Hochleistungsbahnen, die Wasser sicher ableiten und Gebäude zuverlässig gegen Nässe schützen.

Budownictwo podziemne/ inżynieria lądowa
Budownictwo podziemne/ inżynieria lądowa
Wysoce wydajne folie, które w skuteczny sposób odprowadzają wodę i chronią budynki przed wilgocią również głęboko pod ziemią.
Budownictwo podziemne/ inżynieria lądowa
Budownictwo podziemne/ inżynieria lądowa
Wysoce wydajne folie, które w skuteczny sposób odprowadzają wodę i chronią budynki przed wilgocią również głęboko pod ziemią.
1

Budownictwo podziemne/inżynieria lądowa

 
Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.