Nové logo

Tak rastie to, čo k sebe patrí.

Spoločnosť DÖRKEN z mesta Herdecke ponúka mnoho odborných znalostí z oblasti fyzikálnej - membrány a chemické – povrchové úpravy. To vytvára priestor pre viac synergických efektov, inovácie a ďaľšie rozširovanie spolupráce.

Témy vysokokvalitných membrán, technológie tónovania, mikrovrstvovej antikoróznej ochrany, farieb, lazúr a disperzií sú ťažnými koňmi globálne aktívnej rodinnej firmy a to už viac ako 125 rokov. Len vďaka interakcii je možné získať maximálnu odbornosť pre zákazníkov a partnerov a v budúcnosti vytvárať nové projekty a inovácie.

„ My všetci sme  Dörken. Vďaka novej architektúre značky, jednotnému designu a spločnému heslu „objavte odbornosť“ môžeme teraz túto jednotu jasne a zretelne prezentovať vonkajšiemu svetu“ prehlásil Thorsten Koch, predseda predstavenstva  spoločnosti Dörken."Tak rastie to, čo k sebe patrí."

Objavte odbornosť

Už Antoine de Saint-Exupéry to povedal  „To podstatné je pre oči neviditelné.“ Patria sem tiež najmodernejšie membrány, ktoré akumulujú alebo odvádzajú vodu na plochých strechách, membrány pre šikmé strechy a fólie chráníace pred kondenzáciou alebo vonkajšími vplyvmi. Patria sem aj farby pre povrchové úpravy matriáov každého domu. A v neposlednej rade to zahrňuje tiež antikoróznu ochranu napríklad u najmenších súčastí automobilu

"Ale to, čo je pre nás viditeľné sú naši odborníci." Naši odborníci s vášňou pre to, čo zostáva skryté, “ hovorí hrdo Thorsten Koch. „S novým mottom„ objavte odbornosť“ pozývame každého, aby objavil túto odbornosť naprieč všetkými našimi produktami, službami a všetkými komunikačnými kanálmi, bez ohľadu na to , či sú digitálne, alebo klasické.“

Napríklad v novo vyvinutom Tiny House môžete vyskúšať jednotlivé oblasti kompetencií a odborných znalostí, ktoré Dörken ponúka v oblasti  fyzikálne-membrány a chemické-náterové systémy. Tu môžete vidieť a zažiť v najmenších priestoroch , ako sa tieto dve oblasti vzájomne spájajú  a doplňujú.

Nový smer vo firme Dörken

V rámci reštrukturalizácie spoločnosti v Herdecke došlo k týmto zmenám: od 1. augusta 2020 došlo k zlúčeniu spoločností  Dörken MKS-Systeme, CD-Color a Protec Systempasten a vznikla spoločnosť pod názvom Dörken Coatings GmbH & Co. KG. Súčasne spoločnosť Dörken GmbH & Co. KG teraz privádza na trh svoje fólie pre šikmé strechy,fasády, spodnú stavbu a ploché strechy pod názvom Dörken Membranes. Značka  „Dörken“ zastrešuje celú skupinu  spoločností.

Daľšie informácie nájdete v tlačovej správe.

Objavte viac o spločnosti DÖRKEN!

Existuje mnoho dalších stránok o našej spoločnosti. Pozývame Vás: objavte odbornosť!