Mühendislik yapıları ve derin temellerde yalıtım ve drenaj

Mühendislik yapıları ve derin temeller

Zemin suyunun yol açacağı nemlemeye bağlı yapısal hasarlar, yüzey ve katman sularına karşı etkili koruma önlemleri alınmasının tek sebebi değildir. Mühendislik projeleri ve tünellerin inşasında kullanılan betonun kalitesi ve dolayısıyla su geçirimsizliği, belirlenen su-çimento oranına tam olarak uyulması koşuluna bağlıdır. 

Taze betonun sertleşme evresinde, zeminden sızan suya maruz kalması, olması gereken ideal su-çimento oranının bozulmasına, bu da betonun su geçirimli hale gelmesine, hatta daha da kötüsü çatlak ve yarıklar oluşmasına sebebiyet verir. Bundan dolayı da, drenaj ayrıca bir önem kazanmaktadır. 

tünel drenajı
Derin temel çukurları
Mühendislik uygulamaları
 

Yüzey ve katman sularının yapıdan hızlı bir şekilde uzaklaşamaması durumunda, su yalıtımı sürekli bir hidrostatik basınca maruz kalacak ve yalıtımın fonksiyonel güvenirliğini tehlikeye sokacaktır. Birkaç metre yüksekliğindeki su kolonu bile yapı strüktürü üzerinde büyük baskı meydana getirir. Bu baskı, özellikle, su basıncının geçirgen olmayan bölgelerde hapsolarak asimetrik yüklenim yaratması durumunda büyük risk oluşturur.  

Çoğu durumda, etkili bir drenaj, biriken zemin suyunun yapıya ilave bir basınç oluşturmasını engelleyerek yalıtım işlemini kolaylaştırmanın yanı sıra yalıtımı mekanik yüklenime karşı koruyarak sorunun çözülmesine yardımcı olacaktır. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, yüzey ve katman sularının geniş alanlı bir şekilde toplanması ve uygun drenaj ve sızdırma tabakaları ile kontrollü bir şekilde uzaklaştırılması gerekir.

Delta-Terraxx TP- fore kazık
Delta-Terraxx - İksalı temel
Delta-Geo Drain TP800 - Çift yüz perde temel
 

Şehir içinde yapılan yeni inşaatlarda genellikle temel hafriyatı sırasında kademelendirme için yeterli alan bulunmaz. Özellikle, mevcut yapılar arasında yer alan ve her santimetrekarenin önemli olduğu alanlarda ve bilhassa derin temel çukurlarında temel hafriyat alanı, toprak kaymasına karşı bir set (örneğin, fore kazık) ile emniyete alınır.

Bu set, hızlı ve hesaplı bir şekilde inşa edilebilir. Stabil, güvenli ve büyük ölçüde su geçirimsiz olmalıdır ki etrafındaki diğer binalar için olası bir tehlike yaratmasın. Güvenlikle ilgili bu nedenlerden ötürü, bu set için bazı yapısal hesaplamalar gerekir. Hangi türde set inşa edileceğine, zemin özellikleri, toprak basıncı, yeraltı su seviyesi, komşu yapılardan temel çukuruna gelecek yük, araç trafiği ya da özel iklimsel şartları içeren pek çok etkene bağlı olarak mühendis karar verir. 

Delta-Terraxx Derin Temel (2)
Delta-Terraxx - tek yüz perde temel
Delta-Terraxx - tek yüz perde temel (2)
 

Zemin sularından kaynaklanan problemlerle, inşaatın yapım sürecinin başlamasıyla beraber yüzleşmeye başlarız. Yapının inşaatı başlamadan önce henüz planlama aşamasında, yapının temelinin suya karşı bohçalama yapılarak izole edilmesi ve zeminden gelecek suyun yapıdan uzaklaştırılması için gerekli tedbirlerinin neler olacağı planlanarak maliyetinin de hesaplanması gerekir.  

Temel hafriyat alanında uygulanacak iksa tipleri, geçici ya da kalıcı olabilir ve bunlar da kendi içlerinde, su geçirimsiz, kısmen geçirimli (filtre edilmiş sızıntı sularının geçişine izin veren) ya da tamamen geçirimli (suyun filtre edilmeden geçişine izin veren) olarak ayrılır. Birçok temel hafriyat alanı iksa uygulamasında yüksek performanslı alan drenajı şarttır. Çünkü set nedeniyle baskı yapacak sızıntı suyu daha sonra bina yalıtımına yük olacak ve hatta koşullar uygun değilse statik bir soruna, diğer bir deyişle yapısal hasarlara yol açacaktır. Bu sızıntı suyu, gerek dökümü gerekse sertleşme evresinde sızıntı suyu ile temas etmemesi ve hidrostatik yüke maruz kalmaması gereken beton açısından da özellikle tehlike arz eder.

Dörken Sistem
 
 

DÖRKEN SİSTEM A.Ş.

Sanayi Mh. D130 Yanyol Cad.

No: 179 41040 

İzmit / Kocaeli / Türkiye

Tel: (0) 262 - 335 61 16 
Faks: (0) 262 - 335 61 17 

info@doerken-sistem.com

 

Bu şirket Dörken ve Erdem Holding kuruluşudur.  · DELTA® Ewald Dörken AG, Herdecke’nin tescilli markasıdır.

Profi-ChatBaufragen.de