Länderauswahl:

Die Qualität von Dörken

Een geïntegreerd systeem.

Kwaliteitsmanagementsystemen zijn goed - maar een geïntegreerd managementsysteem, dat kwaliteit, betrouwbaarheid, economie en milieubescherming op een lijn brengt, is meer gericht op de toekomst.

Zertifizierte Sicherheit bei Dörken GmbH & Co. KG Op deze grond heeft Dörken GmbH & Co. KG een gecombinieerd kwaliteits-, arbeidszekerheids- en milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001:2000, de DIN EN ISO 14001 en de EMAS II (Öko-Audit) opgesteld. De succesvolle certificering is maar tijdelijk de laatste stap in een volledige aaneenschakeling van maatregelen ter bescherming van de kwaliteit en het milieu.

De slogan "DELTA beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort." is het motief van Dörken GmbH & Co. KG. Eveneens behoort tot onze zorgen: de respect voor de natuur en het aspect van milieubescherming op alle gebieden.

Bij de fabricage van de producten wordt vanaf de aanvang met de milieuvriendelijke stof polyethyleen gewerkt. Bovendien worden sedert meer dan 20 jaar alle afval uit de productie gerecycleerd.

Voor de productie werd in Europa voor de eerste maal een reinigingsinstallatie voor de afgevoerde lucht geïnstalleerd. Verdere informatie hierover is beschikbaar op www.doerken-life.de.


DELTA® is een gedeponeerd commercieel merk van de Ewald Dörken AG