Deklaracje właściwości

Systemy DELTA dla dachów skośnych

Izolacja nakrokwiowa

Izolacja podkrokwiowa

Folie do izolacji dachów skośnych

Warstwa oddzielająca

Wiatro- i paroizolacja

Systemy DELTA dla dachów płaskich

Systemy DELTA® dla ścian i elewacji

Systemy DELTA® dla piwnicy

Systemy DELTA® dla budownictwa naziemnego i podziemnego / budowli inżynieryjnych

Systemy DELTA dla budowy tuneli

Systemy DELTA® dla plandek i osłon

Plandeki i osłony

Systemy DELTA® - ogrody i tereny zielone

Tworzenie ogrodów i terenów zielonych

 
Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.