DELTA®-PVC-IZOLACJA MURU

DELTA®-PVC-IZOLACJA MURU

Ochrona muru przed wilgocią. Do stosowania jako izolacja typu Z. Zgodna z normami DIN oraz wytycznymi IVK (Stowarzyszenie wytwórców folii plastikowych).  

Właściwości

Trwała odporność na wilgoć i procesy gnilne. Wysoce elastyczna.  

Zastosowanie

Wszędzie w przypadku budynków wielokondygnacyjnych na ścianach domów i fundamentach. Może być spawana, aby zapewnić bezpieczne wykonanie izolacji typu Z w przypadku konstrukcji dwuwarstwowych. Izolacja muru DELTA®-PVC nadaje się idealnie do stosowania we wszystkich obszarach muru licowego, gdzie musi być zbierany deszcz (dolny koniec wiązara dachowego, nadproże okienne, podokiennik itp.). DELTA®-PVC jako folię do izolacji muru typu Z montuje się jednowarstwowo. Powierzchnie stykowe z zaprawą grupy 2 lub 3 (zgodnie z normą DIN 1053 TL.1) należy wyrównać do takiej grubości, aby powstała możliwie pozioma powierzchnia bez nierówności. Jako folia do izolacji muru typu Z, DELTA®-PVC powinna być wciśnięta mocno w zaprawę. W miejscach styku folie powinny zachodzić na siebie przynajmniej na 20 cm. Do wykonania dalszej izolacji nie można stosować materiałów bitumicznych. 

Dane techniczne

Materiał

Folia PVC-P, antracytowa, nie zawierająca kadmu, odporna na procesy gnilne.  

Kolor

Antracytowy

Grubość

Ok. 1,2 mm

Gramatura

Ok. 1,6 kg/m²

Szerokości w cm

11,5 / 17,5 / 24,0 / 30,0 / 36,5 / 50,0 / 60,0 / 75,0 / 100,0

Rollenlänge

25 metrów bieżących

Odporność na zimno

Zgodnie z normą DIN 53.372: -20 °C, nie powstają pęknięcia

Wytrzymałość na rozerwanie

Zgodnie z normą DIN 53.363: wzdłuż: ok. 15 N/mm² wszerz: ok. 15 N/mm²

Rozciągliwość

Zgodnie z normą DIN 53.363: około 250 %

Akcesoria

 
 

Czy mają Państwo pytania?

 
 
Bitte geben Sie den Wert, den Sie auf dem Bild sehen, in das Feld ein.
 
 

Download

DELTA®-PVC-IZOLACJA MURUzoom

DELTA®-PVC-IZOLACJA MURU

 
Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.