DELTA®-DAWI GP

DELTA®-DAWI GP

Robustná parotesná zábrana bez výstužnej mriežky pre šikmé aj ľahké ploché strechy.

Vlastnosti

Fólia s hodnotou Sd nad 100m účinne bráni prestupu vodnej pary. Tepelná izolácia zostane dlhodobo suchá.

Použitie

Presahy pásov sa zlepujú pomocou pásky DELTA®-MULTI-BAND alebo DELTA®-INSIDE Band. Na pôdne nadmurovanie, štítovú stenu, komín, hladké podklady apod. sa fólia vzduchotesne prilepí lepidlom  DELTA®-TIXX. Na neomietnuté steny je možné fóliu zakončiť pomocou pásky DELTA®-FLEXX band, ktorej vlastnosti umožňujú spoj zaomietať a tým vytvoriť vzduchotesný spoj. Pásy parotesných zábran sa pokladajú buď vodorovne alebo zvislo, podľa toho, čo je výhodnejšie. Kotví sa jednoducho pomocou sponiek alebo lepenkových klincov. Miesta kotvenia se prelepia páskou. Podľa STN 73 1901 sa musí parotesná zábrana vzduchotesne napojiť na všetky prestupujúce a ukončujúce konštrukcie a prvky, preto na vyriešenie vzduchotesnosti odporúčame systémový Tesniaci program DELTA®.

Technické dáta

Materiál

Spoľahlivá robustná fólia zo špeciálneho polyetylénu.

Požiarne vlastnosti

trieda E, EN 13501-1

Hodnota Sd

ca. 100 m

Teplotná odolnosť

-40 °C až +80 °C

Hmotnosť

ca. 180 g/m²

Hmotnosť rolky

ca. 18 kg

Dĺžka rolky

25 m / 50 m

Šírka rolky

4 m / 3,0 m / 3,5 m / 2 m

Príslušenstvo

 
 

Kontakt

Máte ďalšie otázky?

 
 

Download

DELTA®-DAWI GPzoom

DELTA®-DAWI GP

 
Dörken GmbH & Co. KG

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28
900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel.: +421 2 45944917

E-mail: dorken@dorken.sk

Dörken vo svete

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG. Člen skupiny Dörken. DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG