertise