Szczelny dach - co to właściwie znaczy?

W przypadku dachów często mówi się, że szczególny nacisk należy położyć na dobrą szczelność. Ale co właściwie oznacza ta wskazówka?

Szczelność to właściwość materiału budowlanego, elementu konstrukcyjnego lub budynku, działające tak, że powietrze przez niego nie przepływa lub tylko w niewielkim stopniu.

Oznacza to: Dobrze zaplanowana i wykonana szczelność zapobiega niekontrolowanym utratom ciepła przez wentylację, zapewnia komfort, oszczędności na ogrzewaniu oraz zapobiega niedopuszczalnie wysokiej utracie wody kondensacyjnej na skutek konwekcji.

W szczególności ostatni punkt jest jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzeń w zabudowanym dachu skośnym. Przyczyna tego jest łatwa do wyjaśnienia: gdy ciepłe, wilgotne powietrze w pomieszczeniu przepływa w sposób niekontrolowany przez konstrukcję dachu w okresie zimowym, para wodna skrapla się w izolacji. Ponieważ kondensacja może znacznie pogorszyć funkcję izolacji termicznej, a także zwiększyć ryzyko pleśni, każda izolacja termiczna w zabudowanym dachu skośnym musi być chroniona przed wilgocią warstwami hermetycznymi.

Zgodnie z EnEV (rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii) dachy muszą być nie tylko izolowane, ale także starannie uszczelnione przed niekontrolowanymi prądami powietrza, jeśli mają pozostać wolne od uszkodzeń przez długi czas i jeśli straty ciepła przez wentylację mają być ograniczone.

Jaka jest różnica między warstwą hermetyczną a wiatroszczelną?

Dobrze zaprojektowana, hermetyczna i wiatroodporna powłoka budynku działa jak kurtka narciarska: istnieje zewnętrzna i wewnętrzna warstwa funkcjonalna o różnych zadaniach i wymaganiach, między którymi znajduje się podszewka lub izolacja termiczna.

Warstwa wiatroodporna
(= warstwa zewnętrzna)

Warstwa wiatroodporna układana jest na zewnątrz przed izolacją termiczną (np. Izolacja z włókien mineralnych), np. z membranami  DELTA® z paskami klejącymi. Zmniejsza prądy powietrza z zewnątrz do wewnątrz.

Takie rozwiązanie oferuje szereg korzyści, takich jak: zwiększenie odporność na deszcz, niekorzystne warunki pogodowe, daje nam także  skuteczniejszą izolację termiczną.Dzięki takim rozwiązaniom możemy oszczędzać na ogrzewaniu.DELTA®-MAXX PLUS zoom

Szczelny poziom
(= warstwa wewnętrzna)

Warstwę hermetyczną układa się zwykle pod izolacją termiczną po wewnętrznej stronie pomieszczenia, np.z wykorzystaniem paroizolacji DELTA®. Materiały muszą mieć wystarczająco niską przepuszczalność powietrza i mogą spełniać inne wymagania, takie jak odporność na dyfuzję pary wodnej dla danego materiału, wartość Sd. Musi być wykonana jako szczelna, obwodowa powierzchnia, w której łączenia, przejścia i połączenia, np. B. być uszczelnione za pomocą systemów klejących DELTA®. Warstwa hermetyczna jest wymagana przez przepisy, normy i EnEV (rozporządzenie o oszczędzaniu energii).

DELTA®-NOVAFLEXX zoom
 

6 powodów za stosowaniem izolacji termicznej:

  • Mniejsze zużycie energii grzewczej, unikanie niekontrolowanych strat ciepła, a tym samym oszczędność energii i redukcja emisji CO 2     
  • Brak konstrukcyjnych uszkodzeń fizycznych dzięki uniknięciu kondensacji w konstrukcji dachu 
  • Brak uszkodzeń strukturalnych, bez rozwoju pleśni     
  • Komfort dzięki unikaniu przeciągów     
  • Lepsza jakość powietrza w pomieszczeniach (zapachy, zarodniki, kurz ...)     
  • Wyższa wydajność systemów wentylacyjnych
Izolacja termiczna DELTA
 

Szczelność budynków: oszczędzaj energię i popraw warunki życia

Oprócz izolacji termicznej, szczelność budynków odgrywa ważną rolę zarówno w nowych budynkach, przebudowach i renowacjach z kilku powodów:

Hermetyczne budynki zapewniają komfortowe warunki życia, mogą obniżyć koszty energii, a tym samym wspierać ochronę środowiska. Nieszczelne dachy, drzwi czy okna mogą nie tylko znacząco obniżyć komfort życia, ale także jakość całego domu i nieuchronnie prowadzić do wyższych kosztów energii.

DELTA® oferuje optymalne produkty dla stosowania hermetycznych przegród budowlanych. Warunki klimatyczne wewnątrz budynku w okresie zimowym i letnim ulegają poprawie, a komfort mieszkania wzrasta. Ponadto unika się uszkodzeń konstrukcyjnych konstrukcji dachu.

Szczelny dach z DELTA®

Najlepszym rozwiązaniem zapewniającym szczelność jest skoordynowany, kompletny system, który ma odpowiedni produkt dla każdego zastosowania niezależnie od specyfiki nieruchomości. Doskonale skoordynowany system klejenia DELTA®  tworzy hermetyczną powłokę budynku i zapewnia znaczną redukcję kosztów energii i emisji CO2.

Program klejenia - poznaj szczegół

Trwale hermetyczne połączenia są niezbędne dla zrównoważonego budownictwa. Dotyczy to zakładów, połączeń, zakończeń, a także przejść. Nie powinno dojść do utraty ciepła przez nieszczelności w hermetycznej warstwie na połączeniach, zakładkach i przejściach.

Ponadto, z wnętrza budynku nie może wpływać do konstrukcji wilgotne, ciepłe powietrze. Wycieki w przegrodach zewnętrznych budynku powodują duże straty energii, nieprzyjemne przeciągi i mogą powodować ogromne uszkodzenia konstrukcji, np. spowodowane pleśnią. Dlatego wszystkie punkty krytyczne muszą być dokładnie uszczelnione i hermetyczne, z:

  •   Zachodzenie na siebie paroizolacji
  •   Połączenie paroizolacji z murem    Połączenia w części dziennej świetlika i okna w elewacji
  •   Przejścia okrągłe i kątowowe
  •   Połączenia na podłogach i cokoły

W asortymencie klejów DELTA® znajdziesz akcesoria potrzebne do szczelnego klejenia!

DELTA®-LIQUIXX
DELTA®-LIQUIXX
 
NAKŁADKI ZEWNĘTRZNE
NAKŁADKI ZEWNĘTRZNE
 

Pomiar szczelności powietrza (test BlowerDoor)

Aby zmierzyć szczelność budynku, pomiary różnicy ciśnień są przeprowadzane zgodnie z normą DIN EN 13829, lepiej znaną jako pomiary testowe za pomową dmuchaw. Wentylator wtłacza powietrze do budynku (pomiar nadciśnienia) i / lub wysysa (pomiar podciśnienia). W ten sposób miejsca wycieków mogą być zlokalizowane na nowych lub istniejących budynkach za pomocą pomiaru orientacyjnego.

EnEV (rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii) nagradza pozytywny pomiar szczelności. Pomiar akceptacyjny zgodnie z EnEV jest sprawdzany za pomocą pomiaru podciśnienia lub nadciśnienia, widzimy czy przestrzegane są podane współczynniki wymiany powietrza (dowód nieszczelności). Obowiązujące rozporządzenie EnEV (rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii) reguluje wymagania dotyczące szczelności przegród zewnętrznych w budowanych budynkach.

BlowerDoor
BlowerDoor
BlowerDoor
BlowerDoor
 
Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.