11.05.2020

Jak dobrać odpowiednią geowłókninę filtrcyjną do rodzaju inwestycji?


Kryteria wyboru geowłókniny filtracyjnej

Geowłókniny zaliczamy do geosyntetyków, a konkretniej geotekstyliów – to wyroby wytworzone z ukierunkowanych lub losowo rozłożonych syntetycznych włókien ciągłych, lub ciętych, które łączone są mechanicznie, termicznie albo chemicznie. Geowłókniny stanowią często elementy rozwiązań systemowych jak nowoczesne systemowe rozwiązania dla dachów z zielenią ekstensywną i intensywną oraz dachów użytkowych. Przyjrzyjmy się rozwiązaniom z wykorzystaniem geowłókniny.


Dach z zielenią ekstensywną

Zielone dachy płaskie stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Jeśli planujemy wykonać łatwy w pielęgnacji zielony dach, który nie jest przez długi czas nawadniany, warto zdecydować się na zazielenienie ekstensywne stanowiące świetną alternatywę dla żwirowej nawierzchni. Możemy do tego wykorzystać mech, rozchodniki, trawy i zioła. Będziemy potrzebować do tego maty substratowej (grubość 8-20 cm), warstwy drenażowej, warstwy gromadzącej wody i warstwy uszczelniającej. Sprawdzi się tutaj rozwiązanie systemowe DELTA FLORAXX TOP. To folia kubełkowa HDPE ze zintegrowaną geowłókniną PP. Wysokość kubełków folii to około 20 mm, wydajność drenażowa 10 l/s*m, a objętość powietrza między kubełkami 14 l/m2, wydajność gromadzenia wody 7 l/m2. To folia odporna na chemikalia, nieszkodliwa dla wodny pitnej, niepodlegająca procesom gnilnym.


Dach z zielenią intensywną

Inną folię wybierzemy dla dachu z zielenią intensywną, a więc dachu z trawnikiem, bylinami, krzewami, czy nawet drzewami - wszystko to co sadzimy w ogrodzie tradycyjnym. Taki dach wymaga od nas większego zaangażowania w jego utrzymanie.  W takim przypadku warstwa substratowa musi mieć minimum 15 cm – jej warstwa może sięgać nawet do 200 cm, w zależności od rodzaju obsadzenia.

W tym przypadku doskonałym rozwiązaniem systemowym będzie system ochrony i drenażu FLORAXX 40 Profilowana folia drenażowa w połączeniu z geowłókniną  filtracyjną tworzy sprawny system umożliwiający wegetację intensywną. Zapewnia dużą wydajność drenażową pomiędzy profilami dla wody przenikającej przez perforację w górnej części profili. Dzięki perforacji zachowuje zdolność do dyfuzji.


Dach użytkowy

Zaliczany do nich chodniki, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, place zabaw i miejsca rekreacji zlokalizowane na stropach garaży podziemnych.Cechuje je utwardzona nawierzchnia. Wykorzystanie geowłókniny DELTA TERRAXX  produkt wysoce wytrzymały na nacisk, produkt ochronny którego zastosowanie gwarantuje odpowiedni drenaż i skuteczną ochronę przed obciążeniem wodą.


Floraxx
Delta terraxx
Delta terraxx
 
Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.