11.06.2019

Działania Charytatywnie DELTA - pomagamy

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować o naszym zaangażowaniu w działania charytatywne. Wsparcie z naszej strony otrzymała Fundacja Wspólnoty Burego Misia. Celem Fundacji jest udzielanie schronienia, opieki, rehabilitacji i rekreacji ludziom niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo, w tym tworzenie i utrzymywanie bazy materialnej służącej temu celowi. Po więcej informacji zapraszamy na stronę:  http://buremisie.org.pl/

Cieszy nas możliwość pomocy i realnego wpływu na poprawę jakości życia podopiecznych Fundacji.

Jest to kontynuacja działań z naszej strony, jako przyjaciele instytucji staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom Fundacji i aktywnie uczestniczyć w projektach.


Fundacja
Dörken GmbH & Co. KG

Dorken Delta Folie sp. z o. o.

ul. Ostródzka 88
PL-03-289 Warszawa
POLSKA

Dział sprzedaży   +48 22 798 08 21

Dział techniczny  +48 22 798 08 37

Fax         +48 22 211 20 87
E-Mail     biuro@ddf.pl

Dörken na świecie

Dörken Worldwide
 

© Dörken GmbH & Co. KG · Przedsiębiorstwo grupy Dörken· DELTA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Ewald Dörken AG, Herdecke.