DELTA-PT

Noppenbaan met aanhechtingsraster voor vochtige kelders met ventilatie aan de achterzijde.

Eigenschappen

DELTA-PT biedt een waterdichte, stabiele basis voor gips- en kalkcementpleister, het gebruik van gipskartonplaten is ook mogelijk. Dank zij de 8 mm hoge noppen biedt DELTA-PT een geventileerde tussenruimte tussen de vochtige kelderwand en het pleisterwerk. De vochtigheid kan afgevoerd worden via verluchtingsprofielen boven en onder, pleisterwerk en behang blijven duurzaam droog. DELTA-PT kan ook voor de isoliering van tunnels gebruikt worden.

Materiaal

Speciaal-PE van hoge dichtheid en HDPE-bewapening.

Verwerking

DELTA-PT wordt in loodrechte banen overlappend geplaatst en over een afstand van 30 cm met een plug op de vochtige keldermuur bevestigd. Boven en onder wordt een ventilatieruimte gelaten van minimaal 10mm, zodat een optimale ventilatie gewaarborgd wordt.

Technische info

Rolafmetingen 2,0 x 20,0 m - 1,5 x 10,0 m
Drukweerstand ca. 70kN/m²
Luchtvolume aan rugzijde ca. 5.5 l/m²
Gewicht ca. 530g/m²
Noppenhoogte ca. 8mm
Overlapping ca. 20cm
Materialverbruik Per m² muur:
DELTA-PT ca. 1.15m²
DELTA-PT PROFIEL  ca. 1m
DELTA-PT PLUG ca. 15 stuks.


DELTA® is een gedeponeerd commercieel merk van de Ewald Dörken AG
BASIS-QUALITÄT DELTA-Grundmauerschutz, Drainage und Abdichtung
DELTA-Grundmauerschutz, Drainage und Abdichtung Dörken Gmbh & Co. KG

Verdere informatie

Overzicht Grondmuur-
beveiligingssystemen

Infomaterial/Samples