Pytania i odpowiedzi dla wykonawców

Czy mają Państwo jakieś specjalne pytania dotyczące naszych systemowych rozwiązań dla dachów lub piwnic? Jeśli tak, to prosimy zapoznać się z treścią naszych FAQ, gdzie można znaleźć odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania dotyczące wszystkich tematów związanych z naszymi wyrobami. 

Dach
Elewacja
Szczelność powietrzna
Piwnica
Plandeki

Co to są membrany wstępnego krycia?

Membrany wstępnego krycia to kluczowy element konstrukcji dachu znajdujący się tuż za pokryciem dachowym, odpowiada za szczelność dachu, wentylację i ochronę przed wilgocią. Dzięki niej dach oddycha – przepuszcza na zewnątrz wilgoć, która dostała się do izolacji z głębi budynku.Membrany dachowe Delta dodatkowo pozwalają na oszczędności na energii do 9% (Delta Maxx Plus)

Jaka jest różnica między swobodnym wystawieniem na działanie warunków atmosferycznych a pokryciem pomocniczym?

W zbiorze standardów niemieckiego Związku Dekarzy znajduje się następująca definicja pokrycia pomocniczego:   

Pod pojęciem pokrycia lub uszczelnienia pomocniczego rozumie się tymczasową ochronę konstrukcji lub powierzchni elementu budowli zabezpieczającą budynek przed wilgocią i umożliwiającą na przykład kontynuowanie prac we wnętrzu. Pomocnicze pokrycia lub uszczelnienia są przynajmniej przez pewien czas narażone na działanie czynników atmosferycznych. Fakt ten należy uwzględnić przy doborze materiałów i sposobu wykonania. Również poszycie tymczasowe może posłużyć jako pokrycie pomocnicze w zależności od zastosowanego materiału i ewentualnie z użyciem dodatkowego zabezpieczenia przed ssaniem wiatru. W zależności od rodzaju materiału i sposobu wykonania jako uszczelnienie pomocnicze można zastosować również paraizolację lub dolne (pierwsze) warstwy wielowarstwowych izolacji dachów.  Wystawienie na działanie warunków atmosferycznych to okres, w którym membrana wstępnego krycia wystawiona jest na swobodne działanie warunków atmosferycznych lub kiedy nie zostało jeszcze wykonane ostateczne pokrycie dachowe. Zarówno czas trwania wystawienia na działanie warunków atmosferycznych, jak i stosowania pokrycia pomocniczego jest ograniczony i jego długość zależy od rodzaju zastosowanej membrany wstępnego krycia. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać u producenta. 

Co oznacza rekomendowany kąt nachylenia dachu?

Rekomendowany kąt nachylenia dachu oznacza najmniejszy kąt nachylenia dachu, przy którym materiał pokrycia będzie jeszcze wystarczająco zabezpieczał przed opadami deszczu.

Co oznacza minimalny kąt nachylenia dachu?

Minimalny kąt nachylenia dachu oznacza najmniejszy kąt nachylenia dachu, przy którym woda deszczowa będzie jeszcze odprowadzana z pokrycia dachu.

Kiedy trzeba stosować profilowaną warstwę oddzielającą?

Zasadniczo, przy konstrukcjach dachowych z metalowym pokryciem układanym na drewnianym szalunku .

Jaka jest różnica między „zabezpieczony przed deszczem“ a „wodoszczelny“?

W przeciwieństwie do uszczelnienia , pokrycia dachów nie mogą być absolutnie szczelne na wodę. Wymóg „bezpieczny przed deszczem“ oznacza, że pokrycie dachu musi chronić budynek przed zwykłymi opadami deszczu.

Które membrany elewacyjne można stosować razem z okładzinami o otwartych spoinach?

DELTA®-FASSADE / PLUS und -FASSADE S / PLUS

Czy membranę DELTA®-FASSADE można stosować pod okładzinami o pionowych spoinach?

Membrany elewacyjne DELTA® mogą być stosowane pod wentylowanymi okładzinami zarówno ze spoinami poziomymi, jak i pionowymi .

Czy pod spoinami otwartymi konieczne jest sklejanie membrany elewacyjnej?

Sklejanie konieczne jest ze względu na ochronę elementów konstrukcyjnych oraz termoizolacji .

Na ile ważne jest, w jakim kierunku kładzie się membranę elewacyjną?

Widoczne napisy muszą być skierowane na zewnątrz. Przepuszczalność nie zależy od kierunku położenia. W przypadku membran elewacyjnych z rodziny „DELTA®-FASSADE“ gładka, powleczona strona stabilizowana filtrami UV skierowana jest na zewnątrz .

Czy DELTA®-LIQUIXX można stosować również na innych foliach?

DELTA®-LIQUIXX można stosować niemal na wszystkich dostępnych na rynku izolacjach powietrzno- i paroszczelnych.

Jaka jest przyczyna gromadzenia się kondensatu w części poddasza nad jętkami?

Przy dużej wilgotności względnej powietrza w zetknięciu z zimnymi częściami budowli pozbywa się części wilgoci w postaci kondensatu.  

Czy NOVAFLEXX można kłaść również od wewnątrz?

Zasadniczo tak (konsultacja z działem technicznym)

Jaka jest różnica między „folią profilowaną“ a „folią drenażową“?

Jednowarstwowe folie profilowane służą wyłącznie do ochrony elementów budowli. Folie drenażowe są wielowarstwowe i składają się z folii profilowanej i przynajmniej z jednej warstwy włókniny filtracyjnej; służą one do ochrony i drenażu elementów budowli .

Która strona folii profilowanej dotyka ściany?

Jeżeli nie ma potrzeby zastosowania drenażu: 
w przypadku zwykłej folii profilowanej (z funkcją ochronną) profile skierowane są w stronę stabilnego na parcie podkładu/ściany. 

W razie konieczności zastosowania drenażu: 
przy zastosowaniu folii profilowanej ze zintegrowaną włókniną filtracyjną (funkcja ochronna i drenażowa) profile lub włóknina skierowane są w stronę gruntu.

W którą stronę ma być skierowany profil folii, jeżeli ma być ona położona na izolacji obwodowej?

    Zarówno standardowe folie profilowane, jak i folie drenażowe ze zintegrowaną włókniną mogą być kładzione na izolacji obwodowej: 
  • w przypadku zwykłej folii profilowanej (z funkcją ochronną) profile skierowane są w stronę izolacji obwodowej; 
  • w przypadku folii drenażowej ze zintegrowaną włókniną profile lub włóknina skierowane są w stronę gruntu.

Czy położoną odwrotnie profilowaną folię (MS) należy wymienić?

Zalecamy kładzenie naszej folii do ochrony muru fundamentowego DELTA®-MS w taki sposób, aby profil skierowany był w stronę uszczelnianej ściany piwnicy. Wówczas działanie ochronne folii profilowanej jest optymalne, gdyż najlepiej wykorzystywany jest efekt strefy zgniotu i zapobiega się uszkodzeniu izolacji budowli.  Nie uważamy jednak za konieczne, aby ponownie otwierać wykop budowlany tylko z tego powodu, żeby obrócić folię DELTA®-MS, która została położona profilem na zewnątrz. 

Czym można przyklejać fundamentowe płyty izolacyjne na folię DELTA-THENE?

Instastick (DOW), Perimeterkleber (Soudal), niezawierający rozpuszczalników klej bitumiczny, modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające (KMB)

Czy folię DELTA-THENE można naklejać na modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające KMB?

Tak. Powierzchnia powinna być sucha, czysta od kurzu i równa.  

Czy folię DELTA-MS można stosować jako materiał osłonowy przy DELTA THENE?

Nie, do tego celu nadają się i zostały przewidziane wyłącznie membrany drenażowe o gładkiej stronie odwrotnej jak DELTA-TERRAXX.

Jaki cel spełnia rozprowadzająca nacisk warstwa poślizgowa (GEO DRAIN Quattro) w bitumicznej masie uszczelniającej?

Jeżeli izolacja wykonana została ze modyfikowanej polimerami bitumicznej warstwy grubopowłokowej (masa KMB), to masa ta wprawdzie mostkuje spękania w podłożu i zachowuje trwałą plastyczność, ale przez to jest wrażliwa na ściskanie. W takim przypadku konieczne jest unikanie obciążeń skupionych i liniowych. 

DELTA®-GEO-DRAIN Quattro zapewnia niezawodne odprowadzenie wody. Dzięki specjalnemu profilowi ta czterowarstwowa folia jest bardzo wytrzymała na nacisk i skutecznie chroni masy KMB przed uszkodzeniami. Posiada nieproporcjonalnie wysoką zdolność odprowadzania wody i można ją stosować również przy dużym naporze wody. Dzięki mikroperforacji folii poślizgowej woda, która dostaje się między uszczelnienie a folię poślizgową, odprowadzana jest do naspawanej warstwy drenującej. Ta dodatkowa włóknina pewnie odprowadza wodę, nawet jeśli górne zamknięcie nie zostało wykonane perfekcyjnie. Dzięki temu trwale udaje się zapobiec gromadzeniu wody między masą uszczelniającą a folią poślizgową. Poza tym folia poślizgowa zapobiega przenoszenia ruchów na warstwę uszczelniającą. 

Czy folia DELTA-THENE posiada przyczepność do izolacji i powłok na bazie smoły?

Podobnie jak wszystkie produkty bitumiczne folia DELTA-THENE nie trzyma się izolacji i powłok na bazie smoły .

Czy izolacje fundamentowe DELTA są odporne na działanie bitumów?

Większość izolacji fundamentowych DELTA jest odpornych na działanie bitumów, jedynym wyjątkiem jest izolacja fundamentowa DELTA-PVC Mauerwerkssperre.  

Czym można sklejać DELTA®-SUV?

DELTA®-SUV można łączyć tylko metodą mechaniczną, gdyż ze względu na optymalizowaną powierzchnię kleje nie są w tym przypadku niezawodnym środkiem łączącym. Wyjątek stanowią tak zwane kleje błyskawiczne, które jednak wydają się odpowiednie jedynie do napraw usterek o małych powierzchniach .

Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.