Ülke seçin:

Dörken Aktuell

Yeşil çatılar, çatı yüzeyi ve yalıtımın ömrünü uzatır. Doğru bir şekilde uygulanan yeşil çatıların hizmet ömrü en az 40 yıldır (Frauenhofer Enstitüsü).

Özel Kabarcıklı Levha
Dörken’in AR-GE departmanı tarafından 2010 yılında yeşil çatılar için özel geliştirilen yeni drenaj levhası Delta®-Floraxx, Wiesbaden’de inşa edilen The Adalbert Stifter Okulu’nun düz çatısının yeşillendirme projesinde de tercih edildi. Özel kabarcık yapısına sahip Delta®-Floraxx’ın yüksek basınç dayanımı, drenaj ve su depolama gibi teknik özelliklerinin yanı sıra sunduğu uygulama kolaylığı da projede tercih edilmesinin önemli sebeplerinden biri.

Yeşil çatılar, çatı yüzeyi ve yalıtımın ömrünü uzatır. Doğru bir şekilde uygulanan yeşil çatıların hizmet ömrü en az 40 yıldır (Frauenhofer Enstitüsü). Almanya Wiesbaden’de pasif ev standartlarına uygun olarak inşa edilen ve düz çatısı ekstansif yeşillendirmeli bahçe çatı uygulaması olarak projelendirilmiş olan The Adalbert Stifter Okulu’nun çatısında yeni Delta®-Floraxx, Delta®-Floraxx Top jeotekstil keçe ile kombine edilerek, drenaj, su depolama ve filtrasyon tabakası olarak kullanıldı. Üç fonksiyonu birarada sunan bu sistemin teknik özelliklerinin yanı sıra, uygulamacılar açısından en önemli avantajı da kolay ve hızlı bir şekilde döşenebiliyor olmasıydı. Delta®-Floraxx ve Delta®-Floraxx Top jeotekstil filtrasyon keçesinin 1.200 m²’lik bir alana döşenmesi işi üç kişilik bir ekip tarafından yaklaşık altı saatte tamamlanarak toprak tabakanın jeotekstil filtrasyon keçesi üzerine direkt olarak serilmesine hazır hale getirildi.

Ekolojik düşünce
Wiesbaden şehir yönetimi, değişik ülkelerden Avrupa şehirlerinin oluşturduğu iklim ittifakına katılmasının ardından CO2 emisyonlarını belli bir seviyenin altına düşürmek için gerekli adımları atmaya başlamıştı. Bu adımlardan biri de belediye binalarının inşaat ve yenileme projelerinde enerji verimliliğinin arttırılması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır.

The Adalbert Stifter Okulu da, pasif ev tasarımı standartlarına en yakın şekilde planlanıp inşa edildi. Binanın planlama ve inşasının her aşamasında kendini gösteren ekolojik yaklaşımdaki tutarlılığın bir göstergesi de, yeni binanın 1.200 metrekarelik düz çatısının bahçe çatıya dönüştürülmesi kararıdır. Bu kararın bir nedeni, yeşil çatıların havadaki toz ve kirliliğin azalmasına yardımcı olmasının yanı sıra oksijen miktarı ve nem döngüsüne olumlu etkisi sayesinde mikro iklimsel olarak şehirde yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde arttırmasıdır. Diğer bir sebep ise, yeşil çatının ısı yalıtımı özelliği sayesinde yapıda enerjinin verimli kullanımına katkıda bulunmasıdır.

Yeşil çatılar, çatı strüktürünü yüksek sıcaklık değişimlerinden korur ve kışın ısının daha fazla korunmasını sağlar, yaz aylarında ise yapı içerisinde serinletici etki yapar. 10 cm tabaka kalınlığına sahip bir yeşil çatı 1 cm kalınlığında ısı yalıtımı etkisi gösterecektir. Böylece, binanın ısıtma ve soğutma için gereken enerji ihtiyacının ve masrafının azalmasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca, yeşil çatılar, çatıdan nüfuz eden gürültü kirliliğinin önlenmesine de katkıda bulunur. Yapı içindeki ses yalıtımında 8 dB’e kadar iyileşme sağlar.

Etkin drenaj
Okul projesinde, çatı yüzeyi ve yalıtıma doğru inen suyun güvenli bir şekilde uzaklaştırılması ve üst tabakadaki bitkilerin aşırı su birikiminden zarar görmesinin engellenmesi için etkin bir koruma ve drenaj katmanına ihtiyaç vardı. Böylece, projenin yüklenici firması, Immo Herbst Innenraum und Dachbegrünungs GmbH, Dörken’in yeni özel kabarcıklı levhasını tercih etti. Delta®-Floraxx, Delta®-Floraxx Top filtrasyon jeotekstil ile kombine halde, drenaj, su depolama ve filtrasyon işlevlerini birarada sunan, yeşillendirilmiş düz çatılar için özel geliştirilmiş drenaj levhasıdır. Yenilikçi sekizgen kabarcık yapısı, Delta®-Floraxx’ın 200 kN/m2 basınç dayanımına sahip olmasını sağladığından, ağır yüklere dahi rahatlıkla dayanır. Yüksek drenaj kapasitesi sayesinde, levha ağırlığı ve yüksekliği daha düşük olmasına rağmen kolaylıkla mineral sızıntı tabakası işlevini yerine getirebilir. Aynı zamanda, kabarcıkları içinde su depolama kapasitesi sayesinde kurak mevsimlerde bitkilerin susuz kalmasını önler.

Yaklaşık 10 lt/s.m’lik drenaj kapasitesine sahip Delta®-Floraxx’ın kabarcıkları metrekarede yedi litreye kadar su depolayabilmektedir. Delta®-Floraxx, kabarcıkları içinde bitkiler için gerekli suyu tutarken üzerindeki perforasyonlardan suyun fazlasının kabarcıklı levha altındaki açık kanal sistemine aktarılarak boşaltılmasını sağlar. Difüzyona açık (buhar geçirgen) bu perforasyon delikleri ve 20 mm yüksekliğindeki kabarcıkları sayesinde, sistem içerisinde su ve hava sirkülasyonu kolaylıkla gerçekleşir. Böylece çatı yüzeyi ve yalıtım üzerinde su birikmesi önlenir. Perforasyon koruma ve filtrasyon amaçlı jeotekstil tabakası Delta®-Floraxx Top, toprak partiküllerinin drenaj levhasının kabarcıkları içine dolarak kapanmasını engeller.

Uygulama kolaylığı
Bununla birlikte, projenin müteahhit firma ekibinin asıl dikkat ettiği husus, drenaj levhası ile filtrasyon jeotekstilin uygulama avantajı oldu. Delta®-Floraxx Drenaj ve filtrasyon jeotekstil tabakası döşenir döşenmez toprak tabaka bekleme süresi gerekmeksizin serilip yeşillendirme yapılabilir. Ayrıca, yeni kabarcıklı levhanın düşük ağırlığı ve rulo halinde sunumu, uygulanması esnasında kolaylık sağlamaktadır. 2 x 20 metre ölçülerindeki Delta-Floraxx levhaları yaklaşık 10 cm üst üste binecek şekilde yan yana serilir. Delta-Floraxx Top filtrasyon jeotekstil ruloları ise 2,10 x 100 m ölçülerinde olup Delta-Floraxx ruloları üzerinde kendiliğinden 10 cm bindirme payı oluşturur. Delta-Floraxx levhalarının bindirme yerlerinde birbirlerine bağlantısını sağlamak için, son derece pratik konektör ve perçin çivileri kullanılabilir. Perçin çivisi, konektörün üst kısmına yerleştirildikten sonra iki levhanın üst üste binen kısımlarında kabarcıkları arasına bastırılarak birleşmeleri sağlanır. Böylece Delta-Floraxx kabarcıklı levhalarının kenarlarının kayması
veya kıvrılması engellenir. (5 perçin çivisi/2 m.)

Delta-Floraxx drenaj levhaları serilir serilmez, alttaki yalıtımı mekanik hasar ve yüksek ısı değişimlerine karşı anında korumaya başlar ve yüksek basınç direnci sayesinde üzerinde rahatlıkla yürünebilir ve el arabası taşınabilir.


DELTA® Ewald Dörken AG, Herdecke’nin tescilli markasıdır.