DELTA®-TERRAXX

DELTA®-TERRAXX zastosowanie poziome

DELTA®-TERRAXX. Bardzo przyjazny w montażu system ochrony i drenażu.

System ochrony i drenażu DELTA®-TERRAXX jest wytrzymały na duży nacisk i optymalny do różnych zastosowań przy drenażu poziomym.

Dla dachów zielonych:
W przypadku intensywnego zazielenienia z dużą ilością substratu, 2-warstwowa folia przejmuje funkcję warstwy ochronnej, filtracyjnej i przesiąkowej: dba o to, by nie tworzyły się zastoiny wody.

Powierzchnie dostosowane do chodzenia i ruchu pojazdów: 

DELTA®-TERRAXX stanowi odporną na duży nacisk warstwę ochronną i drenującą, zapobiega możliwym szkodom wyrządzanym przez mróz w warstwie izolacji i przy nawierzchni. 

Dla tarasów o nawierzchni płytowej i drewnianej: 

DELTA®-TERRAXX przejmuje funkcję warstwy drenującej i gwarantuje szybkie odwodnienie struktury. Dzięki temu zapobiega powstawaniu uszkodzeń w nawierzchni. 

Dachy żwirowe: 

Folia DELTA®-TERRAXX pod warstwą żwiru oferuje optymalną ochronę dla leżącej poniżej warstwy izolacyjnej dachu.


Właściwości

Odporny na duży nacisk system ochrony i drenażu DELTA®-TERRAXX jest optymalny do różnych zastosowań w przypadku drenażu poziomego. Połączenie folii kubełkowej z geowłókniną tworzy wysoce wydajną warstwę drenującą. Skierowany ku górze materiał geotekstylny pełni funkcję filtra dla przestrzeni leżącej poniżej.

Zastosowanie

Montaż DELTA®-TERRAXX z rolki jest szybki, bezpieczny i korzystny cenowo. Folię rozwija się na zaizolowaną powierzchnię, przy czym pełniący funkcję filtra materiał geotekstylny jest zawsze skierowany ku górze. Montaż folii odbywa się w prosty sposób również w obszarach detali dachowych. W obszarach zakładek krawędzie folii nie posiadają kubełków i są wyposażone w brzegi samoklejące.

Dane techniczne

Materiał

Polietylen o dużej grubości

Wysokość kubełków

Około 9 mm

Odporność na ściskanie

Około 400 kN/m²

Objętość powietrza między kubełkami

Około 7,9 l/m²

Odporność temperaturowa

Od -30°C do +80°C

Wymiary rolki

12,5 m x 2,4 m

Geokompozyt do zastosowania w warstwach drenażu

D + F

Rozciągliwość

(EN 10319), MD 6kN/m, CMD 6kN/m

Odporność na przebicie

(EN 918) 40 mm

Charakterystyczna szerokość otworów

(EN ISO 12956) 150 µm

Wodoprzepuszczalność

8 · 10-² m/s (EN ISO 11058)

Wodoprzepuszczalność wewnątrz jednego poziomu

3,1 · 10-³ m²/s (EN ISO 12958) przy 20 kN/m²

Odporność

Przykryć w ciągu 2 tygodni po montażu. Odporna przez 25 lat w normalnym podłożu przy wartości pH 4 oraz 9 i temperaturze podłoża <25 °C.

Akcesoria

 
 

Czy mają Państwo pytania?

 
 
Bitte geben Sie den Wert, den Sie auf dem Bild sehen, in das Feld ein.
 
 

Download

  • Beamsville, hala produkcyjna

    Beamsville, hala produkcyjna

    Pokryte zielenią powierzchnie dachów to ważne oazy zieleni w dżungli betonowych gmachów i asfaltowych jezdni, które zapewniają dodatkową przestrzeń życiową różnym gatunkom zwierząt, od owadów aż po ptaki. Zazieleniony podcień fabryki Cosella-Dörken w kanadyjskim Beamsville dowodzi, że zielone dachy mogą służyć jako miejsce odpoczynku, gdzie ptaki czują się bezpieczne, a nawet niekiedy jako miejsce gnieżdżenia się tych gatunków ptaków, które swoje stanowiska lęgowe mają zazwyczaj na gruncie. Od 2010 roku każdej wiosny gnieżdżą się tutaj kanadyjskie dzikie gęsi. Folię DELTA®-FLORAXX zastosowano na tym ekstensywnie zazielenionym podcieniu hali produkcyjnej jako drenaż powierzchniowy i warstwę magazynującą wodę.

DELTA®-TERRAXXzoom

DELTA®-TERRAXX horizontal

 
Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.