Aanwijzingen over de gegevensbescherming

N.V. Dörken Benelux S.A. (vanaf nu “Dörken“) verheugt zich over uw bezoek aan deze websites. Persoonsgegevens worden op deze websites alleen in de technisch noodzakelijke omvang geregistreerd. Hiernavolgend informeren wij u over aard, omgang en doelen van de registratie, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens in samenhang met het gebruik van onze websites. Deze verklaring over de gegevensbescherming is geldig voor alle websites van Dörken, maar niet voor pagina’s van andere aanbieders, waarvoor u op onze pagina’s links zult vinden. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en aan de technologische vooruitgang aangepast.

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Verantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 EU-basisverordening inzake de gegevensbescherming (AVG) is de firma N.V. Dörken Benelux S.A., Brusselsesteenweg 483, B-1731 Zellik (Asse).

2. Contactmogelijkheid van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Bij vragen over de gegevensbescherming, stuurt u ons een e-mail naar datenschutz-doeco@doerken.de

3. Uw rechten

U heeft tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de op u betrekking hebbende persoonsgegevens:

3.1 Algemene rechten

U heeft recht op informatie, correctie, wissen, beperking van de verwerking, verzet tegen de verwerking en gegevenstransmissie. Wanneer een verwerking gebaseerd is op uw instemming, dan heeft u het recht deze instemming voor de toekomst te herroepen.

3.2 Rechten bij de gegevensverwerking volgens het legitieme belang

U heeft volgens art. 21 lid 1 AVG het recht omwille van redenen, resulterend uit uw bijzondere situatie, op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die op basis van art. 6 lid 1 e AVG (gegevensverwerking in het openbare belang) of op basis van artikel 6 lid 1 f AVG (gegevensverwerking om een legitiem belang te vrijwaren) gebeurt, dit geldt ook voor een op dit voorschrift gebaseerde profiling. In geval van verzet verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, behalve wanneer wij dwingende redenen voor de verwerking aantonen die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking dient om rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen.

3.3 Rechten bij directe reclame

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken om directe reclame te bedrijven, heeft u volgens art. 21 lid 2 AVG het recht op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke reclame, dit geldt ook voor profiling, op voorwaarde dat dit met dergelijke directe werking in verbinding staat..

In geval van uw verzet tegen de verwerking voor de directe reclame zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doelen verwerken.

3.4 Recht op klacht bij een toezichthoudende instantie

Verder heeft u het recht klacht om bij een bevoegde toezichthoudende instantie voor de gegevensbescherming klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

4. Registratie persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

Bij het louter informatief gebruik van de website, met andere woorden, wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, registreren wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Wanneer u onze website wilt raadplegen, registreren wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en de veiligheid te garanderen. Juridisch beginsel daarvoor is art. 6 lid 1 f AVG; het legitieme belang bestaat in het in stand houden en de veilige verlening van onze diensten:

IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, verschil van tijdzone ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de aanvraag (concrete pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, doorgestuurde gegevenshoeveelheid, website, waarvan de aanvraag komt, browser, bedrijfssysteem, en diens interface, taal en versie van de browsersoftware.

5. Contactopname per e-mail of contactformulier

Bij uw contactopname met ons per e-mail of via een contactformulier, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw vragen te beantwoorden. Wanneer wij via ons contactformulier gegevens vragen, die niet nodig zijn om contact op te nemen, hebben wij deze steeds als optioneel gekenmerkt. Deze gegevens dienen om uw aanvraag te concretiseren en om uw zaak beter af te wikkelen. Een mededeling van deze gegevens vindt uitsluitend op vrijwillige basis en met uw instemming plaats, art. 6 lid 1a AVG. Wanneer het hierbij om gegevens van communicatiekanalen gaat (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer) staat u bovendien toe dat wij u eventueel ook via dit communicatiekanaal contacteren, om uw vraag te beantwoorden. Deze instemming kunt u vanzelfsprekend steeds herroepen.

De in dit verband resulterende gegevens wissen wij wanneer de opslag niet meer nodig is, of we beperken de verwerking wanneer er sprake is van wettelijke bewaringsplichten.

5.1 Communicatie per Facebook Messenger

Dit aanbod gebruikt als bijkomend communicatiemedium de Facebook Messenger van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De gegevens en de inhoud van de communicatie worden via servers in de USA verwerkt. Facebook analyseert verder de meta-gegevens van de communicatie voor reclamedoeleinden, echter niet de inhoud van de berichten.

U vindt meer details in de richtlijn inzake de gegevensbescherming van Facebook.

6. Sollicitaties

Wij plaatsen links voor eventuele vacatures op de website van “Ewald Dörken AG“. In dit verband geldt de verklaring inzake de gegevensbescherming van de van de firma “Ewald Dörken AG“.

7. Gebruik van cookies

Tijdens uw gebruik van onze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw harde schijf opgeslagen en aan de door uw gebruikte browser toegewezen worden, en waardoor bepaalde informatie naar de plaats, die de cookie zet, kan stromen. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer sturen. Ze dienen om het internet aanbod globaal gezien gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies wiens omvang en werkwijze beneden uitgelegd worden:

7.1 Transiënte cookies

Deze cookies worden geautomatiseerd gewist, wanneer u uw browser sluit. Daarbij horen vooral de session cookies. Deze slaan een zogenaamde session-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie toegewezen kunnen worden. Daardoor kan uw computer herkend worden wanneer u naar onze website terugkeert. De session-cookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser sluit.

7.2 Persistente cookies

Deze cookies worden geautomatiseerd na een ingestelde duur gewist, die naargelang de cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk ogenblik in de veiligheidsinstellingen van uw browser wissen.

7.3 Verhinderen van cookies

U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van third-party-cookies of alle cookies afwijzen. Wij maken erop attent dat u dan eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

7.4 Juridische beginselen en opslagduur

De juridische beginselen voor mogelijke verwerkingen van persoonsgegevens is art. 6 lid 1 f AVG, om onze website gebruiksvriendelijker te maken en een analyse van het surfgedrag van de gebruikers mogelijk te maken. Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze naar ons gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker ook de volle controle over het gebruik van cookies. Met veranderingen van de instellingen in uw browser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen steeds gewist worden. Dit kan op geautomatiseerde wijze gebeuren.

8. Websiteanalyse

Voor de analyse en de optimalisatie van onze websites gebruiken wij verschillende diensten die hier beneden beschreven worden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoeveel gebruikers onze pagina bezoeken, welke informatie het meest populair zijn of wat gebruikers van het aanbod vinden. Wij registeren onder andere gegevens van welke internetpagina een persoon naar een internetsite gekomen is (zogenaamde referrer), op welke subpagina’s van de website toegang gekregen werd of hoe dikwijls en hoe lang een subpagina bekeken werd. Dit helpt ons onze aanbiedingen gebruikersvriendelijk te maken en te verbeteren. De daarbij geregistreerde gegevens dienen niet om gebruikers persoonlijk te identificeren. Er worden anonieme of hoogstens pseudonieme gegevens geregistreerd. Juridische basis daarvoor is art. 6 lid 1 f AVG.

8.1 AWStats

Deze website maakt gebruik van de dienst AWStats om de logbestanden van onze webserver te evalueren en te analyseren. Wanneer onze website wordt opgeroepen, slaat onze webserver verschillende gegevens in zogenaamde “log-files“ op. De aard van de opgeslagen informatie vindt u bij punt 4 “Registratie van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website”.

AWStats stelt op basis van de verzamelde informatie geanonimiseerde statistieken over het gebruiksgedrag van onze bezoekers op. AWStats wordt daarvoor lokaal op de webservers uitgevoerd. Er vindt geen gegevenstransmissie naar externe ondernemingen of derde landen plaats. Wij gebruiken deze statistieken uitsluitend om de activiteiten op onze website te meten, en om de veiligheid van onze website te verbeteren. Op basis van de statistieken kan noch informatie over gebruikers uitgelezen, noch kunnen profielen over het gebruiksgedrag gevormd worden.
De rechtsbasis voor de verwerking is volgens art. 6 lid 1 f) DSGVO [AVG in het Nederlands] onze legitieme interesse in de veilige uitvoering van onze diensten en de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Omdat de gegevens soms noodzakelijk zijn om onze dienst technisch tot stand te brengen, om u onze website te kunnen aanbieden en om ook de stabiliteit en de veiligheid te garanderen, in het bijzonder bescherming tegen misbruik te bieden, zijn wij tot de conclusie gekomen dat deze gegevens -bij een op de stand van de techniek georiënteerde garantie van de gegevensbeveiliging – verwerkt kunnen worden, waarbij op passende wijze rekening gehouden wordt met uw interesse in een gegevensbeschermingsconforme verwerking. Bijgevolg bestaat er vanwege de gebruiker geen mogelijkheid tot herroeping.

9. Reclame

Wij gebruiken cookies voor marketingdoeleinden om onze gebruikers met interessante reclame aan te spreken. Verder gebruiken wij cookies om de waarschijnlijkheid van de publicatie van een reclameadvertentie te beperken en de effectiviteit van onze reclamemaatregelen te meten. Deze informatie kunnen ook met derden, bijvoorbeeld Ad-netwerken, gedeeld worden. De juridische basis daarvoor is art. 6 lid 1 a en f AVG. Voor de met de gegevensverwerking vervolgde doeleinden bestaat het legitieme belang van de directe marketing. U heeft het recht om steeds verzet tegen de verwerking van uw gegevens aan te tekenen. Daarvoor stellen wij u Opt-Out-mogelijkheden van de betreffende diensten ter beschikking. U kunt alternatief in uw browserinstellingen verhinderen dat cookies geplaatst worden.

10. Inhoud van derden

Binnen dit online aanbod is inhoud van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), bijvoorbeeld YouTube of Google Maps, geïntegreerd. Dit impliceert altijd dat de aanbieders van deze inhoud (vanaf nu “Derde-aanbieders") het IP-adres van de gebruikers registreren. Want zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser van de gebruiker in kwestie kunnen sturen. Het IP-adres is daarmee noodzakelijk om deze inhoud weer te geven. Wij doen onze best om alleen inhoud te gebruiken wiens aanbieder het IP-adres uitsluitend gebruiken om de inhoud te leveren. Wij hebben echter geen invloed op het feit dat derde-aanbieders het IP-adres bijvoorbeeld voor statistische doeleinden opslaan. Wanneer wij hiervan op de hoogte zijn, delen wij dit aan de gebruikers mee. Het juridische beginsel hiervoor is art. 6 lid 1 f AVG. Het legitieme belang bestaat daarbij in analyse, optimalisatie en economisch bedrijf van ons online aanbod.

11. Gegevenstransmissie

In principe worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven behalve wanneer wij wettelijk verplicht zijn, of wanneer de doorgave van de gegevens nodig is om het contract uit te voeren of wanneer u op voorhand uitdrukkelijk ingestemd heeft met de doorgave van uw gegevens.

12. Gegevensbeveiliging

Wij hebben omvangrijke technische en bedrijfsinterne voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen te beschermen. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en aan de technische vooruitgang aangepast.

13. Duur van de opslag

Wanneer boven niet anders aangegeven, worden persoonsgegevens van de persoon in kwestie gewist of geblokkeerd, zodra het doel van de opslag wegvalt. Een opslag kan verder gebeuren wanneer dit door de Europese of nationale wetgever in unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften, waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderhevig is, voorzien werd. Een blokkering of wissen van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt.

Veranderingen van de aanwijzingen voor de gegevensbescherming.

Wij behouden ons het recht voor de aanwijzingen voor de gegevensbescherming te veranderen en uit te breiden. Stand van de aanwijzingen voor de gegevensbescherming is juni 2018.DELTA® is een gedeponeerd commercieel merk van de Ewald Dörken AG
Willkommen bei Dörken
Dörken Gmbh & Co. KG Dörken Gmbh & Co. KG