DELTA

Nok- en hoekkeperrol

Nok- en hoekkeperrollen zorgen voor de aansluiting van dakpannen en -stenen op respectievelijk de nok en hoekkeper. Ze zorgen ervoor dat het vocht van buiten niet kan binnendringen in het dak en voeren tegelijk de lucht af naar buiten. Zo worden de deskundige verluchting van dakvlakken en de optimale bescherming van nok en hoekkeper gewaarborgd.

Bij hellende daken stroomt de lucht vooral bij de goot onder de dakpannen waarna de lucht moet kunnen ontsnappen via de nok en kepers. De bedoeling van deze natuurlijke ventilatie is om het vocht af te voeren uit de dakconstructie, zodat er in de koelere buitenlagen van de constructie geen condensvorming kan ontstaan. Speciale nokpannen en -stenen spelen daarbij een belangrijke rol. Ze verhinderen immers het binnenregenen bovenaan de dakconstructie en zorgen er tegelijkertijd voor dat de lucht langs beide zijden van de nokpan kan ontsnappen. Onder de nokpan wordt een nokrol gebruikt als afdekking. Aangezien deze rol ook gebruikt kan worden op de hoekkepers, wordt ook wel gesproken van een nok- en hoekkeperrol.

Beschermende functie van de nokrol

Wanneer er onvoldoende ventilatie is via de nokrol vergroot het risico op vochtophoping in de niet-geïsoleerde zolder of de dakconstructie. Bovendien ontstaat bij onvoldoende verluchting het gevaar op schimmelvorming in de dakstoel. Bij sneeuwval en hevige wind verhindert de nokrol het binnendringen van sneeuw in het dak en de onderconstructie.

Plaatsing van de nokrol

Voor een optimale daknok moet de nok- en hoekkeperrol deskundig geplaatst worden. Daarvoor moet het dak eerst bedekt worden tot aan de nok waarna de noklat wordt gemonteerd. Daarop wordt dan de nokrol geplaatst die vervolgens bedekt wordt met de nokpannen. Nok- en hoekkeperrollen nemen de vorm van het dakbedekkingsmateriaal goed aan en zorgen zo voor een mooi geheel.