İntensif ve Ekstansif Yeşillendirmeli Çatılar

Yeşillendirmeli Çatılar

Yeşil Çatılar, yapı fiziği ve ekoloji açısından pek çok avantaja sahip çatı tipleridir. Bilhassa düz çatılarda, çatı zemininin yüksek sıcaklık değişimleri ile yağmur ve dolu gibi çevresel etkilerden korunmasını sağlayarak çatı yalıtımlarının ömrünü uzatır. 

Yeşil Çatıda kullanılan bitkiler yapı üzerine etki eden dış faktörlere karşı doğal bir koruma kalkanı oluşturur. Bitki kullanımı ve bitkilendirme çalışmaları ışığında, Yeşil Çatılarda üç farklı yeşillendirme tipi ortaya çıkmaktadır.

 
 
İntensif yeşillendirme
Ekstansif yeşillendirmeli gezinilmeyen çatı
Yeşil çatı
Otopark üstü peyzaj alanı
 

Ekstansif yeşillendirmeli çatılar

Ekstansif yeşillendirmede, bakım veya geliştirilmesi için dışarıdan neredeyse hiçbir müdahaleye gerek duymayan doğal bitki örtüsü kullanılmaktadır. Kullanılan bitkiler, ekildikleri alanın zorlu hava koşullarına karşı dayanıklıdır ve kolayca yeniden canlanabilir. Bu bitkilerin, yerel bölge bitkisi olması ya da yerel iklime uyum sağlayabilmesi gerekir. Ekstansif yeşillendirmenin amacı, doğal kendiliğinden yetişme sürecini hızlandırmak ve uzun ömürlü bitki popülasyonu kurmak için doğal bitki örtüsü gelişimini kullanmak olabilir. Çoğu bozulmamış doğal bitki örtüsü alanlarında yosun, sukulent, otsu bitkiler ve çimenler bulunur ve soğanlı ve yumru bitkilerle tamamlanabilir. Yeni bitkiler kök salar ve bitki örtüsü doğal bir değişim süreci geçirir. Çiçekler, otlar veya sukulentlerle özel bir model ya da tasarım ile belirli bir estetik etki yaratılmak istenirse, bazı bitkilerin gübrelenmesi gerekebilir. 

 

Genel olarak, ekstansif yeşillendirmenin uygulanması ve bakımı zor değildir. Yeşillendirme elemanlarına, bölgesel hava koşullarına ve yapının türüne göre belli bakım süreçlerinin uygulanması gerekebilir.

Ekstansif yeşillendirmede kullanılan bitki çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

  • yosun ve sedum bitkiler 
  • sedum-yosun-otsu bitkiler 
  • sedum-çimen-otsu bitkiler 
  • çimen-otsu bitkiler

İntensif yeşillendirmeli çatılar

İntensif yeşillendirmede, uzun ömürlü bitkiler, çimen, soğanlı bitkiler, tek yıllık bitkiler, çalılar ekilebilir ve hatta bazı ağaçlar dikilebilir. Tasarım ve kullanıma uygun çok çeşitli seçeneklerin olması sayesinde çatılar, normal bahçe bitkilendirmesine benzer şekilde bitkilendirilebilir. 

İntensif yeşillendirmede kullanılan bitkilerin katmanlı yapıya uyguladığı basınç oldukça yüksektir. Ayrıca, bu türdeki alanların düzenli bakımının yapılması, özellikle de düzenli olarak sulanması ve gübrelenmesi oldukça önemlidir.

İntensif yeşillendirme, açık alan planlamasına uygun her türlü tasarım seçeneklerine ve her tür bitkinin kullanımına açık bir yeşillendirme türüdür ve sınırsız bir şekil seçeneği yelpazesi sunar.

 
 
 

Basit intensif yeşillendirmeli çatılar

Basit intensif yeşillendirmede genellikle zemini kaplayan çimen, tek yıllık bitkiler ve çalılar kullanılır. Tasarım ve kullanım seçeneklerinin çeşitliliği intensif yeşillendirmeye kıyasla daha sınırlıdır. Basit intensif yeşillendirmede kullanılan bitkilerin katmanlı yapıya uyguladığı basınç intensif yeşillendirmeye nispeten azdır ve daha az sulama ve gübrelemeye uygundur. Basit intensif yeşillendirilmiş bir alan, intensif yeşillendirilmiş bir alana göre daha az maliyetlidir. Sadece bazı temel bakımların yapılması yeterlidir. Yeşillendirme amacına göre, toprak florasındaki otsu bitki ve yosun gibi istenmeyen bitkiler tolere edilebilir. 

Basit intensif yeşillendirmede bitkilendirme türleri  İntensif yeşillendirme ile ekstansif yeşillendirme arasında bir geçiş türü olan basit intensif yeşillendirmede aşağıdaki bitki türleri kullanılabilir: 

  • çimen-otsu bitki 
  • yabani tek yıllık-çalı 
  • uzun ömürlü odunsu çalı, fundalık ve bodur ağaçlar
  • çalılık 
Dörken Sistem
 
 

DÖRKEN SİSTEM A.Ş.

Sanayi Mh. D130 Yanyol Cad.

No: 179 41040 

İzmit / Kocaeli / Türkiye

Tel: (0) 262 - 335 61 16 
Faks: (0) 262 - 335 61 17 

info@doerken-sistem.com

 

Bu şirket Dörken ve Erdem Holding kuruluşudur.  · DELTA® Ewald Dörken AG, Herdecke’nin tescilli markasıdır.

Profi-ChatBaufragen.de