Program klejenia DELTA®, Taśmy kalenicowe DELTA®

Start
Zastosowania na zewnątrz
Zastosowania wewnątrz

W celu zapewnienia prawidłowo funkcjonującej konstrukcji dachu, szczególnie istotne jest dokładne i perfekcyjne położenie oraz sklejenie folii. Program klejenia DELTA® zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, z uwzględnieniem najdrobniejszych detali. Oferujemy szeroką paletę odpowiednich materiałów klejących do różnych zastosowań: począwszy od materiałów służących do hermetycznego i trwałego łączenia wszystkich folii DELTA® w obszarach przyłączeniowych, 

wykończeniowych i w miejscach zakładek, po prace renowacyjne w miejscach pęknięć lub przy istniejących już blachach izolacyjnych, np. rynnach deszczowych.  Proponujemy skuteczne rozwiązania izolacyjne w miejscach zastosowania gwoździ, przecieków i w obrębie trudnych detali dachowych, np. okien dachowych, rur, kabli.  Wszystkie oferowane produkty zapewniają wysoką jakość klejenia i trwałość oraz są proste i szybkie w użyciu. 

Zarówno handlowcy, jak i architekci oraz wykonawcy odnoszą ogromną korzyść przez stosowanie izolacji termicznych proponowanych w dachach spadzistych DELTA®, ponieważ odpowiadają one najwyższym wymaganiom, a ich zastosowanie jest szybkie, efektywne i korzystne cenowo. 

 

Czy mają Państwo pytania?

 
 
Prosimy wpisać podaną treść
 
 

Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.